Ортопедия и травматология

Клиниката по ортопедия и травматология извършва високо специализирана дейност по диагностиката, хирургичното лечение и рехабилитацията на заболяванията на опорно двигателния апарат и спешни травматологични състояния.

Клиниката се състои от напълно обновен и ремонтиран стационар, включващ 50 легла; 2 стаи за следоперативно наблюдение; 2 гнойно септични стаи на 7 етаж и една детска стая; Операционен сектор с 3 операционни зали: една за свръх чисти операции, една за обща травматология и една за спешна травматология и септична хирургия, ПКК за планов и спешен прием.

Клиниката предлага пакет от високо качественни услуги включващи широк кръг от ортопедични и травматологични операции:

 • Поставяне на изкуственни тазобедренни и колянни стави
 • Артроскопска диагностика и лечение
 • Коригиращи ортопедични операции
 • Общи травматологични операции
 • Спешна травматология
 • Детска ортопедия и травматология
 • Гнойно септична хирургия
   

Освен диагностично лечебна дейност на съвременно ниво се извършва и:

 • Научно изследователска дейност
 • Обучение на студенти от Медицински университет и Медицински колеж.
 • Специализации на чуждестранни лекари
 • Провежда курсове за усъвършенствуване на травматолози по актуални направления в специалността.
 • Провежда курсове по травматология с лекари от други специалности- хирурзи, неврохирурзи, общо практикуващи лекари, лекари от Спешни медицински центрове.

Екипът се състои от специалисти с богат международен опит в различни направления на съвременната ортопедия и травматология.

Персонал:

Началник клиника:
доц. д-р Мартин Константинов Бърнев

Старша мед. сестра:
Ани Коева
 

Лекари:

доц. д-р Руслан Асенов Попстефанов

д-р Николай Петров Коларов

д-р Петър Милков Димитров

д-р Иво Георгиев Лозанов

д-р Джунеит Джелял Мехмед

д-р Росен Тодоров Стайков

д-р Любиша  Блажевски

д-р Стефан Христов Петров

д-р Димитър Валентинов Димитров

д-р Николай  Татарли

д-р Станислав Радостинов Морфов

д-р Емилиян Веселинов Георгиев

д-р Станислава Радославова Василева

д-р Петко Красимиров Щерев

д-р Димитър Ангелов Тризлов

д-р Томас Велев

д-р Симеон Попов

д-р Митко Костадинов

д-р Сета Прудян

д-р Сали Сали

д-р Благовест Борисов Белчев

д-р Георги Христов Георгиев

д-р Ивайло Христов Митковски

д-р Радослав Борисов Манчев

Телефони за контакти:

Началник клиника: 052 821/ 470
Ст. мед. сестра: 052 821/ 418

Работно време:

ПКК за планов прием: 8:00-12:00
ПКК за спешен прием: денонощно

Местоположение:

Стационар: Хирургичен блок VI и VII етаж
ПКК за планов прием: в Хирургичен блок к-т 100
ПКК за спешен прием: в Хирургичен блок к-т 206