Административни звена

Финансово-счетоводен
Човешки ресурси
Т Р З
Контрол/отчет клинични пътеки
Медицинска статистика
Деловодство
 

Севелина Бурани – финансов контрольор

Анна Дойчева – юрисконсулт

телефон: 052 821 416
 


МБАЛ „Св. Анна – Варна“ АД: Финансово-счетоводен отдел
 

Главен счетоводител Светлана Събева

Тел./Факс 052/613 772

Тел.: 052/821 263

Тел.: 052/64 82 27        052/821 455
 

Банкови сметки

ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА АД

КЛОН ВАРНА

ВАРНА

БУЛ. СЪБОРНИ 58А

В ЛЕВА

IBAN BG58 CECB 9790 1037 38 63 00

BIC CECBBGSF

В ЕВРО

IBAN BG40 CECB 9790 1437 38 63 00

BIC CECBBGSF

Касиери:
 

Сребра Ганчева
Светлана Петкова

Тел:

052/64 82 48

052/821 333

Работно време:

08:00 – 12:00

12:30 – 16:30


Финансово-счетоводния отдел се намира на първия етаж в Терапевтичния блок на МБАЛ „Света Анна – Варна“ АД.


МБАЛ „Св. Анна – Варна“ АД: Отдел Човешки ресурси

Отдел „Човешки ресурси“ се намира на първия етаж в Терапевтичния блок на МБАЛ „Света Анна – Варна“ АД.
 

Персонал:

Експерт, управление на човешките ресурси: Милена Маринова Йорданова

специалист “Човешки ресурси”: Юлия Маринова
 

Работно време:

от 08.00 до 16.30 часа

Телефон:

64-82-34МБАЛ „Св. Анна – Варна“ АД“: Отдел ТРЗ

Персонал:

началник отдел: Десислава Дянкова
специалист „ТРЗ“: Анелия Стратиева – Йорданова
специалист „ТРЗ“ изчислител: Дияна Иванова

Работно време:

понеделник – петък
8,00 ч. – 16,30 ч. /обедна почивка 12:00ч. – 12:30ч/

Телефон:

64-82-52, 052 821/ 271

МБАЛ „Св. Анна – Варна“ АД: Контрол и отчет на клинични пътеки
 

Кодиране, отчет и контрол на медицинската документация на преминалите пациенти. Информационно звено, осигуряващо обмен на информация с НЗОК/РЗОК, РЗИ, НЦОЗА, НОИ и др. договорни партньори и контролиращи институции.

Персонал:
 Гергана Стоянова – Началник отделЕлка Ангелова – Eксперт/Здравна кассаАлександрина Иванова – Специалист, икономистЯнка Борисова – Специалист, икономистДиана Сярова – Кодировач, контрольорМарина Иванова – Кодировач, контрольорМиглена Кръстева – Кодировач, контрольорАнтония Петрова – Кодировач, контрольорПаолина Сярова  – Кодировач, контрольорПетя Димитрова – Кодировач, контрольорТеодора Паскалева– Кодировач, контрольор 


Работно време:

от 08.00 – 16.30 часа

Телефон за контакти:

052 821/ 395
052 821/ 232
052 821/ 463

Местоположение:

Хирургичен блок, ет.2 /над Компютърен томограф/

МБАЛ „Св. Анна – Варна“ АД: Отдел Медицинска статистика и следдипломно обучение

Отделът е създаден през 1954г.
Намира се в Терапевтичния блок на 1-ви етаж.
 

Дейност:

Своевременно изготвя и представя в МЗ и РЦЗ информация и справки за цялостната дейност на лечебното заведение.

Съхранява и прави справки по медицинската документация.

Предава по надлежен ред епикризи на граждани – лекувани в стационара.

Води на отчет висшите медицински кадри за квалификационно, индивидуално обучение и специализация в базите за специализация в лечебното заведение и извън него.

