Родилно отделение

Родилно отделение се намира на третия етаж в терапевтичния корпус на болницата.

История: Основано е през далечната 1909г, като акушеро-гинекологично отделение и една от трите тогавашни  болнични структури на лечебното заведение.

Легла: Родилно отделение разполага с 27 легла за родилки и 3 легла за патологична бременност.

Структура: Отделението разполага с приемно консултативен  кабинет,  родилна зала с две родилни легла, пред родилна зала, зала за облекчаване на болката, реанимационна зала, оперативен блок, интензивна стая, лекарски кабинети,болнични стаи и др.Всички болнични стаи са с пвц дограма,телевизор,легло с болнично шкафче и самостоятелен санитарен възел.

Екип:

Началник  отделение: Д-р Милко Папазов

Лекари:

Доц. д-р.Николай Колев д.м.

Доц. д-р.Станислав Славчев д.м.

Д-р Петър Свраков

Д-р Владимир Нешев

Д-р Евгения Георгиева

Д-р Мария Ангелова

Всички лекари в отделението са със специалност по ,,Акушерство и гинекология”и необходимите по стандартите за добра медицинска практика курс квалификации.

Апаратура: Разполага с най-модерна апаратура- УЗД апарати, седем фетални монитора за проследяване на състоянието на плода по време на раждане и перфузори. Всяко раждане се извършва под акушерски мониторен контрол.

Дейности и уникални услуги: Отделението е с най-високо ниво на компетентност по медицинските стандарти и  има добри диагностични и терапевтични възможности за обслужване на  пациентки  с тежка акушерска  патология от града и региона. Наличният персонал на отделението предлага високо ниво на акушерски грижи и след родово наблюдение.

Информация за пациента: Пациентките постъпват с лична карта, направление за хоспитализация, карта за профилактика на бременността, издадени от  наблюдаващия лекар.

При планово цезарово сечение е необходимо предварително записване на дата за операция в оперативния журнал, след преглед от началника на отделението. Плануването се извършва с издадено направление за хоспитализация.По време на лечението в отделението се попълва информирано съгласие за предстоящите й  диагностични, хирургични и лечебни процедури.

След изписване  родилката има право на два контролни прегледа в рамките на 30дни от дехоспитализацията.

Родилно отделение предлага следните допълнителни услуги:

1.ВИП стая- обзаведена с легло,гардероб,хладилник,болнично шкафче,телевизор,климатик и самостоятелен сан.възел.

Цена за здравноосигурени пациентки-50лв/ден

             -здравно неосигурени пациентки-100лв./ден

 2.Присъствие на таткото  по време на раждането на бебето-цена 80лв.

 3.Ден на отворените врати се провежда всеки трети четвъртък в месеца от 14часа.

     В отделението може да се постъпи с лично спално бельо, препоръчително е да се носят еднократни прибори за храна.

І. При приемане всяка бременна трябва да носи:

 1. Лична карта и химикал
 2. Лична амбулаторна карта(ЛАК)-картон
 3. Направление за хоспитализация
 4. Карта за наблюдение/профилактика на бременността

      ( или друга медицинска документация )

 • Тоалетни принадлежности.
 • Нощница, чехли, хавлия.
 • Лигнин – 2 пакета.
 • Подложки (еднократни компреси ) за легло – 10 броя.
 • Термометър.
 •  Спално бельо(по желание)

           ІІ. Консумативи необходими за БЕБЕТО:

 1. Шампоан – 1 бр.(остава за отделението)
 2. Обикновен левкопласт (кафяв)
 3. Олио – 1 бр. (остава за отделението)
 4. Памперси.
 5. Мокри кърпички.
 6. Дрехи ( боди, ританки, чорапи)-3 комплекта.
 7. Нови пелени – 2 комплекта (остава за отделението)                                          

ТЕЛЕФОНИ:

Началник отделение-052/821-774

Старша акушерка-052/821-597

Манипулационна-052/821-238

Лекарски кабинет-052/821-475 Техн.сътрудник-052/821-494

Автоклав

Разположение:

Самостоятелна постройка в периферията на двора, на границата с Ул.”Илинден, между Хирургичния блок и ДКЦ4.

История:

Автоклавна инсталация функционира от 2007г. Дейността й е съобразена с действащата нормативна уредба в областта на здравеопазването и екологията. Притежава Разрешително за дейности по третиране на отпадъци с код 18 01 03*-отпадъци , чието събиране и обезвреждане е обект на специални изисквания, с оглед предотвратяване на инфекции.

Екип:

Ръководител :

Лидия Каменска – инспектор по обществено здраве

Оператор автоклав:

Боян Драганов

Иван Йорданов

Йордан Кънев

Събирач отпадъци, разделно:

Василка Тодорова

Димка Костова

Апаратура:

Използваме съвременна автоклавна апаратура, осигуряваща пълна безопасност за работещите, населението и околната среда. Тя обезврежда чрез обеззаразяване на опасните биомедицински отпадъци. Процесът е от изключителна важност в медицинската практика и е начин за прекратяване разпространението на инфекции в болничното заведение и околната среда.

Дейности и уникални услуги:

В Автоклавната инсталация се обеззаразяват собствени отпадъци и отпадъци на клиенти с код 18 01 03*- отпадъци , чието събиране и обезвреждане е обект на специални изисквания, с оглед предотвратяване на инфекции.

