Коремна хирургия

ПЪРВО ХИРУРГИЧНО ОТДЕЛЕНИЕ

В състава на отделението влизат следните структури:

стационар с 30 легла и специализирани консултативни хирургични кабинети – за спешен и планов прием;
лапароскопски операции.

В отделението се оказва високо специализирана спешна и планова конвенционална, лапароскопска и ендоскопска хирургична помощ. Обслужването на здравноосигурени лица по клинични пътеки е абсолютно безплатно.

Осигурява се хирургична консултативна дейност на потърсилите спешна такава български и чуждестранни граждани пребиваващи в региона.

Обемът на хирургичната дейност на отделението включва цялата коремна патология, жлъчно-чернодробна хирургия, хирургия на панкреас и далак, стомашна хирургия, хирургия на тънко и дебело черво, херния на коремна стена и диафрагма, коремна онкохирургия.

Статистическия анализ на оперативната дейност и лечебно диагностичните данни, както и ниският коефицент на леталитет показват тенденция към високи позитивни резултати.

 

Персонал:

Началник клиника по коремна хирургия:
доц. Сергей Глинков д.м.

Началник първо хирургично
отделение:

Д-р Евгени Кирязов
Старша мед. сестра:
Зоя Атанасовa
 


Лекари:

Д-р Евгени Емилов Кирязов

Д-р Георги Иванов Тошев

Д-р Христо Костадинов Господинов

Д-р Николай Железов Железов

Д-р Кирчо Ангелов Ангелов

Д-р Александър Трифонов Димитров

Д-р Георги Радев Пенев

Д-р Самир  Мансури

Д-р Николай Веселинов Николов

Д-р Юлиан Георгиев Димитров

Д-р Велислав Станев Добрев

Д-р Преслав Йорданов Димитров

Д-р Васил Веселинов Стаменов  

Телефон за контакти:

Началник отделение: 052 821/ 433
Ст. мед. сестра: 052 821/ 745
ПКК спешен прием: 052 821/ 346
ПКК за планов прием: 052 821/ 669

Работно време:

ПКК спешен прием: денонощно
ПКК за планов прием: 8:00-12:00

Местоположение:

Стационар: Хирургичен блок, III етаж
ПКК спешен прием: II етаж в Хирургичен блок к-т 207
ПКК за планов прием: I етаж в Хирургичен блок к-т 101

ВТОРО ХИРУРГИЧНО ОТДЕЛЕНИЕ
 

В състава на отделението влизат следните структури:

стационар с 30 легла и специализирани консултативни хирургични кабинети – за спешен и планов прием;
лапароскопски операции.

В отделението се оказва високо специализирана спешна и планова конвенционална, лапароскопска и ендоскопска хирургична помощ. Обслужването на здравноосигурени лица по клинични пътеки е абсолютно безплатно.

Осигурява се хирургична консултативна дейност на потърсилите спешна такава български и чуждестранни граждани пребиваващи в региона.

Обемът на хирургичната дейност на отделението включва цялата коремна патология, жлъчно-чернодробна хирургия, хирургия на панкреас и далак, стомашна хирургия, хирургия на тънко и дебело черво, херния на коремна стена и диафрагма, коремна онкохирургия.

Основни критерии и медицински стандарти в диагностично-лечебната дейност на отделението са: високо качество на предлаганата хирургична помощ, минимален болничен престой и високо качеството на здравните грижи.
 

Персонал:

Началник клиника по коремна хирургия:
доц. Сергей Глинков д.м.

Началник второ хирургично отделение:
Д-р Николай Цолов
Старша мед. сестра:
Светла Иванова


Лекари:

Д-р Петър Славейков Тасков

Д-р Тодор Миленов Тодоров

Д-р Христо Николаев Колев

Д-р Ангел Бончев Ангелов

Д-р Юлия Тошкова Калчева

Д-р Панайот Миролюбов Бобев

Д-р Диян Ненков Димитров

Д-р Камен Иванов Златаров

Д-р Натмир  Мена

Д-р Димитър Станев Лозанов

Д-р Иван Димчев Минев

Д-р Димитър Атанасов Стойков

Д-р Дамян Ташев Неделчев

Началник клиника: 052 648 237; 052 821/ 761


Телефони за контакт:

Началник отделение: 052 821/ 477
Ст. мед. сестра: 052 821/ 653
ПКК спешен прием: 052 821/ 346
ПКК за планов прием: 052 821/ 669

Работно време:

ПКК спешен прием: денонощно
ПКК за планов прием: 8:00-12:00

Местоположение

Стационар: Хирургичен блок, V етаж
ПКК спешен прием: II етаж в Хирургичен блок к-т 207
ПКК за планов прием: I етаж в Хирургичен блок к-т 101
 

НАЦИОНАЛНИ СТАНДАРТИ ЗА ЛЕЧЕНИЕ НА КОРЕМНИТЕ ХИРУРГИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