Извършва периодически анкетни проучвания на мнението на пациентите за оказването на медицинска помощ и здравни грижи.

Структура:

Радка Недева – телефон: 052 821/ 675
Статистик: Красимира Парушева – телефон: 052 821/ 266
Статистик: Гинка Викторова – телефон: 052 821/ 329
Статистик: Веселина Касабова – телефон: 052 821/ 266
Технически организатор СДО: Дарина Филчева – Карагьозова

Работно време:

от 8.00 до 16.30 ч.
обедна почивка от 12.00 до 12.30 ч.

Работно време с граждани:

от 10.00ч. до 12.00 ч.МБАЛ „Св. Анна – Варна“ АД: Деловодство
 

Персонал:

Снежана Ковачева – деловодител
Надка Лефтерова – деловодител

Работно време:

от 08.00 – 16.30 часа

Телефон за контакти:

052 821/ 357
052 821/ 630

Местоположение:

ет.1 в Терапевтичния блок

Стопански звена

ЗВЕНОТЕЛЕФОН           НАЧАЛНИК
Енерго-механичен отдел  622759Румен Дамянов
Производствено-технически отдел  616425Валентин Костов
Медицинска техника и болнични технологии  648246инж. Маргарита Тодорова
Ремонт и поддръжка  648233Димитричка Петрова
Снабдяване  648229Димитър Митев
АТЦ  613766Станка Михайлова
Централна перилна база  613762Донка Иванова
Санитарен автотранспорт  648246Николай Калчев

Съдебна медицина и САЛ

Отделението се състои от ПККсекционна зала и алкохолна лаборатория.

Извършва съдебно-медицински прегледи на амбулаторни пациенти и определяне на алкохолна концентрация в кръвта срещу заплащане, обдукция на съдебно-медицински случаи, както и такава по желание на близките на починалия, изготвя съдебно-медицинска експертиза по нареждане на съдебните органите и тези на разследването.

По поръчка на физически или юридически лица може да бъдат извършвани прегледи и определяне на алкохолна концентрация в кръвта, кръвно-групова принадлежност и др.Персонал:

Началник отделение: Д-р Деян Демиров

Лекари: Д-р Сийка Михова, Д-р Димитър Иванов Ганчев , Д-р Виктор Стефанов;

Телефони за контакти:

Началник отделение: 052 648 175; 0888 529493;

Работно време: ПКК: 8.00 – 14.00 ч.

Местоположение: южната част на хирургичен блок, приземен етаж

ТЕЛК

ТЕЛК СЪСТАВИ ПРИ МБАЛ „СВ. АННА-ВАРНА“ АД ГР. ВАРНА

1. ТЕЛК I състав:
ул.”Цар Освободител “ 100
телефон за връзка:  0885 880830
 

председател: Д-р Емилия Ангелова Червенкова – офталмолог
 

членове:

Д-р Вяра Георгиева Кабакова – Стефовска – невролог
Д-р Светлозар Велчев Попов – психиатър
Д-р Георги Георгиев Червенков – хирург
 

технически сътрудници:
телефон за връзка: 0885 880830

e-mail: telk_sv.anna_parvisastav@yahoo.com
 

работно време:
от 8:00ч – 16:30ч
от понеделник до петък
 

заседания: от понеделник до четвъртък
петък: посещения в дома, стационара, клиничен ден
 

2. ТЕЛК II състав:
ул.”Цар Освободител “ 100
телефон за връзка: 0888 399042
 

председател: Д-р Анелия Цветкова Колева – интернист
 

членове:
Д-р Лили Христова Щерева – интернист и пулмолог
Д-р Ценка Великова Гидолова – кардиолог


 

технически сътрудници
телефон за връзка: 0888 399042
 

работно време:
8:00 ч -16:30ч
от понеделник до петък
 

заседания: от понеделник до четвъртък
петък: освид. в дома, стационара, клиничен ден
 