Информация за клиента:

Отпадъци за обеззаразяване се приемат след сключване на договор с МБАЛ”Света Анна-Варна”АД. Договор се сключва с клиент, който притежава регистрационен документ за извършване на дейности по транспорт на отпадъци с код 18 01 03*.

Приеманите отпадъци трябва да бъдат опаковани съобразно изискванията на Наредба №1/2015г за изискванията към дейностите по събиране и третиране на отпадъците на територията на Лечебните и здравните заведения и технологичните изисквания на автоклавната инсталация., а именно:

 • Термоустойчиви жълти/оранжеви/ чували, маркирани с етикет за опаковки за разделно събиране на образувания опасен отпадък от лечебните и здравни заведения (Приложение №4 от Наредба№1/2015г). Чувалите да са пълни до 3/4 от полезния обем и да са плътно затворени;
 • За отпадъци от остри предмети- термоустойчиви жълти контейнери с добре затварящ се капак, които не позволяват пробиване и достъп до съдържанието, маркирани с етикет за опаковки за разделно събиране на образувания опасен отпадък от лечебните и здравни заведения (Приложение №4 от Наредба№1/2015г).

При приемането/предаването на отпадъците се попълва Идентификационен документ съобразно нормативните изисквания.

Талефони:

Ръководител –  052/821-572

Оператор автоклав- 052/821-489

Операционен блок

       Операционния блок е разположен на втория етаж в Хирургичния блок в сградата на МБАЛ „Света Анна – Варна” АД

       Историята е като древна старица, която пази в своя дом по нещичко за всеки от нас и знае тайните на света, които понякога си мислим че вече никой не помни. Ако я помолим тя може да ни разкаже толкова много забравени или никога неузнавани истини за света около нас. За хирургията, историята знае много, една наука зародена в зората на човечеството, превърнала се с времето в институция, облечена в рамките на лечебните заведения.

       Развитието на хирургията във Варна крие своето начало в далечната 1879 г., когато е основана Държавна болница Варна, а като дата в източниците е посочено 24.07.1879 г. Още при основаването ѝ съществува хирургично отделение. През 1882 г. негов старши лекар е д-р Мирон Иванов.

       През 1904 г. управител на болницата е д-р Параскев Стоянов, който модернизира съществуващите операционни зали с въвеждането на инсталация по Аднет за миене на ръцете със стерилна вода. За четири години дейността в областта на коремната и костната хирургия, гинекологията и очните болести се разширили и усъвършенствали. По статистика за периода от 1904 г. до 1909 г. в хирургичния блок са се извършили 3 499 интервенции. В този период Асептичната хирургия е вече утвърдена. През 1967 г. в действие влиза нов болничен блок за хирургичните клиники. От 1990 г. болницата е специализирана в хирургично лечение. През активния летен сезон практически обслужва пациенти от цялата страна, както и чужденци избрали да почиват в България.

    Днес Операционен блок към МБАЛ „Св. Анна- Варна ” АД се намира на 2-ри етаж в Хирургичния блок към болницата. Началник на отделението е Доц., д-р Сергей Глинков, д.м.н., Старша медицинска сестра е Маргарита Недева. Дейностите в отделението се обслужват от 18 медицински сестри и 13 санитарки. . Отделението не разполага с леглова база.

       Операционния блок обслужва в планов и спешен порядък І, ІІ, Гръдна, Съдова и Детска хирургия. Той разполага с най- съвременна медицинска апаратура. Голяма част от операциите се извършват лапароскопски, което е по щадящо за пациентите.

       На разположение на Операционния блок е гефрирна лаборатория за извършване на бърза диагностика по време на операциите.

       В шесте операционни зали с които разполагаме, оборудвани по европейски стандарти, пациентите се оставят в ръцете на медиците с отлична квалификация и дългогодишен опит.

       И днес и в зората на времето, а и за напред, хирургията е била и си остава наука изтъкана от знания, опит и копнеж по непрекъснатото надграждане на познанията за човека, които сам по себе си представлява неразгадана картина от неизвестен художник. Хирургията не е само наука и факти, тя е образ на съпричастност, сърдечност, тя е дамата скрита зад воала от зелени маски и тайнствени знания, тя е нежността скрита в пръстите и сърцата на опитните хирурзи, тя е науката зад фактите, където преставаме да бъдем лекар и пациент и ставаме просто хора под прожекторите на копнежа ни за здраве и дълголетие. Хирургията понякога сбъдва мечти, друг път изпълнява желания, но най- вече тя превръща „неизбежното” в лечима болест. Да си хирург не е професия, това е призвание и всички ние сме тук, за да браним здравето и да обръщаме когато е възможно пясъчния часовник на времето.

Телефони:

Началник клиника:Доц.д-р Сергей Глинков д.м.н. 052/821/761

Старша медицинска сестра: Маргарита Недева 052/821/348 Манипулационна: 052/821/353

Съдова хирургия

Отделението е  разположено на 4 етаж в хирургичния блок на МБАЛ „Св. Анна” АД

Отделението е ситуирано в хирургичния блок, реновирано / след основен ремонт/. Разполага със стационар  22 болнични легла, от които 2  стаи са интензивни и ПКК.

Стаите са оборудвани с:

 • централна аспирационна и кислородна система;
 • система за оповестяване и видеонаблюдение.

Всяка стая разполага със самостоятелен санитарен възел, като 3 от тях разполагат и с климатична система.

