Клиники


Коремна хирургия
ПЪРВО ХИРУРГИЧНО ОТДЕЛЕНИЕВ състава на отделението влизат следните структури: стационар с 30 легла и специализирани консултативни хирургични кабинети – за спешен и планов прием;лапароскопски операции. В...
Гинекология
Клиника по Гинекология на МБАЛ ”Света Анна-Варна” АД е специализирана структура за стационарно лечение на всички заболявания и състояния в областта на гинекологията и патологичната...
Ортопедия и травматология
Клиниката по ортопедия и травматология извършва високо специализирана дейност по диагностиката, хирургичното лечение и рехабилитацията на заболяванията на опорно двигателния апарат и спешни травматологични състояния.Клиниката се състои от напълно...
Неврохирургия
Клиниката по Неврохирургия при МБАЛ Света Анна- Варна има над 60 годишна история и е една от първите клиники по Неврохирургия в България. Тя е...
Клиника Урология
Клиниката е основана от проф. Тотю Андреев през 1967г., като той я оглавява до 1978г. По това време започват да се извършват първите лумботомии по...
Клиника Вътрешни болести
В 140 годишната история на МБАЛ "Света Анна - Варна" едно от основните направления е било "Вътрешни болести" (ВБ). В отделенията по ВБ през годините...
Клиника по Педиатрия
Клиниката по Педиатрия е създадена през месец януари 2011 година на мястото на бившето Детско отделение. Осъществен е основен ремонт на всички помещения и оборудване със...