Неврологично отделение

Неврологично отделение е разположено  на II етаж в Терапевтичния блок и разполага с  приемно консултативен кабинет /ПКК/ и напълно обновен и ремонтиран  стационар с 27 легла за активно лечение и 3 легла за продължително лечение и рехабилитация. Стаите и тяхното оборудване са съобразени със специфичните нужди на болните – разполагат със  централна аспирационна и кислородна система, в повечето от стаите има собствен санитарен възел и телевизор. Неврологично отделение е с дългогодишен и доказан опит. В отделението се лекуват пациенти със заболявания на централната и периферната нервна система, като приемът е планов или спешен в зависимост от състоянието на пациентите.Спешният прием на болни се осъществява денонощно чрез Спешния център на МБАЛ „Света Анна – Варна” АД.Плановият прием на пациенти се извършва след предварително записване в ПКК всеки делничен ден от 10:00 ч. до 12:00 ч.В отделението се работи по клинични пътеки, за които МБАЛ „Света Анна – Варна” АД е сключила договор с НЗОК, като обслужването на здравноосигурени лица по клинични пътеки е абсолютно безплатно.Отделението разполага със съвременна медицинска апаратура, с която се извършват високо специализирани дейности – ЕМГ, ЕЕГ, Ултразвукова диагностика на мозъчни съдова-доплерова сонография. Осигурява се непрекъсната 24 часова помощ от квалифициран медицински персонал, като лекарите от отделението осъществяват и денонощна консултантска дейност в спешния център и всички клиники и отделения на болницата. Неврологично отделение е база за следдипломна специализация по нервни болести Персонал:

Началник отделение:
Д-р Габриела Антонова
Старша мед.сестра:
Вяра Тенева

Лекари:
 

Д-р Иво Петков
Д-р Виолета Желева               
Д-р Пламена Стойкова
Д-р Диана Димова-Енева
Д-р Ивайло Танчев
Д-р Йолина Бялколева
Д-р Траян Станков
Д-р Дарин Димитров
Д-р Калоян Иванов
Д-р Елена Щрегарска

Телефон за контакти:

Началник отделение: 052 821/ 306

Ст. мед. сестра: 052 821/ 274 

ПКК: 052 821/ 684  

Местоположение:

Стационар: II етаж в Терапевтичен блок

ПКК : I етаж на  Терапевтичен блок  

Работно време:ПКК: 10:00-12:00 всеки делничен ден

Детска хирургия

Намира се на първия етаж на Хирургичния блок на МБАЛ „Св.Анна –Варна“ и се състои от стационар и Детски хирургичен приемно –консултативен кабинет.

В отделението се лекуват деца на възраст до 18 години от регионите Варна, Бургас, Добрич, Русе, Разград,Шумен,Силистра.
 

В отделението по детска хирургия се извършват целия обем хирургически интервенции при вродени и придобити заболявания на белия дроб и храносмилателната система на деца от 0 до 18год.


Персонал:

Началник отделение:
д-р Румен Христов

Старша мед. сестра:
Дора Василева

Лекари:

Д-р Галин Христов
Д-р Алис Ренджилиян – Димитрова

Телефон за контакти:

Началник отделение: 052 821 526
Лекарски кабинет: 052 821 712
Ст. мед. сестра: 052 821 785
Манипулационна: 052 821 361

Работно време:

ПКК: 8:00-12:00

Местоположение:

Хирургичен блок I етаж

Коремна хирургия

ПЪРВО ХИРУРГИЧНО ОТДЕЛЕНИЕ

В състава на отделението влизат следните структури:

стационар с 30 легла и специализирани консултативни хирургични кабинети – за спешен и планов прием;
лапароскопски операции.

В отделението се оказва високо специализирана спешна и планова конвенционална, лапароскопска и ендоскопска хирургична помощ. Обслужването на здравноосигурени лица по клинични пътеки е абсолютно безплатно.

