БЛАГОДАРИМ ВИ!!!

Ръководството на МБАЛ „Света Анна- Варна”АД изразява най-сърдечни благодарности към своите дарители:

БУЛТЕКС 99 ЕООД гр. Пловдив

  • Дарени лични предпазни средства на обща стойност 732.96лв.

МАГИЯ 1 ЕООД гр. Варна

  • Дарени 200бр. многократни защитни маски

Гергана Димитрова Стоянова

  • Дарени 100бр. предпазно облекло, 100бр. защитни очила и 1000бр. латексови ръкавици- 1000бр.