Телефони

МБАЛ ”Света Анна – Варна” АД гр.Варна
бул. ”Цар Освободител” 100, тел. централа 0882 611343, 052/655911, факс 052/648241
 
 

Клиника, отделение, отдел, звено Външен тел № Вътрешен тел №
   
Централа 052/648-230 
номератор 052/648-231 
052/654-216 
052/655-911 
Автоматичен вход 052/821+вътр. №  
телефонни повреди 211
поръчки 9
Централа МУ 
Бърза помощ 290
Б
Болнична аптека 202
Управител 242
Клиничен фармаколог 342
   
Склад – медицински 767
Бърза помощ 290
В
Клиника „Вътрешни болести”
Н-к отделение 710
Лекарски кабинет 557
Ст. мед. сестра 554
ПКК за планов прием 518
Ехографски кабинет 558
Ендоскопски кабинет 628
Ехограф 544
Манипулационна 516
Техн. СътрудникВО/Гастро 554/335
Г
Клиника “Гинекология” 714
Н-к клиника 209
Лекари 225
Ст. акушерка 732
ПКК за планов прием 733
Операционна 704
Превързочна 752
Кюртажна 301
Техн. сътрудник 448
Гръдна хирургия
Н-к отделение 706
Лекарски кабинет 706
Ст. мед. сестра 619
Манипулационна 698
ПКК за планов прием 775
Д
Клиника “Детска хирургия”  
Н-к клиника 434
Лекарски кабинет 526, 343
Деж. лекар 712
Ст. мед. сестра 785
Операционна 370
Манипулационна 361
Санитари 334
Отделение „Диализно лечение”
Н-к отделение052/613-771501
Лекари 498
Ст. мед. сестра 564
Сестри 587
Зала052/602-649678
Инженер технолози 591
Е
Ендоскопски център
Ендоскопски кабинет 689
К
МДЛ „Клинична лаборатория”
Н-к лаборатория 770
Клинична лаборатория 352
Биохимична лаборатория 377
М
МДЛ „Клинична микробиология”
Н-к лаборатория 531
Лаборатория 409,338,515
Инспектор обществено здраве 572
Епидемиолог 579
Н
Клиника “Неврохирургия”
Н-к клиника 570
Ръководител УНС по неврохирургия 524
Лекари  620, 650
Дежурен лекар 262
Ст. мед. сестра 595
Операционна 457
Манипулационна 326
Интензивна стая 506
ЕЕГ 474
ПКК за планов прием 405
Техн.сътрудник 262
Отделение „Неврология”
Н-к отделение 306
Лекари 589
Ст. мед. сестра 274
Манипулационна 379
Ехограф 544
ПКК 274
Техн. сътрудник 237
Отделение „Неонатология”
Н-к отделение 314
Лекари 683
Ст. мед. сестра 259
Манипулационна 574
О
ОАИЛ
Н-к отделение052/609-885556
Лекарски кабинет 692
Анестезиолози 673
Ст. мед. сестра 722
Манипулационна 344, 577
Отделение “Образна диагностика”
Н-к отделение 239
Ст. лаборант 519
Спешен рентген 536
Компютърен томограф /Скенер/ 239
Рентген 479
Ехограф 563
Оперативно отделение
Н-к отделение 711
Ст. мед. сестра 348
Операционни зали 353
Гефрирна лаборатория 709
Клиника „Ортопедия и травматология
Н-к клиника 470
Техн. сътрудник 365
Асистенти 241,605,291
Дежурен лекар 605
Ст. мед. сестра 418
Операционна 371
Манипулационна VІ етаж 293
Манипулационна VІІ етаж 601
Рентгенови лаборанти 602
ПКК 741
Техн. сътрудник 776
Отд. „Обща и клинична патология”
Н-к отделение 270
Лекари 321
Лаборатория 527
Санитари 603
Гефрирна 709
Зала 497
П
Клиника „Педиатрия”
Н-к клиника 756
Лекари 672
Ст. мед. сестра 485
Манипулационна 332
 
Р
Родилно отделение
Н-к отделение 774
Лекари 475
Ст. акушерка 597
Манипулационна 238
Операционна 633
Родилна зала 529
ПКК 728
Записване на новородени 494
С
Клиника „Съдова хирургия”
Н-к клиника 792
Лекари 552,634
Ст. мед. сестра 798
Манипулационна 468
Технически секретар 542
ПКК 662
„Съдебна медицина и АЛ”
Лекари052/648-175438
Алкохолна лаборатория052/648-242268
Отделение „Спешна медицина”
Регистратура 795
Триаж 222
Шокова зала 656
Спешен терапевтичен кабинет 346
Спешен педиатричен кабинет 467
Спешен хирургичен кабинет 447
Спешен травматологичен кабинет 341
Дерматологичен кабинет /д-р Рабанова/ 411
Ст. мед. сестра 778
Санпропусник 318
   
