ДАРИТЕЛСКА СМЕТКА ЗА БОРБА С КОРОНАВИРУС (COVID-19)

МБАЛ „СВЕТА АННА-ВАРНА” АД  разкрива сметка за набиране на средства за закупуване на апаратура, консумативи и медикаменти за справяне с епидемията от коронавирус (COVID-19)

ДАРИТЕЛСКА СМЕТКАТА НА ТИТУЛЯР:

МБАЛ „СВЕТА АННА-ВАРНА” АД ГР.ВАРНА

Обслужваща банки

ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА клон Варна  офис „ЦКБ Лизинг”

Адрес: Варна бул.Сливница 72, тел. 052/602 411

БАНКОВА СМЕТКА

ЛЕВА

BIC:  CECBBGSF

IBAN: BG58 CECB 9790 1037 3863 00

SWIFT: CECBBGSFXXX

Основание за превод:  борба с COVID-19

БЛАГОДАРИМ ВИ!!!

Ръководството на МБАЛ „Света Анна- Варна”АД изразява най-сърдечни благодарности към своите дарители:

БУЛТЕКС 99 ЕООД гр. Пловдив

  • Дарени лични предпазни средства на обща стойност 732.96лв.

МАГИЯ 1 ЕООД гр. Варна

  • Дарени 200бр. многократни защитни маски

Гергана Димитрова Стоянова

  • Дарени 100бр. предпазно облекло, 100бр. защитни очила и 1000бр. латексови ръкавици- 1000бр.

Информация за състоянието на пациентите хоспитализирани в МБАЛ „Света Анна – Варна“ АД и график за контролните прегледи

Поради засилените мерки за сигурност и безопастност, информация за пациентите приети в лечебното заведение може да се получи от техните роднини и познати само на посочените телефони

График за провеждане на контролни прегледи в сградата на Медицински център „Света Анна“ ЕООД гр. Варна