В отделението се извършват около 800 операции годишно, включително сложни реконструктивни операции по повод аневризми на коремната аорта, тромбооблитериращи заболявания /артериална недостатъчност/ на екстракраниалните /мозъчни/ и периферни артерии на крайниците от различен произход, оперативни намеси при съдови травми, венозни заболявания, вкл. безкръвни методи на лечение, съдови операции при болни на хемодиализа, за което отделението разполага със най-съвременни консумативи и апаратура. В отделението са създадени и внедрени редица нови оригинални инструменти, уреди и устройства, някои от които нямат аналог.

През 1993 г., при руптурирала аортна аневризма, в клиниката се извърши първа в България безшевна анастомоза между аортата и съдова протеза с помощта на оригинален ригиден стент, признат за изобретение и за най-голямото национално постижение на медицината в България за период 1993-1996 г.

Оказва учебно-методична, консултативна и лечебна помощ на болничните заведения в северо-източния регион на България. То е база за следдипломна специализация по  съдова хирургия.

Персонал:

Началник клиника:
д-р Михаил Чешмеджиев, дм

Старша мед. сестра:
Йорданка Йоргакиева

Лекари:

д-р Михаил Чешмеджиев, дм
д-р Пламен Костов
д-р Нина Ковачева
д-р Петър Добромиров
д-р Ивайло Марков

Лекари без специалност:

д-р Атанас Атанасов
д-р Ивелина Борисова

Болните се приемат в спешен порядък от Спешно отделение на болницата, а плановите по определен стандартен метод от ПКК. След необходимото пролежаване пациентите получават епикриза, в която са вписани предстоящите контролните прегледа /2 бр./ и  насоки за домашно лечение.

Отделението разполага с ехограф и доплер за диагностициране на болните. 

Телефони за контакти:

Началник клиника: 052 821 792

Лек. кабинет – 052 821 552
ст. мед. сестра: 052 821/ 798

манипулационна: 052 821 468

ПКК: 052 821/ 206

Работно време:

ПКК: 10:30-12:30

Местоположение:

ПКК: IV етаж в Хирургичен блок
Стационар: IV етаж в Хирургичен блок

Образна диагностика

 Разположение: oтделението е базирано на ІІ етаж в хирургичен блок на МБАЛ”Света Анна – Варна”АД,

Разполага с шест кабинета:

 • два рентгенови кабинета – кабинет 214 и кабинет 214 Б;
 • един рентгеноскопичен кабинет – кабинет 214 А;
 • един ултарзвуков кабинет – кабинет 215;
 • сектор компютърна томография – два кабинета.

ИСТОРИЯ:

Рентгеновото отделение е разкрито в ОРКБ Варна през далечната 1933г. Катедрата по

Рентгенология и радиология е основана през 1962г. на база рентгеновото отделение на Окръжна

болница – Варна. Ръководител на Катедрата по рентгенология и радиология е бил проф. д-р Дянко

Попмихайлов (1962-1976), Отделението е база за обучение на лекари – специализанти.

Структура на клиниката:

Екип:

Началник на отделение:

д-р Василка Симеонова

Старши рентгенов лаборант:

Роза Иванова

Водещи специалисти в клиниката:

д – р Дикран Дахлиян, лекар – специалист;

д – р Михаил Бошнаков, лекар – специалист;

д – р Светлана Попова, лекар – специалист;

Апаратура:

 Отделението е осигурено със съвременна апаратура по образна диагностика:

Два компютърни томографа – 16 слайсов и 32 слайсов.

Два дигитални рентгенови апарата – позволяващи дигитализиране и трансфер на рентгеновите образи.

Дигитален скопично – графичен рентгенов апарат.

Кабинет за ултразвукова диагностика – оборудван с ултразвуков доплеров апарат Hitachi.

Дейности и уникални услуги:

 Отделение „Образна диагностика“ е структура от диагностично-консултативния блок на лечебното заведение с предмет на дейност извършване на образни изследвания:

 • Конвенционални рентгенографии на всички анатомични области;
 • Рентгеноскопични изследвания на гастроинтестинален тракт, гръдна клетка.
 • Ултразвукови доплерови изследвания на коремни органи, млечни жлези, щитовидна жлеза, тестиси.
 • Компютърна томография на висчки анатомични области, компютърна ангиография,
 • виртуална колоноскопия, интервенционални изследвания под КТ – контрол.
 • Уникални изследвания, които се извършват в много малък брой клиники в страната,
 • благодарение на уникална апаратура: виртуална колоноскопия, всички видове КТ –ангиографии.

От 2011г. работи система за дигитализация – PACS. Тя е уникална система за архивиране и пренос на изображения от всички мокдалности, оптимизира непосредствената практическа работа на ренгенолога, достъпа на клиницистите до изображенията и архивирането на информацията. Подпомага процеса на обучение на специализантите.

В отделението работят високо квалифицирани специалисти, които обслужват пациенти:

– приети за стационарно лечение в болницата

– пациенти преминали през спешно отделение и приемно – консултативните кабинети за спешен и планов прием

– пациенти от други лечебни заведения по договор с МБАЛ “Света Анна – Варна” АД

– пациенти срещу заплащане по ценоразпис, утвърден от директора на лечебното заведение.

Отделение „Образна диагностика“ е база за следдипломно обучение по специалността „Образнадиагностика“.

Акредитационна оценка – отлична.

Информация за пациента:

Отделението Образна диагностика работи 24 часа в денонощието.