Осигурява се хирургична консултативна дейност на потърсилите спешна такава български и чуждестранни граждани пребиваващи в региона.

Обемът на хирургичната дейност на отделението включва цялата коремна патология, жлъчно-чернодробна хирургия, хирургия на панкреас и далак, стомашна хирургия, хирургия на тънко и дебело черво, херния на коремна стена и диафрагма, коремна онкохирургия.

Статистическия анализ на оперативната дейност и лечебно диагностичните данни, както и ниският коефицент на леталитет показват тенденция към високи позитивни резултати.

 

Персонал:

Началник клиника по коремна хирургия:
доц. Сергей Глинков д.м.

Началник първо хирургично
отделение:

Д-р Евгени Кирязов
Старша мед. сестра:
Зоя Атанасовa
 


Лекари:

Д-р Евгени Емилов Кирязов

Д-р Георги Иванов Тошев

Д-р Христо Костадинов Господинов

Д-р Николай Железов Железов

Д-р Кирчо Ангелов Ангелов

Д-р Александър Трифонов Димитров

Д-р Георги Радев Пенев

Д-р Самир  Мансури

Д-р Николай Веселинов Николов

Д-р Юлиан Георгиев Димитров

Д-р Велислав Станев Добрев

Д-р Преслав Йорданов Димитров

Д-р Васил Веселинов Стаменов  

Телефон за контакти:

Началник отделение: 052 821/ 433
Ст. мед. сестра: 052 821/ 745
ПКК спешен прием: 052 821/ 346
ПКК за планов прием: 052 821/ 669

Работно време:

ПКК спешен прием: денонощно
ПКК за планов прием: 8:00-12:00

Местоположение:

Стационар: Хирургичен блок, III етаж
ПКК спешен прием: II етаж в Хирургичен блок к-т 207
ПКК за планов прием: I етаж в Хирургичен блок к-т 101

ВТОРО ХИРУРГИЧНО ОТДЕЛЕНИЕ
 

В състава на отделението влизат следните структури:

стационар с 30 легла и специализирани консултативни хирургични кабинети – за спешен и планов прием;
лапароскопски операции.

В отделението се оказва високо специализирана спешна и планова конвенционална, лапароскопска и ендоскопска хирургична помощ. Обслужването на здравноосигурени лица по клинични пътеки е абсолютно безплатно.

Осигурява се хирургична консултативна дейност на потърсилите спешна такава български и чуждестранни граждани пребиваващи в региона.

Обемът на хирургичната дейност на отделението включва цялата коремна патология, жлъчно-чернодробна хирургия, хирургия на панкреас и далак, стомашна хирургия, хирургия на тънко и дебело черво, херния на коремна стена и диафрагма, коремна онкохирургия.

Основни критерии и медицински стандарти в диагностично-лечебната дейност на отделението са: високо качество на предлаганата хирургична помощ, минимален болничен престой и високо качеството на здравните грижи.
 

Персонал:

Началник клиника по коремна хирургия:
доц. Сергей Глинков д.м.

Началник второ хирургично отделение:
Д-р Николай Цолов
Старша мед. сестра:
Светла Иванова


Лекари:

Д-р Петър Славейков Тасков

Д-р Тодор Миленов Тодоров

Д-р Христо Николаев Колев

Д-р Ангел Бончев Ангелов

Д-р Юлия Тошкова Калчева

Д-р Панайот Миролюбов Бобев

Д-р Диян Ненков Димитров

Д-р Камен Иванов Златаров

Д-р Натмир  Мена

Д-р Димитър Станев Лозанов

Д-р Иван Димчев Минев

Д-р Димитър Атанасов Стойков

Д-р Дамян Ташев Неделчев

Началник клиника: 052 648 237; 052 821/ 761


Телефони за контакт:

