Стопански звена

ЗВЕНОТЕЛЕФОН           НАЧАЛНИК
Енерго-механичен отдел  622759Румен Дамянов
Производствено-технически отдел  616425Валентин Костов
Медицинска техника и болнични технологии  648246инж. Маргарита Тодорова
Ремонт и поддръжка  648233Димитричка Петрова
Снабдяване  648229Димитър Митев
АТЦ  613766Станка Михайлова
Централна перилна база  613762Донка Иванова
Санитарен автотранспорт  648246Николай Калчев