Всеки пациент, нуждаещ се от образно изследване, се обслужва безотказно, по спешност, без

значение на възраст, пол и други характерни белези.

Телефон за контакти:

Началник отделение: 052 821/ 239

Ст. рентгенов лаборант: 052 821/ 479, 519

Кабинети образна диагностика: 052 821/ 536, 052 821/ 563, 052 821/ 239

ОАИЛ

Разположение: Отделението по анестезиология и интензивно лечение е базирано на 3 етаж в спешния център на хирургическия блок към МБАЛ „Св. Анна – Варна – Варна“ АД

Отделението по Анестезиология Реанимация и Интензивно лечение е създадено през 1965година по европейски модел и е първата извън – столична структура със собствен стационар, съчетаваща структурно и функционално лечебнодиагностичната, преподавателската и консултативна дейност.Под ръководството на д-р Власаки Власаков – един от пионерите на професията в страната, се въвеждат принципите на модерната анестезиология, реанимация и интензивно лечение, и това дава мощен тласък за развитие на всички оперативни специалности в града и региона.  Започва стремглаво развитие на модерната хирургия, което изисква нови капацитети и поставя пред анестезиолозите нови предизвикателства.

Д-р Власаков и персоналът на ОАРИЛ вземат и активно участие в изграждането и работата на Водно спасителната служба (ВСС) към БЧК. Със своя Специализиран подвижен реанимационен екип(СПРЕ) участва в стотици акции за спасяване и лечение на удавени от цялото Северно Черноморие.

Развиват се бързо възможностите на интензивното лечение. ОАИЛ поема през годините основната тежест по лечението на  пострадалите от влаковата катастрофа край Провадия, потъването на понтонния мост при Белослав и взривът на завода за Поливинилхлорид в Девня.

Като клинична база на Медицинския университет и Медицински колеж, ОАИЛ развива активна преподавателска и кръжочна дейност. Участва в обучението на генерации лекари, медицински сестри, акушерки, помощник фармацевти. От създаването си ОАИЛ е основен консултативен център по Анестезиология и интензивно лечение за Североизточна България и поема лечението на  много критично болни от другите болници в региона. В ОАИЛ през годините работят отдадени на професията си хоро като д-р Н. Мандов, д-р Пташникова, д-р А. Димитрова, доц. Станчева, д-р В.Савова, м.с. Караджова, м.с. Стойнова и много други, посветили живота си на лечението на най-тежко болните

В годините отделението разширява и развива своята дейност. Извършената реконструкция и модернизация на отделение, позволява едно модерно и комплексно обслужване на нарастващия поток на критично болни.

Капацитет:

Разполага с 11 интензивни легла, където се лекуват критично болни от гр. Варна, областта и другите области на Североизточна България., както и чуждестранни граждани. 

Анестезиологичната дейност се извършва в шестнадесет профилирани операционни зали и два ендоскопски кабинета, която осигурява 24часово покритие на спешната и планова оперативна дейност.

Структурата на ОАИЛ:

 • сектор „Анестезиология“ 
 • сектор „Интензивно лечение“ 
 • Кабинет за преданестезиологична консултация.

Екип:

ОАИЛ осигурява непрекъсната 24 часова квалифицирана помощ от медицински екипи в двата сектора.

Началник отделение: Д-р Валентин Власаков, DEAA

Лекари с призната специалност „Анестезиология и Интензивно лечение”:

Д-р Валентин Власаков Власаков

Д-р Корнелия Христова Няголова

Д-р Радосвета Апостолова Бабева

Д-р Елена Емилова Йосифова

Д-р Данаил Димитров Димитров

Д-р Катя Митева Стефанова

Д-р Катя Митева Стефанова

Д-р Максим Анатолиевич Касапский

Д-р Теодора Христова Попова

Д-р Милен Константинов Славов

Д-р Надя Драганова Ганчева  

Д-р Теодора Христова Попова

Д-р Милен Константинов Славов

Д-р Надя Драганова Ганчева  

Д-р Галина Ганчева Джурова

Д-р Евелина Николаева Минчева

Д-р Ирена Стефанова Хаджийска

Д-р Борислав Николаев Чалъков

Д-р Пламена Георгиева Колева

Д-р Фатме Мехмед Чалъкова

Д-р Георги Любомиров Попов

Д-р Десислава Кирилова Христова

Д-р Радостин Господинов Николов

Д-р Андрей Анатолиев Георгиев

Д-р Севгин Хасан Касим 

Д-р Жулиде Хасан Хафуз

Лекари без специалност „Анестезиология и Интензивно лечение”:

Д-р Преслав Йорданов Димитров

Д-р Евгений  Николаев Тодоров 

Д-р Добромир Маринов Мичоров 

Д-р Александър Рафаилов Исаев

Д-р Велико Георгиев Георгиев

Д-р Анастасия Проданова

Д-р Полина Марсел Хаимова

Д-р Елица Веселинова Купенова

Медицински специалисти:

Старша мед. сестра: Магистър по УЗГ м.с.Николинка Баева Николова

Магистър по УЗГ а.Кадер Айдън Мемиш

Магистър по УЗГ м.с. Весела Стоянова Радева

м.с. Радослава Димитрова Василева

м.с.Гюлшен Мустафа Ахмед

м.с.Галина Петкова Христова

м.с.Станка Тодорова Димитрова

а.Диана Симеонова Смолецова

м.с.Георги Станков Георгиев

м.с.Нели Адрианова Чавдарова

м.с.Вероника Руменова Петрова

а.Силвия Василева Стефанова

м.с.Виолета Петрова Балашева

а.Мадлен Оник Баклаваджян

а.Пламена Тихомирова Бораджиева

м.с.Зорница Илиева Димитрова

м.с.Филка Димовa Георгиева

м.с.Теодора Антонова Бохосян

м.с.Ирена Вескова Емилова

м.с.Веселка Енчева Стойкова

м.с.Ермиони Спаси Димитрио

м.с.Маргарита Серафимова Тенева

м.с.Лариса Николаевна Мартиненко

м.с. Хрипсиме Агопова Ангелова

м.с.Людмила Стайкова Николова

м.с.Марианка Атанасова Атанасова

м.с.Яна Мирославова Стоянова

а.Кристияна Атанасова Щерева

а.Каролина Христова Стефанова

м.с.Любляна Жекова Дочева

а.Атанаска Петрова Маринова

м.с.Емилия Валентинова Спасова

а.Антоана Пламенова Георгиева

м.с.Минка Стоянова Алексиева

м.с.Даниела Николаева Одабашян

м.с.Светлана Кирова Димитрова

рехабилитатор: Иван Ангелов Драгнев

тех. сътрудник: Магистър по икономика Венета Василева Биралчанова

сан. Марийка Георгиева Павлова

сан. Гергина Димитрова Атанасова

сан Надежда Викторова Господинова

сан. Надежда Михайлова Лочева

сан. Росица Пенкова Николова

сан. Стоянка Йорданова Димова

сан. Магдалена Георгиева Станева

сан. Севда Василева Божилова

сан. Радка Георгиева Тодорова

сан.Диана Петрова Йорданова

Водещи специалисти: Д-р Валентин Власаков

Роден 1954г. в Габрово, България. Владее руски, немски и английски език. Завършено висше медицинско образование степен „магистър” в МУ Варна през 1982 г. Специалист по анестезиология и интензивно лечение от 1986 г. Член на съвета на ESA  (Европейска асоциация по Анестезиология) от 1993г. През 2002г. присъдена Европейска диплома по анестезиология и интензивна медицина – DEAA (Доктор на Европейската Академия по Анестезиология). Редактор на българския превод на Насоки за КПР на ERC от 2010г. Клинични и научни интереси в областта на регионалната анестезия, анестезия и интензивно лечение, спешна медицина, лечение на остра болка, ентерално и парентерално хранене.

Апаратура:

 Стационарни и транспортни респиратори и наркозна апаратура – Дрегер и Миндрей; Мониторни системи; Бронхоскоп; Ехограф; Рентгенограф; Видеолорингоскоп; Невростимулатори; Апарат за хемофилтрация и плазмофереза др.

Услуги:

Следоперативно обезболяване при големи оперативни интервенции – ПКА (пациент – контролирана аналгезия) с инфузионна помпа Микрел.

Обезболяване на нормално раждане с перидурален катетър.

Ултразвукова навигация при съдово-нервни достъпи.

Дейности: 

Терапевтична дейност : „Интензивно лечение“ е специализирана структура за лечение на пациенти с тежки нарушения на основните жизнени функции: съзнание, дишане и сърдечна дейност: 

 • шок при тежки травми;
 • шок при тежък кръвоизлив;
 • алергичен/анафилактичен шок;
 • полиорганна недостатъчност;
 • остра дихателна недостатъчност;
 • остра сърдечно – съдова недостатъчност;
 • остра бъбречна недостатъчност;
 • сепсис;
 •  пациенти нуждаещи се от хранителна и метаболитна поддръжка;
 • други живото застрашаващи състояния;

        Прилагат се всички съвременни методи на лечение характерни за интензивната медицина – изкуствена белодробна вентилация, хемодиализа, парентерално хранене, мозъчно – съдова протекция, кардиопротекция и др.

Диагностична дейност:

         Диагностика на всички интензивни и живото застрашаващи състояния

Информация за пациента:

При лечение в ОАИЛ се осигурява спазване правата на пациента, установени в Закона за здравето. Правата на пациента се упражняват при спазване на Правилника за устройството, дейността и вътрешния ред на лечебното заведение и отделението. При постъпването и в хода на лечението на пациента в отделението, той и/или неговите близки се уведомяват за състоянието, настоящи и бъдещи провеждания на терапевтични и диагностични дейности, както и за възможните усложнения свързани с тяхното провеждане, могат допълнително да бъдат разпитвани с оглед уточняване на детайли от заболяването. Окончателната диагноза се поставя на база физикално и апаратно изследване. В случай, че пациента или неговите близки заявят  отказ на лечение, това трябва да се направи писмено, с което да се поемат всички рисковете за това действие.

Финансовите взаимоотношения с болницата са съгласно действащото законодателство.

Сведения за състоянието се получават всеки работен ден от 12:30 до 13:30ч от  лекуващ лекар или Началник отделение.

Акценти:

ОАИЛ е основно структурно звено за осъществяване на интензивнолечение и предоставяне на интензивни грижи при пациенти с тежки  травми, нарушения на основните жизнени функции и при пациенти с разностранна патология, които се лекуват във всички отделения и клиники на МБАЛ „Св. Анна – Варна”

Осъществява анестезиология и интензивно лечение, регионални анестетични техники с ултразвукова навигация, обезболяване след големи оперативни интервенции ПКА (пациент контролирана аналгезия), обезболяване при нормално раждане.

