Ортопедия и травматология

Клиниката по ортопедия и травматология извършва високо специализирана дейност по диагностиката, хирургичното лечение и рехабилитацията на заболяванията на опорно двигателния апарат и спешни травматологични състояния.

Клиниката се състои от напълно обновен и ремонтиран стационар, включващ 50 легла; 2 стаи за следоперативно наблюдение; 2 гнойно септични стаи на 7 етаж и една детска стая; Операционен сектор с 3 операционни зали: една за свръх чисти операции, една за обща травматология и една за спешна травматология и септична хирургия, ПКК за планов и спешен прием.

Клиниката предлага пакет от високо качественни услуги включващи широк кръг от ортопедични и травматологични операции:

 • Поставяне на изкуственни тазобедренни и колянни стави
 • Артроскопска диагностика и лечение
 • Коригиращи ортопедични операции
 • Общи травматологични операции
 • Спешна травматология
 • Детска ортопедия и травматология
 • Гнойно септична хирургия
   

Освен диагностично лечебна дейност на съвременно ниво се извършва и:

 • Научно изследователска дейност
 • Обучение на студенти от Медицински университет и Медицински колеж.
 • Специализации на чуждестранни лекари
 • Провежда курсове за усъвършенствуване на травматолози по актуални направления в специалността.
 • Провежда курсове по травматология с лекари от други специалности- хирурзи, неврохирурзи, общо практикуващи лекари, лекари от Спешни медицински центрове.

Екипът се състои от специалисти с богат международен опит в различни направления на съвременната ортопедия и травматология.

Персонал:

Началник клиника:
Доц. д-р Пламен Минчев, дм

Старша мед. сестра:
Наталия Димитрова
 

Лекари:

Доц.д-р Димитър Иванов Райков


Д-р Захари Николов Говедаров


Д-р Райчо Дончев Райчев

Д-р Пламен Божидаров Бойчевски

Д-р Джунеит Джелял Мехмед

Д-р Тихомир Добринов Папуров

Д-р Мирослав Любомиров Живков

Д-р Радослав Борисов Манчев

Д-р Георги Христов Ганчев

Д-р Николай Петров Коларов

Д-р Павлин Кирилов Апостолов

Д-р Ивайло Христов Митковски

Д-р Мартин Константинов Бърнев

Д-р Петър Милков Димитров

Д-р Преслав Пламенов Пенев

Д-р Стефан Христов Петров

Д-р Любиша  Блажевски

Д-р Росен Тодоров Стайков 

Телефони за контакти:

Началник клиника: 052 821/ 470
Ст. мед. сестра: 052 821/ 418

Работно време:

ПКК за планов прием: 8:00-12:00
ПКК за спешен прием: денонощно

Местоположение:

Стационар: Хирургичен блок VI и VII етаж
ПКК за планов прием: в Хирургичен блок к-т 100
ПКК за спешен прием: в Хирургичен блок к-т 206