ДАРИТЕЛСКА СМЕТКА ЗА БОРБА С КОРОНАВИРУС (COVID-19)

МБАЛ „СВЕТА АННА-ВАРНА” АД  разкрива сметка за набиране на средства за закупуване на апаратура, консумативи и медикаменти за справяне с епидемията от коронавирус (COVID-19)

ДАРИТЕЛСКА СМЕТКАТА НА ТИТУЛЯР:

МБАЛ „СВЕТА АННА-ВАРНА” АД ГР.ВАРНА

Обслужваща банки

ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА клон Варна  офис „ЦКБ Лизинг”

Адрес: Варна бул.Сливница 72, тел. 052/602 411

БАНКОВА СМЕТКА

ЛЕВА

BIC:  CECBBGSF

IBAN: BG58 CECB 9790 1037 3863 00

SWIFT: CECBBGSFXXX

Основание за превод:  борба с COVID-19