Неврохирургия

Клиниката по Неврохирургия при МБАЛ Света Анна- Варна има над 60 годишна история и е една от първите клиники по Неврохирургия в България. Тя е референтен център за неврохирургично болни за цяла Североизточна България. Към клиниката работят единствените републикански консултанти в региона, назначени от министъра на здравеопазването. Всички лекари работещи в Клиниката по Неврохирургия са провеждали множество специализации, курсове и обучения в едни от най-добрите неврохирургични клиники по света. От същата клиника са излезли голям брой публикации и научни съобщения, както и множество съучастия в издадени световно известни научни издания касаещи неврохирургичните заболявания. Клиниката по Неврохирургия разполага със съвременна диагностична апаратура и техника и хирургичен инструментарим за извършване на всички видове неврохирургични операции на много високо ниво при нисък оперативен риск. В клиниката за първи път в България са въведени множество съвременни методи за хирургично лечение на заболявания на гръбначния стълб. Непрекъснато се извършват се спешни и планови неврохирургични интервенции.

В Клиниката по Неврохирургия се извършва лечение на:

 • дегенеративни заболявания на гръбначен стълб
 • шийни и лумбални дискови хернии
 • спондилолистези
 • стеснение на гръбначния канал (спинална стеноза)
 • травматични увреждания на гръбначен стълб
 • всички видове доброкачествени и злокачествени туморни заболявания, ангажиращи    гръбначен мозък и гръбначен стълб
 • всички видове доброкачествени и злокачествени туморни заболявания на главния мозък и мозъчните обвивки
 • съдови заболявания на главен мозък, мозъчни кръвоизливи и хематоми
 • черепно-мозъчни травми
 • спина бифида и други вродени малформации на ЦНС
 • хидроцефалия
 • периферно-нервни заболявания и увреждания

Клиниката работи по всички неврохирургични клинични пътеки на НЗОК.

За пациентите са осигурени  отлично обзаведени болнични стаи, разполагащи със собствен санитарен възел, климатик и телевизионен приемник. Клиниката разполага с достатъчно пространство за осигуряване на  личен конфорт на пациентите и техните близки.

Разположение: на ІV етаж в старата сграда на МБАЛ „Света Анна – Варна” АД

Капацитет: 25 легла

Структура на клиниката:

Екип:

Началник клиника:

Проф. д-р Светослав Калчев Калевски, дм, дмн

Ст. мед. сестра

Катя Миткова Панева

Водещи специалисти:

Проф. Д-р Светослав Калевски, дм, дмн , Началник Клиника, /Републикански консултант по Неврохирургия/ тел. 052/821-524

Д-р Радка Генова тел.  052/ 821- 620

Д-р Ридиан Неделко /Републикански консултант по Неврохирургия/    тел.  052/ 821- 650

Д-р Деян Ханджиев, дм /Републикански консултант по Неврохирургия/      тел.  052/ 821- 650

Д-р Суна Салиева /Републикански консултант по Неврохирургия/      тел.  052/ 821- 650

Мед. сестри:  11 мед. сестри и 2 операционни мед.сестри

Рехабилитатор: м.с. Дияна Владимирова Златева   

Специализанти:

Д-р Сонер Терзиев

Д-р Елена Харизанова

Д-р Иван Ангелов

Техн. сътрудник: Диана Тодорова Аджемова

Телефони:

Старша медицинска сестра: 052/821-595

Манипулационна: 052/821-326

Лекарски кабинет: 052/821-650

Техн. сътрудник: 052/821-474