Началник отделение: 052 821/ 477
Ст. мед. сестра: 052 821/ 653
ПКК спешен прием: 052 821/ 346
ПКК за планов прием: 052 821/ 669

Работно време:

ПКК спешен прием: денонощно
ПКК за планов прием: 8:00-12:00

Местоположение

Стационар: Хирургичен блок, V етаж
ПКК спешен прием: II етаж в Хирургичен блок к-т 207
ПКК за планов прием: I етаж в Хирургичен блок к-т 101
 

НАЦИОНАЛНИ СТАНДАРТИ ЗА ЛЕЧЕНИЕ НА КОРЕМНИТЕ ХИРУРГИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ

Гинекология

Клиника по Гинекология на МБАЛ ”Света Анна-Варна” АД е специализирана структура за стационарно лечение на всички заболявания и състояния в областта на гинекологията и патологичната бременност, намираща се на 2-рия етаж Терапевтичен блок.Клиниката включва стационар и ПКК.Болничния блок има 20 легла, разположени в 6 стаи, които са със самостоятелен санитарен възел.Осигурени са необходимите работни и помощни помещения, съгласно изискванията на медицинския стандарт – манипулационна, превързочна, работни помещения за лекари и акушерки, санитарни възли, складове, помещения за дезинфекция.
В клиниката по Гинекология работи високо специализиран медицински персонал, покриващ изискванията на медицински стандарт ”Акушерство и гинекология” за болнична структура от 3 – ниво на компетентност.
Клиниката разполага със следната апаратура:
Лапароскопска апаратура, ЕКГ, УЗД , Хистерорезектоскоп, Диатермкоагулатор, електронож.
В клиниката се извършват в пълен обем всички оперативни интервенции при доброкачествени и злокачествени заболявания на женските полови органи, приоритетно се работи онкогинекология.Извършва се широк спектър на лапароскопски операции-кистектомия, отстраняване на ектопична бременност, лапароскопска хирургия при стерилитет и хистеректомия.Диагностика и лечение на всички видове патологии на бременността до 20г.с. Консервативно и оперативно лечение на възпалителни заболявания на женските полови органи, диагностични и лечебни хистероскопии.
Клиниката е база за следдипломна квалификация по “Акушерство и гинекология” и база за обучение на стажант лекари и студенти по медицина.
В клиниката се извършва научно-изследователска дейност с въвеждане на нови оперативни методи,публикации в наши, чужди списания, участие в европейски конгреси и във всички научни форуми у нас.

Структура:


Персонал:

В клиниката работят 12 лекари, 8 с призната специалност, 8 с над 5-годишен стаж, 6 със сертификати за колпоскопия и лапароскопска хирургия, 2 асистенти и докторанти към МУ-Варна.

Началник клиника:
Проф. д-р. Явор Корновски, д.м. – акушер-гинеколог, онколог.

Старша акушерка:
Адриана Николова Конова

Лекари:

Доц.д-р Елис Хюдаим Исмаил-д.н.
Доц.д-р Станислав Славчев-д.н.
Д-р Георги Георгиев
Д-р Николай Георгиев
Д-р Екатерина Трендафилова- Родилно отделение
Д-р Уалид Нахар Касем- Хамад
Д-р Георги Козовски
Д-р Стоян Костов
Д-р Нина Хаясетдинова
Д-р Илиян Люцов
Д-р Фатиме Орцева

Телефони за контакти:

Началник клиника: 052/ 821 209
Старша акушерка: 052/821 732
ПКК: 052/ 821 733

Работно време:

ПКК: 08:30 – 12:30 от понеделник до петък

Местоположение:
Хирургичен блок IV етаж

Ортопедия и травматология

Клиниката по ортопедия и травматология извършва високо специализирана дейност по диагностиката, хирургичното лечение и рехабилитацията на заболяванията на опорно двигателния апарат и спешни травматологични състояния.