Телефони за контакти:

Началник отделение: 052 821/ 556

Ст. мед. сестра: 052 821/ 722
Технически.сътрудник, тел. 052/821 773 
ПКК, тел. 052/821 669
Е-mail: mbal_svetaanna_oail@abv.bg

Работно време:

ПКК: 8:30-12:30

Неврохирургия

Клиниката по Неврохирургия при МБАЛ Света Анна- Варна има над 60 годишна история и е една от първите клиники по Неврохирургия в България. Тя е референтен център за неврохирургично болни за цяла Североизточна България. Към клиниката работят единствените републикански консултанти в региона, назначени от министъра на здравеопазването. Всички лекари работещи в Клиниката по Неврохирургия са провеждали множество специализации, курсове и обучения в едни от най-добрите неврохирургични клиники по света. От същата клиника са излезли голям брой публикации и научни съобщения, както и множество съучастия в издадени световно известни научни издания касаещи неврохирургичните заболявания. Клиниката по Неврохирургия разполага със съвременна диагностична апаратура и техника и хирургичен инструментарим за извършване на всички видове неврохирургични операции на много високо ниво при нисък оперативен риск. В клиниката за първи път в България са въведени множество съвременни методи за хирургично лечение на заболявания на гръбначния стълб. Непрекъснато се извършват се спешни и планови неврохирургични интервенции.

В Клиниката по Неврохирургия се извършва лечение на:

 • дегенеративни заболявания на гръбначен стълб
 • шийни и лумбални дискови хернии
 • спондилолистези
 • стеснение на гръбначния канал (спинална стеноза)
 • травматични увреждания на гръбначен стълб
 • всички видове доброкачествени и злокачествени туморни заболявания, ангажиращи    гръбначен мозък и гръбначен стълб
 • всички видове доброкачествени и злокачествени туморни заболявания на главния мозък и мозъчните обвивки
 • съдови заболявания на главен мозък, мозъчни кръвоизливи и хематоми
 • черепно-мозъчни травми
 • спина бифида и други вродени малформации на ЦНС
 • хидроцефалия
 • периферно-нервни заболявания и увреждания

Клиниката работи по всички неврохирургични клинични пътеки на НЗОК.

За пациентите са осигурени  отлично обзаведени болнични стаи, разполагащи със собствен санитарен възел, климатик и телевизионен приемник. Клиниката разполага с достатъчно пространство за осигуряване на  личен конфорт на пациентите и техните близки.

Разположение: на ІV етаж в старата сграда на МБАЛ „Света Анна – Варна” АД

Капацитет: 25 легла

Структура на клиниката:

Екип:

Началник клиника:

Проф. д-р Светослав Калчев Калевски, дм, дмн

Ст. мед. сестра

Катя Миткова Панева

Водещи специалисти:

Проф. Д-р Светослав Калевски, дм, дмн , Началник Клиника, /Републикански консултант по Неврохирургия/ тел. 052/821-524

Д-р Радка Генова тел.  052/ 821- 620

Д-р Иван Киряков  тел.  052/ 821- 650

Д-р Ридиан Неделко /Републикански консултант по Неврохирургия/    тел.  052/ 821- 650

Д-р Деян Ханджиев, дм /Републикански консултант по Неврохирургия/      тел.  052/ 821- 650

Д-р Суна Салиева-Бади тел.  052/ 821- 620

Мед. сестри:  11 мед. сестри и 2 операционни мед.сестри

Рехабилитатор: м.с. Дияна Владимирова Златева   

Специализанти:

Д-р Едвин Васви

Д-р Георгиос Андронику

Д-р Сонер Терзиев

Д-р Юлиян Петков

Д-р Елена Харизанова

Техн. сътрудник: Красимира Григорова Стоянова

Телефони:

Старша медицинска сестра: 052/821-595

Манипулационна: 052/821-326

Лекарски кабинет: 052/821-650

Техн. сътрудник: 052/821-474

Неонатология

Отделение НЕОНАТОЛОГИЯ е основано на 01.07.2009год. на базата на съществуващия дотогава Сектор Новородени към Родилно отделение. Това се наложи поради големия брой раждания в болницата ,повишаването на броя недоносени деца като цяло за страната и зачестилата патология.Обезпечаването с високо квалифицирани кадри направи възможно учредяването на самостоятелно,високотехнологично отделение,работещо според изискванията на Медицинския стандарт по НЕОНАТОЛОГИЯ.

Отделението e изцяло реновирано през 2018г.

През настоящата година отделението празнува 10 годишен юбилей.

Разположение: на 3 етаж в Терапевтичния корпус, на МБАЛ ,,Света Анна-Варна’’АД

Структура на отделението: Има 30 легла, разпределени в 4 сектора:

 • Физиологичен – за здрави, доносени новородени
 • Интензивен – приемат се деца с повшен риск, забавена кардио-пулмонална адаптация, изявена дихателна недостатъчност, изискваща апаратна вентилация и приложение на сърфактант терапия. На новородените в интензивния сектор се осъществява непрекъснат 24-часов мониторинг на основните жизнени функции.
 • Сектор „Специални грижи“ – полагат се грижи за недоносени деца със стабилни жизнени показатели
 • Изолационен бокс-полагат се грижи за деца с неонатални бактериални и вирусни инфекции.
 • Млечна кухня-за подготовка на храната, за новородени.
 • Стая за кенгуру грижа

Екип:          В отделението работят 8 лекари, 15 акушерки, 8 санитари.

