Административно-стопански блок


Административни звена
Финансово-счетоводенЧовешки ресурсиТ Р ЗКонтрол/отчет клинични пътекиМедицинска статистикаДеловодство  Севелина Бурани - финансов контрольор Анна Дойчева - юрисконсулт телефон: 052 821 416  МБАЛ "Св. Анна - Варна"...
Стопански звена
ЗВЕНОТЕЛЕФОН           НАЧАЛНИКЕнерго-механичен отдел  622759Румен ДамяновПроизводствено-технически отдел  616425Валентин КостовМедицинска техника и болнични технологии  648246инж. Маргарита ТодороваРемонт и поддръжка  648233Димитричка ПетроваСнабдяване  648229Димитър МитевАТЦ  613766Станка МихайловаЦентрална перилна база  613762Донка ИвановаСанитарен автотранспорт  648246Николай Калчев
Автоклав
Разположение: Самостоятелна постройка в периферията на двора, на границата с Ул.”Илинден, между Хирургичния блок и ДКЦ4. История: Автоклавна инсталация функционира от 2007г. Дейността й е...
Снабдяване със стерилни материали /ЗЦССМ/
Разположение: Звеното за централно снабдяване със стерилни материали е разположено на приземния етаж ,в сградата на Хирургичен блок на МБАЛ”Света Анна- Варна” АД. ИСТОРИЯ: ЗЦССМ...