Клиниката се състои от напълно обновен и ремонтиран стационар, включващ 50 легла; 2 стаи за следоперативно наблюдение; 2 гнойно септични стаи на 7 етаж и една детска стая; Операционен сектор с 3 операционни зали: една за свръх чисти операции, една за обща травматология и една за спешна травматология и септична хирургия, ПКК за планов и спешен прием.

Клиниката предлага пакет от високо качественни услуги включващи широк кръг от ортопедични и травматологични операции:

 • Поставяне на изкуственни тазобедренни и колянни стави
 • Артроскопска диагностика и лечение
 • Коригиращи ортопедични операции
 • Общи травматологични операции
 • Спешна травматология
 • Детска ортопедия и травматология
 • Гнойно септична хирургия
   

Освен диагностично лечебна дейност на съвременно ниво се извършва и:

 • Научно изследователска дейност
 • Обучение на студенти от Медицински университет и Медицински колеж.
 • Специализации на чуждестранни лекари
 • Провежда курсове за усъвършенствуване на травматолози по актуални направления в специалността.
 • Провежда курсове по травматология с лекари от други специалности- хирурзи, неврохирурзи, общо практикуващи лекари, лекари от Спешни медицински центрове.

Екипът се състои от специалисти с богат международен опит в различни направления на съвременната ортопедия и травматология.

Персонал:

Началник клиника:
доц. д-р Мартин Константинов Бърнев

Старша мед. сестра:
Ани Коева
 

Лекари:

доц. д-р Руслан Асенов Попстефанов

д-р Николай Петров Коларов

д-р Петър Милков Димитров

д-р Иво Георгиев Лозанов

д-р Джунеит Джелял Мехмед

д-р Росен Тодоров Стайков

д-р Любиша  Блажевски

д-р Стефан Христов Петров

д-р Димитър Валентинов Димитров

д-р Николай  Татарли

д-р Станислав Радостинов Морфов

д-р Емилиян Веселинов Георгиев

д-р Станислава Радославова Василева

д-р Петко Красимиров Щерев

д-р Димитър Ангелов Тризлов

д-р Томас Велев

д-р Симеон Попов

д-р Митко Костадинов

д-р Сета Прудян

д-р Сали Сали

д-р Благовест Борисов Белчев

д-р Георги Христов Георгиев

д-р Ивайло Христов Митковски

д-р Радослав Борисов Манчев

Телефони за контакти:

Началник клиника: 052 821/ 470
Ст. мед. сестра: 052 821/ 418

Работно време:

ПКК за планов прием: 8:00-12:00
ПКК за спешен прием: денонощно

Местоположение:

Стационар: Хирургичен блок VI и VII етаж
ПКК за планов прием: в Хирургичен блок к-т 100
ПКК за спешен прием: в Хирургичен блок к-т 206

Диализно лечение

Разположение: на IV етаж в III корпус /сградата към ул. „Селиолу“/

История: Отделение “Диализно лечение” е открито през 1991 г. като втори диализен център в гр. Варна, в бившата V поликлиника Владиславово, сега ДКЦ – 3 ЕООД.

Със стартирането на Здравната реформа в извънболничната помощ от 01.07.2000 г. Центърът по хемодиализа е прехвърлен в структурата на МБАЛ ”Света Анна-Варна” АД гр.Варна.

Това е първото отделение във Варна, което въвежда бикарбонатната хемодиализа през м. януари 2000 г.

Структура: Отделение “Диализно лечение” е осигурено с помещения и условия на околната среда, които отговарят изцяло на изискванията, утвърдени от Медицински стандарт “Диализно лечение” и РЗИ.

То е отделение без легла и се състои от четири функционално обособени сектора:

1. Лечебно-диагностичен сектор

– Зала № 1 – с 9 диализни поста;

– Зала № 2 – с 2 диализни поста;

– Зала № 3 – с 3 диализни поста;

– 1 диализен пост в ОАИЛ – обслужващ нетранспортабилни пациенти със ХБН, ОБН и полиорганна недостатъчност, лекувани в отделението за интензивно лечение или други клиники  и отделения на болницата.