Началник отделение:   Д-р Миглена Маринова – специалист по Педиатрия и Неонатология

Лекари:                        Д-р Цветанка Пеева – специалист по Педиатрия

                                          Д-р Абди Амер – специалист по Педиатрия

                                          Д-р Далина Николова – специалист по Педиатрия

                                          Д-р Мариянка Малешкова – специалист по Педиатрия

     Лекари без специалност:

                                          Д-р Елина Атанасова – специализант по Неонатология

                                          Д-р Виждан Талиб – специализант по Неонатология

                                          Д-р Ралица Първанова – специализант по Неонатология

     Старша акушерка:   Мирена  Симеонова

     Апаратура: неонатални монитори за основни жизнени  показатели,пулсоксиметри, апаратура за дихателна ресусцитация , стационарни инкубатори,транспортен инкубатор,респиратори за новородени деца,инфузионни помпи ,централна кислородна инсталация,централна аспирационна система,легла за новородени деца, лампи за фототерапия,лампа за интензивна фототерапия, апарат за постоянно положително налягане в дихателните пътища- назален СРАР,ЕКГ апарат;  апарат за отоакустични емисии- за провеждане на  неонатален слухов скрининг,инхалатор.

Дейности и уникални услуги:

 • Първична кардио-пулмонална ресусцитация
 • Рутинни грижи за здрави и интензивно лечение на рискови новородени
 • Лечебно-диагностична дейност според медицинския стандарт по Неонатология
 • Осъществяне на апаратна вентилация
 • Приложение на сърфактант терапия
 • Скринингова програма за ранна диагностика на вродена глухота
 • Късно проследяване на рискови новородени
 • Трансфонтанелна ехография

Информация за пациента: Преди постъпване на пациента в отделението,родителите разписват :’’ИНФОРМИРАНО СЪГЛАСИЕ ЗА РОДИТЕЛИ НА ЗДРАВО НОВОРОДЕНО ДЕТЕ’’ За вашето дете ще бъдат положени грижи в рамките на около 72 часа след раждането. Те включват:

1. Оценка на състоянието на детето непосредствено след раждането.

2. Подробен преглед от лекар педиатър в родилна зала.

3. Ежедневен преглед от педиатър или неонатолог.

4. Ежедневен хигиенен тоалет.

5. Дохранване при необходимост.

6. Обучение и подпомагане на майката при кърмене.

7. Имунизации съгласно Имунизационния календар на Република България (срещу хепатит В и туберкулоза).

8. Вземане на кръв за изследване за масов неонатален скрининг (фенилкетонурия, хипотиреоидизъм и вродена надбъбречнокорова хиперплазия).

Скринингът е задължителен за всички новородени деца в Република България. Имунизациите са задължителни за всички новородени деца в Република България, които нямат противопоказания за тях.

Изисква се подпис на поне един от родителите или настойниците на новороденото дете.

„ИНФОРМИРАНО СЪГЛАСИЕ ЗА РОДИТЕЛЯ/НАСТОЙНИКА НА НОВОРОДЕНО ДЕТЕ С НЕОБХОДИМОСТ ОТ ИНТЕНЗИВНО ЛЕЧЕНИЕ ИЛИ СПЕЦИАЛНИ ГРИЖИ’’ Вашето дете е рисково новородено дете. Степента на риска се определя от възможностите за адаптация към живот извън утробата на майката.
Рисковите новородени деца са:
1. Преждевременно родени деца – преди 37 гестационна седмица с адекватно тегло за гестационната възраст.
2. Преждевременно родени деца – преди 35 гестационна седмица с ниско или изключително ниско тегло.
3. Новородени деца с усложнения по време на раждането – перинатална асфиксия.
4. Новородени деца на майки с диабет, друга ендокринна патология и от патологично протекла бременност.
5. Новородени деца с данни за майчино-фетална инфекция.
6. Новородени деца от непроследявана бременност.
7. Новородени деца от многоплодна бременност.
8. Новородени деца с вродени аномалии.
Новородените деца, при които след раждането се установява забавена сърдечно-белодробна адаптация, се насочват към интензивните сектори на неонатологичните отделения. Интензивното лечение представлява комплекс от животоспасяващи процедури и дейности, които се извършват от висококвалифицирани екипи от неонатолози, консултанти от различни специалности с педиатрична насоченост и други специалисти, медицински сестри  и акушерки. Провежда се механична вентилация, мониторен контрол на основните жизнени показатели и парентерално хранене. Специалните грижи са комплекс от дейности, които се прилагат в случаи, когато има умерено изразени нарушения в общото състояние на новороденото дете и те обикновено включват: мониторно наблюдение, кислородолечение, включване на венозни вливания, лечение с антибиотици, хранене със сонда и др. При новородените деца с изразена жълтеница се прилагат различни методи на лечение – вливания на течности и биопродукти, фототерапия, а когато жълтеницата е тежка и се дължи на несъвместимост между кръвните групи на майката и детето, се прилага специална процедура – обменно кръвопреливане. Съобразно тежестта на заболяването се налага различен по продължителност болничен престой. Късните последици от повечето заболявания на рисковите новородени деца се дължат на основното заболяване, като информация за това се получава ежедневно от лекуващия лекар и след цялостното диагностично уточняване. Сърфактант лечението е животоспасяващо средство, което се прилага по спешност при деца с тежка дихателна недостатъчност поради първичен или вторичен недостиг на сърфактант. При недоносените деца се провеждат редовно ултразвукови изследвания на мозъка, както и проследяване състоянието на очите.

