Сигнали за корупция и конфликт на интереси

Комисия за превенция и противодействие на корупцията
Електронен адрес: Натиснете тук!

Регионален център по здравеопазване:
052613 854 и 052627 677

МБАЛ ”Света Анна – Варна” АД:
05264 82 57

Електронна поща: corruption@svetaanna-varna.com