Контакти

Председател на съвета на директорите
Димитрина Минкова

Заместник председател
доц. д-р Георги Кючуков

Изпълнителен директор
д-р Красимир Петров

Зам.изпълнителен директор /АСБ/
Севелина Бурани

Главна медицинска сестра
Нина Георгиева

Адвокат:
д-р Олга Томова – Куцарова, д.п. 0884 029752 / 052 648 251

Юрисконсулт
Анна Дойчева 052 821 416

Телефони:
тел. 0882  611 343, 052 655 911, 052 648 231 факс 052 648 241

Електронна поща:
contacts@svetaanna-varna.com

mbalsvetaannavarna@gmail.com

Банкови сметки

ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА АД

КЛОН ВАРНА

ВАРНА

БУЛ. СЪБОРНИ 58А

В ЛЕВА

IBAN BG58 CECB 9790 1037 38 63 00

BIC CECBBGSF

В ЕВРО

IBAN BG40 CECB 9790 1437 38 63 00

BIC CECBBGSF

Адрес
гр.Варна, бул.”Цар Освободител” 100