Отделение Гастроентерология

Отделение Гастроентерология е ситуирано на ІІІ  етаж  в сградата на Терапевтичен блок, МБАЛ „Света Анна- Варна” АД.

От 17.03.2016 г. дейността по Гастроентерология към Клиника Вътрешни болести   се обособи като самостоятелна структура- отделение с 20 планово разкрити легла. Разполага с 7 болнични стаи,  с по 3 легла. Пет стаи  разполагат със  самостоятелен санитарен възел . В отделението също така има санитарен възел  за общо ползване от болните.

Капацитет : Легла – 20 бр.

Началник отделение:

Д-р Нестор Мерджанов, специалист по Вътрешни болести    и Гастроентерология, с 24 години стаж по специалността .

Старша медицинска сестра:

Стоянка Калканджиева

Лекари :

Д-р Иван Николов, специалист по Вътрешни болести и Гастроентерология

Д-р Юлия Стефанова, специалист по Вътрешни болести и Гастроентерология

Лекари без специалност :

Д-р Ивелина Минева

Д-р Светослав Шириков

Д-р Карина Соколова

Д-р Анна Владова

Апаратура: Отделението разполага  със съвременна  и от висок клас апаратура- УЗД с доплер, видеогастроскопи и видеоколоноскопи.

Дейности и услуги:  Отделението  е специализирано за диагностика и лечение на гастроентерологични заболявания. Приема пациенти за диагностика и лечение в планов и спешен порядък и има договор с НЗОК. Работи по 8 клинични пътеки : 68, 69, 70, 71, 72, 74, 75, 76, които обхващат 95% от гастроентерологичните заболявания.

Информация за пациента: Спешният прием на болни се осъществява чрез спешния център на МБАЛ «Света Анна» АД.

Плановият прием на пациенти се осъществява след предварително записване в отделението от 12:00 ч. до 13:00 ч.

Пациентите имат право на 2 контролни прегледа в рамките на 1 месец от дехоспитализацията.

Телефони за контакти:

Началник отделение : 052/821 703

Старша мед. сестра  : 052/821 335

Манипулационна : 052/821 461

Лекарски кабинет : 052/821 235

Технически сътрудник : 052/821 335