Отделения без легла


Съдебна медицина и САЛ
Отделението се състои от ПКК, секционна зала и алкохолна лаборатория.Извършва съдебно-медицински прегледи на амбулаторни пациенти и определяне на алкохолна концентрация в кръвта срещу заплащане, обдукция на съдебно-медицински случаи, както и...
ТЕЛК
ТЕЛК СЪСТАВИ ПРИ МБАЛ "СВ. АННА-ВАРНА" АД ГР. ВАРНА 1. ТЕЛК I състав:ул.”Цар Освободител “ 100телефон за връзка:  0885 880830  председател: Д-р Емилия Ангелова Червенкова -...
Диализно лечение
Разположение: на IV етаж в III корпус /сградата към ул. "Селиолу"/ История: Отделение “Диализно лечение” е открито през 1991 г. като втори диализен център в...
Операционен блок
       Операционния блок е разположен на втория етаж в Хирургичния блок в сградата на МБАЛ „Света Анна - Варна” АД        Историята е като древна...
Мултипрофилно спешно отделение
Мултипрофилно спешно отделение е открито на 02.02.2007 г. След извършен цялостен ремонт през 2009 год.  бе преустроено и  бе въведена за първи път в страната...
Клинична патология
Общата и клинична патология е основна медицинска специалност, която изучава морфологичните изменения в тъканите и органите на човешкото тяло на различни структурни нива. Анализът на...