Съдебна медицина и САЛ

Отделението се състои от ПККсекционна зала и алкохолна лаборатория.

Извършва съдебно-медицински прегледи на амбулаторни пациенти и определяне на алкохолна концентрация в кръвта срещу заплащане, обдукция на съдебно-медицински случаи, както и такава по желание на близките на починалия, изготвя съдебно-медицинска експертиза по нареждане на съдебните органите и тези на разследването.

По поръчка на физически или юридически лица може да бъдат извършвани прегледи и определяне на алкохолна концентрация в кръвта, кръвно-групова принадлежност и др.Персонал:

Началник отделение: Д-р Деян Демиров

Лекари: Д-р Сийка Михова, Д-р Димитър Иванов Ганчев , Д-р Виктор Стефанов;

Телефони за контакти:

Началник отделение: 052 648 175; 0888 529493;

Работно време: ПКК: 8.00 – 14.00 ч.

Местоположение: южната част на хирургичен блок, приземен етаж