Т
Т Е Л К
І-ви състав 0885880830
Лекари
Канцелария
ІІ-ри състав0888399042
Лекари
Канцелария
Белодробен ТЕЛК
Психиатричен ТЕЛК
Очен ТЕЛК
Социален работник  
У
Клиника „Урология”
Н-к клиникаФ. 052/648-255231
Асистенти 627
Лекари 422
Ст. мед. сестра 730
Операционна 643
Манипулационна 366
Техн. Сътрудник 580
ПКК 662
Отделение У Н Г
Н-к отделение 569
Лекари 469
Дежурен лекар 594
Ст. мед. сестра 705
Манипулационна 322
Операционна 456
ПКК 279
Х
Първо хирургично отделение
Н-к к-ка „Коремна хирургия”052/648-237761
Гл. консултант 747
Н-к отделение 433
Лекари 720, 520
Ст. мед. сестра 745
Манипулационна 275
ПКК 669
Второ хирургично отделение
Н-к отделение 477
Асистенти 737
Дежурен лекар 652
Ст. мед. сестра 653
Манипулационна 292
Техн. секретар 354
ПКК 669
Административно-стопански блок
Отдел „Програми и проекти”  
Експерт програми и проекти 356
Финансово-счетоводен отдел
Гл. счетоводител052/613-772263
Счетоводство052/648-227455
Каса052/648-248333
Деловодство 357,630
Социален работник 755
Отдел ТРЗ
Началник ТРЗ052/648-252271
Специалист ТРЗ 368
Отдел Човешки ресурси272
КОМДКП и Медицинска статистика
КОМДКП – Здравна каса052/616-429395, 232
Мед. статистика 675, 266, 329
Стопански отдел:
Поддръжка Стопански отдел 472
Инженер медицинска апаратура 762
  
   
Кислородна станция 0879861856
Санитарен автотранспорт:  
механик 771
шофьори 212
Парова централа:
механик 765
монтьор КИП и А 374
лаборатория 664
огняри 304
Ц П Б /централна перилна база/:
управител 478
склад – чисто бельо 217
склад – стерилно бельо 305
зала 617
техници 565
ЗЦССМ /стерилна база/ 509,769
автоклав
Аварийно звено:
Ел. техници 682, 431
В и К 691
Дърводелец 685
Механик
Снабдяване 636
Склад „Вещеви” – раб. облекло
Чистачки 297
Разнос на храна 347
Охрана на труда 510
ВСК
КНСБ 424
Портал – бул.”Цар Освободител” 491
Портал – ул. „Ген. Колев”
Портал – ДКЦ ІV
   
   
Медицински център „Св. Анна” ЕООД  
   
Външен тел.Вътр. тел.
Управител
Личен състав
Счетоводство
Регистратура052/821-661
Старша мед. сестра
Лаборатория
Ортопедичен кабинет
Неврологичен кабинет
Кожен кабинет
Кожен кабинет
Нефрологичен кабинет
Хирургичен кабинет
Съдов кабинет
Урологичен кабинет
УНГ кабинет
Очен кабинет
АГ кабинет
Ревматологичен + ендокринологичен к-т
Рентген – регистратура
– лекари
– мамограф
Неотложни кабинети:
– детски 052-805-558
– възрастни 052-805-537
   