Съгласие  при необходимост да бъдат използвани кръв и кръвни продукти, ако това е преценено като необходимо от лекуващите лекари. Съгласие при необходимост да бъдат извършени рентгенови изследвания. При недоносените деца и тези със сериозни заболявания имунизациите се отлагат, като това ще Ви бъде разяснено от лекуващия лекар.

Съгласие за детето, да бъдат приложени всички необходими диагностични и лечебни процедури, които са в интерес на здравето му.

Документи при изписване:

Описание на съпровождащите епикризата изследвания,контролни прегледи и документи:

1. Имунизационен паспорт

 Телефони:          

Началник отделение: 052 821 314

Лекари: 052 821 683

Старша акушерка: 052 821 259

Манипулационна: 052821 574

Мултипрофилно спешно отделение

Мултипрофилно спешно отделение е открито на 02.02.2007 г. След извършен цялостен ремонт през 2009 год.  бе преустроено и  бе въведена за първи път в страната триажна система. Това отделение е едно от най-натоварените структури  в болницата. Тук се оказва високо специализирана медицинска помощ  при състояния на спешен  травматизъм/ ПТП, битов, производствен, криминален/ и спешни хирургични състояния. Средно на денонощие преминават около 200 пациента, като престоят им в секторите е различен в зависимост от индивидуалните нужди.

Обслужват се болни постъпили сами, доведени от свои близки или екип на ЦСМП, насочени от личен лекар или друг специалист.

Оказва се помощ на всяко лице, потърсило спешна помощ и намиращо се в състояние пряко застрашаващо здравето или живота му, независимо от неговата възраст, пол, местожителство, гражданство или здравно-осигурителен статус.

Разположение: Намира на първия и втория етаж на ниското тяло на Хирургичния блок на МБАЛ”Св.Анна-Варна „АД

Капацитет легла: МСО разполага с  16  легла и носилки, които при масов травматизъм  броят им може да се увеличи.

Структура :

 Състои се от:

 1. Приемна зала:
 2. Триажен пост и регистрация;
 3. Чакалня за пациенти и придружители;
 4. Санитарни възли за пациенти и придружители;
 5. Кабинети на втория етаж:
 6. Противошокова зала с 6 легла и пролежаване да 24 часа;
 7. Спешен хирургичен кабинет с  3 легла и пролежаване до 24 часа;
 8. Спешен ортопедичен сектор с  2 легла и пролежаване до 24 часа;
 9. Административен кабинет: Началник отделени,ст.мед.сестра,техн.сътрудник
 10. Кабинети на първи етаж:
 11. Спешен терапевтичен кабинет с 2 легла и пролежаване  до 24 часа ;
 12. Спешен педиатричен кабинет с 1 кушетка;
 13. Кабинет Кожно венерически болести
 14. Санпропусник с гардероб з временно съхранение на дрехи и вещи на хоспитализирани по спешност и планови пациенти

Екип

Началник отделение: Д-р Калоян Бакалов, лекар със специалност Спешна медицина

Лекари – 22

Лекари със специалност:

 • Двама лекари със специалност Спешна медицина
 • Един лекар със  специалност Нервни болести
 • Един лекар със  специалност Кожно венерически болести
 • Един лекар със специалност Вътрешни болести и Ревматология
 • Един лекар със специалност Педиатрия
 • Един лекар със специалност  Обща хирургия

Лекар специализант „Спешна медицина: – един

Лекари без специалност  – петнадесет

Старша мед.сестра –  Мари Симонян

Мед.сестри – тридесет и две

Акушерки  – пет

Мед.фелдшер – един

Санитари – двадесет и трима

Тенхически сътрудник – 1

Апаратура: Отделението разполага с модерна апаратура- монитори за следене на жизнени показатели, апарати за обдишване, аспирационни помпи, ЕКГ апарати, дефибрилатори, системи за подаване на газове,ехограф.

Информация за пациента: При възможност да предоставят документ за самоличност и  мед.документация.

В зависимост от състоянието на пациента, лекаря от МСО може при необходимост да го насочи към специализирана болница  Очна, ВМБ, Св.Марина, Варненска кардиология

Телефони:

Началник отделение 052/ 821 656

Ст.мед.сестра 052/ 821 778

Технически сътрудник 052/ 821 778

Противошокова зала 052/ 821 656

Спешен ортопедичен кабинет 052/ 821 341

Спешен хирургичен кабинет 052/ 821 447

Спешен терапевтичен кабинет 052/ 821 346

Спешен детски кабинет 052/ 821 467

Микробиологична лаборатория

Разположение:

Микробиологичната лаборатория се намира на II етаж в трета сграда на МБАЛ „Света Анна – Варна” АД.

Екип:

Началник микробиологична лаборатория Д-р М.Григорова

Лекари – 2 микробиолози и 1 епидемиолог

Лекари – специализанти – 1

Старши мед. лаборант – Катя Русева

Здравен инспектор – 1

Лаборанти – 3

Санитари – 4

Апаратура

Лабораторията разполага с автоматизирана апаратура за микробиологична диагностика VITEK-2 и автоматизирана система за серологична диагностика MINI VIDAS.

Извършват се рутинни високоспециализирани изследвания на второ ниво на компетентност.

Телефони: 052/ 821 308 ; 052/ 821 409