На основание чл. 91 от Кодекса на труда. чл. 17, ал. 3 от Наредба №1 от 22.01.2015 за придобиване на специланост в системата на здравеопазването и решение № 5 от 15.12.2023 г. на Изпълнителния директор МБАЛ „Света Анна – Варна“ АД обява конкурс за длъжностите