Диагностично-консултативен център – ІV – Варна  
   
Външен тел.Вътр. Тел.
Автоматичен вход: 052/6926 + вътр. №
Управител052/648-24946
Техн. секретар 46
Гл. счетоводител052/648-17261
Гл. мед. сестра 75
Факс052/648-174
Административно-стопанска дейност
Отдел „Човешки ресурси и ТРЗ”052/648-17160
Гл. счетоводител052/648-17261
Счетоводство 55
Информация /регистратура/ и каса052/613-82833
Снабдяване и техници 52
Компютърен специалист 37
Специализирани кабинети
Лаборатория – завеждащ 41
Лаборанти 23
Очен 68
УНГ 26
УНГ 27
Чревен 47
Ортопедичен 29
Урологичен 64
Съдов 62
Гръден хирург 28
ЕЕГ 76
Хирургичен 28
Физиотерапия 45, 52
Рехабилитатори 22
Рентген 12
Мамограф 13
А Г 67
Гастроентерологичен 54
Психиатричен 31
Кожен 41
Неврологичен 31, 32
Детски неврологичен 67
Детски кардиологичен 38
ЕЕГ неврологичен 30
Ендокринологичен 64, 15
Кардиологичен 48, 21
Алергологичен 51
Ревмокардиологичен 20
Пулмологичен 25
Нефрологичен 44
Отоневрологичен 42
Семейни лекари
к-т 104 д-р Генова 53
к-т 105 д-р Бангиева 69
к-т 106 д-р Тополъкова 78
к-т 108 д-р Мавродиева 71
к-т 108 д-р Златева 71
к-т 109 д-р Пенчева 10
к-т 109 д-р Караджова 10
к-т 112 д-р Илиева 59
к-т 112 д-р Димова 56
к-т 114 д-р Тонова 30
к-т 114 д-р Захариев 30
к-т 117 д-р Иванов 77
к-т 117 д-р Стилянова 77
к-т 118 д-р В. Костова 74
к-т 118 д-р Желязкова 74
к-т 119 д-р Папазова 72
к-т 125 д-р Балканска 66
к-т 126 д-р Лазаров 65
к-т 126 д-р Тодоров 65
к-т 127 д-р Димитрова052/612-612
к-т 129 д-р Л. Костова 39
к-т 129 д-р Пацирева 39
к-т 130 д-р Маринова 63
к-т 130 д-р Петрова 63
к-т 133 д-р Ангелова 79
к-т 133 д-р Лазарова 79
к-т 134 д-р Цветкова 49
к-т 134 д-р Стоянова 49
СБАЛ по Кардиология052/648-020609, 452
/Варненска кардиология/
СБАЛОЗ „Д-р М. Марков”
Управител052/975-877
Секретар052/975-888
Регистратура052/975-840
Радиология
Началник отделение052/601668644
Лекари 398
Гл.асистент-физици 376
Дозиметричен кабинет 363
Манипулационна 337
Рокус 750
Р Ц Т Х /кръвен център/
Гл.мед.сестра 790
Гл. счетоводител 632
Лаборатория 421
Експедиция 204
  
Приемна 
МДЛ „Русев”233
   
 
   
   
Здравни заведения в гр. Варна
МБАЛ „Св. Марина” ЕАД
Централа052/302-851
ВМА-МБАЛ-Варна /Военноморска болница/
Централа052/386-210
Токсикология052/386-382
СБАГАЛ Проф.д-р Димитър Стаматов-Варна ЕООД.
Спешен052/613-796
Детско интензивно052/613-793
Родилна зала052/613-791
РЗИ
Епидемиология052/665-227
Микробиология052/665-303
Вирусология052/665-312
„СБОБАЛ-Варна” ЕООД
Централа052/634-901
Спешен052/634-091
„МБАЛ-Варна” ЕООД
Централа052/692-009
Автоматичен вход 052/662+вътр. №
„ОДПФЗС-Варна” ЕООД
Централа052/656-375
ДКЦ І „Св. Клементина” ЕООД
Централа052/603-802
Неотложен кабинет052/613-100
ДКЦ ІІ „Св.Иван Рилски” ЕООД
Централа052/370-558
Регистратура052/370-563
ДКЦ ІІІ – Владиславово ЕООД
Централа052/510-310
ДКЦ ІV-Варна ЕООД
Регистратура052/613-828
ДКЦ V „Св. Екатерина” ЕООД
Регистратура052-685-432
ДКЦ „Чайка” ЕООД
Неотложен кабинет052/332-200
Мед.к-с „Майчин дом” Варна052/332-000
МЦ „Младост-Варна” ООД
Регистратура052/555-751
Детско отд. „Д-р Лисичкова”052/555-777
Неотложен кабинет052/555-588
„Юнайтед Медикал МЦ Варна” ЕООД052/681-330
МЦ „Хипократ” ЕООД052/500-030
МЦ „Сириус” 052/621-014
МЦ „Калина” ЕООД052/626-200
МЦ „Надежда” 052/609-932
МЦ „Еквита”052/639-999
МЦ „Санита” ООД052/571/818
МЦ „Олимед”052/600-027
МЦ „Валем 2000” ЕООД052/602-640
МЦ К-ка „Проф. Коеви”052/634-450
МЦ „Европа”ООД052/608-237
СХБАЛ „Проф. Темелков” ООД052/600-126
МЦ „Венкор” ЕООД052/624-262
Медиц. к-с „Хелиос-клиник”– информ.052/613-595
ДМСГД Виница – Варна
Централа052/342-347
Дежурен лекар052/342-348
„МБАЛ Еврохоспитал” ООД052/387-900
   
Хоспис „Ц-ца Елеонора”  
052/983-070  
Р К М Е052/651-537