Отделение Гръдна хирургия

Отделение  Гръдна хирургия на МБАЛ Св. Анна – Варна АД е ситуирано в Хирургичния блок на петия етаж(ляво крило), реновирано и разполага с 14 легла разположени в четири стаи всяка със самостоятелен санитарен възел, оборудвани с:

  • централна аспирационна и кислородна система;
  • система за оповестяване и видеонаблюдение;
  • климатици

История: Отделението започва да функционира като самостоятелна единица през 1995г.

То  е специализирана структура за хирургично лечение на заболявания, влизащо в домена на медицинската специалност „ Гръдна  хирургия”. Съгласно утвърдения медицински стандарт, гръдната хирургия обхваща познанието, техническите умения и преценката, необходими за адекватната диагностика и лечение на хирургичните болести на гръдния кош(спешни и планови). Научната база включва, но без да се ограничава само до тях, болестите на гръдната стена, плеврата, белите дробове, трахеята и бронхите, медиастинума, диафрагмата и хранопровода,както и патологията на болестите ,на млечната и щитовидна жлеза.

Отделението осигурява денонощна спешна консултативна и лечебна помощ по съответните заболявания.

Обслужва цялата планова, спешна и неотложна помощ в региона, а така също на цяла Североизточна България

Екип:

Началник отделение:

Д-р Георги Славов

Ст.мед сестра:

Силвия Данаилова тел.052/821-619

Водещи специалисти в отделението:

Д-р Георги Славов- Гръдна хирургия ,Хирургия – моб.тел. 0888294851

Д-р Росен Хинев – Хирургия, Онкология моб.тел. 0888536702
Д-р Петър Бабев – Гръдна хирургия ,Хирургиямоб.тел. 0898520192
Д-р Самуил Кузманов – Гръдна хирургия ,Хирургия – моб.тел. 0888229543
Д-р Стефан Корновски – Гръдна хирургия, Хирургия, – моб.тел.0887677569

Д-р Михаил Моцов-специализант

Апаратура:

Отделението разполага с апаратура за конвенционални и торакоскопски операции.

Дейности и уникални услуги:

 В него се извършват планово, неотложно и спешно оперативно лечение на хирургични /онкологични и неонкологични/ заболявания на гръдния кош /бял дроб, медиастинум, гръдна стена, млечна жлеза,/щитовидна жлеза и др./,както и мини инвазивни интервенции в гореизброените заболявания-с конвенционална и торакоскопска апаратура.

Извършват се и пластични операции върху млечната жлеза

Информация за пациента: Отделението ползва приемно-консултативен кабинет № 101( срещу регистратура) в рамките на ДКБ, в който се осъществява плановият прием на насочени за хоспитализация пациенти, както и контролните прегледи и консултации с лекарите-специалисти от отделението от 08:30ч. до 10:30ч.

Телефони:

Началник отделение: Д-р Георги Славов тел.052/821-706 моб.тел. 0888294851

Старша мед.сестра:Силвия Данаилова, тел.052/821-619

Манипулационна: тел.052/821-698

Лекарски кабинет: тел.052/821-706

Технически сътрудник: Теодора Василева тел.052/821-619