2. Технически сектор

3. Административно-стопански сектор

4. Приемно-консултативен нефрологичен кабинет на функционален принцип

Екип:

Началник отделение: Д-р Ангелина Ангелова – специалист по вътрешни болести и нефрология; ултразвуково изследване на коремни органи.

Лекари:

Д-р Антоанета Тонева – специалист по вътрешни болести и нефрология; ултразвуково изследване на коремни органи

Д-р Бисерка Петкова-Папурова – специалист по вътрешни болести и нефрология; ултразвуково изследване на коремни органи

Д-р Радостин Милев – специализант по нефрология

Д-р Боян Петков – специализант по нефрология

Д-р Евелина Коцева – специализант по нефрология

Старша мед. сестра: Юлия Кисьова

Апаратура: Отделението разполага с 19 диализни апарата 4008 S на немската фирма “Fresenius”. Използват се високоефективни диализатори и качествени консумативи за диализа. Пречистването на водата се осъществява с  апаратура за обратна осмоза на фирма “Fresenius”. Провежда се  Bi-Bag диализа – със сух бикарбонат на фирма “Fresenius”. Отделението е оборудвано и с модерни преносими ехограф и електрокардиограф.

Дейности на отделението:

 • Провеждане на хрониодиализно лечение на болни с терминална хронична бъбречна недостатъчност (ХБН).
 • Лечение на болни с остра бъбречна недостатъчност (ОБН).
 • Лечение на болни с напреднала ХБН и подготовката им за диализно лечение.
 • Лечение на усложненията на ХБН при болни на диализно лечение.
 • Лечение на бъбречната анемия.
 • Лечение на костната болест при бъбречни заболявания.
 • Диагностика на хиперпаратиреоидизъм;
 • Ултразвуково изследване на бъбреците.
 • Доплерово изследване на бъбречния кръвоток;
 • Осигуряване на временен съдов достъп за хемодиализа, чрез поставяне на централен венозен катетър под ехографски контрол.
 • Осигуряване на постоянен съдов достъп с дълготрайни тунелизирани венозни катетри („пермкат“).
 • Осъществяване на консултативна нефрологична помощ.
 • Психо-социална помощ и подпомагане адаптацията на пациенти с терминална бъбречна недостатъчност към хрониодиализното лечение;
 • Обучение на пациенти с хронични бъбречни заболявания на хрониодиализа за хигиенно-диетичен режим, подбор на храните, диетични препоръки и грижи за поддържане на съдовия достъп.
 • Клинични проучвания в областта на нефрологията и диализното лечение.
 • Подготовка на  болни с терминална ХБН за бъбречна трансплантация.
 • Провеждане на курортни диализи на българи и чужденци.

Методи:

• хемодиализа

• ултрадифузия

Информация за пациента:

 • Телевизори с кабелна телевизия във всяка диализна зала.
 • Wi-Fi на територията на отделението.
 • Резервации за курортни хемодиализи се правят минимум една седмица предварително, като пациентът предварително трябва да изпрати по факс или имейл етапна епикриза от центъра, в който се диализира и актуални изследвания за Хепатит В, Хепатит С и СПИН.
 • Пациенти, които не са граждани на държави от ЕС заплащат всяка диализна процедура по ценоразпис на болницата.

Телефони за контакти:

Началник отделение: 052 821/ 501

Ст. мед. сестра: 052 821/ 564

Лекари: 052 821/ 498

Зала: 052 821/ 678; 052/602-649

Факс: 052/613-771

e-mail: dialyse.varna@abv.bg

Работно време:

понеделник, сряда и петък от 7,00 – 24,00 часа

вторник, четвъртък и събота от 7,00 – 19,00 часа.ПКК: всеки работен ден от 10,00 – 11,00 часа.