Клинични пътеки

№ на КПКЛИНИЧНА ПЪТЕКА  (НРД за медицински дейности за 2020 – 2022 г.) в сила от 01.08.2020г.ВъзрастЦени (лв.)
1Стационарни грижи при бременност с повишен риск 554.40
2Пренатална инвазивна диагностика на бременността и интензивни грижи при бременност с реализиран риск 902.00
3Оперативни процедури за задържане на бременност 253.00
4.1Преждевременно прекъсване на бременността до 13 гест. с. включително 281.60
4.2Преждевременно прекъсване на бременността над 13 гест. с.  396.00
5.1Нормално раждане 1100.00
5.2Раждане чрез цезарово сечение 960.00
6Грижи за здраво новородено дете 340.00
7Диагностика и лечение на новородени с тегло над 2500 грама, първа степен на тежест 1078.00
8Диагностика и лечение на новородени с тегло над 2500 грама, втора степен на тежест 1606.00
9Диагностика и лечение на новородени с тегло от 1500 до 2499 грама, първа степен на тежест 1317.80
10Диагностика и лечение на новородени с тегло от 1500 до 2499 грама, втора степен на тежест 1738.00
11Диагностика и лечение на новородени с тегло под 1499 грама 4774.00
12Диагностика и лечение на дете с вродени аномалиидо 28-я ден1738.00
13Диагностика и интензивно лечение на новородени с дихателна недостатъчност, първа степен на тежест 2662.00
14Диагностика и интензивно лечение на новородени с дихателна недостатъчност, втора степен на тежест 4598.00
15.1Диагностика и интензивно лечение на новородени с еднократно приложение на сърфактантза новородени над 1200 гр.4741.00
15.2Диагностика и интензивно лечение на новородени с многократно приложение на сърфактантза новородени над 1200 гр.8459.00
29Диагностика и лечение на остра и изострена хронична сърдечна недостатъчност без механична вентилация 702.90
36Диагностика и лечение на белодробен тромбоемболизъм без фибринолитикнад 18 г.877.80
38Диагностика и лечение на хронична обструктивна белодробна болест – остра екзацербация 767.80
39Диагностика и лечение на бронхопневмония и бронхиолит при лица над 18-годишна възраст 766.70
40.1Диагностика и лечение на бронхиална астма: среднотежък и тежък пристъп при лица над 18-годишна възраст  688.60
40.2Диагностика и лечение на бронхиална астма: среднотежък и тежък пристъп при лица под 18-годишна възраст 880.00
41.1Диагностика и лечение на алергични заболявания на дихателната система при лица над 18 години 506.00
41.2Диагностика и лечение при инфекциозно-алергични заболявания на дихателната система при лица под 18 години 682.00
42.1Диагностика и лечение на гнойно-възпалителни заболявания на бронхо-белодробната система при лица над 18 години 1049.40
44Високоспециализирани интервенционални процедури в пулмологията 1107.70
45Лечение на декомпенсирана хронична дихателна недостатъчност при болести на дихателната система 858.00
47.1Лечение на декомпенсирана хронична дихателна недостатъчност при болести на дихателната система с механична вентилация при лица над 18 години 1868.90
47.2Лечение на декомпенсирана хронична дихателна недостатъчност при болести на дихателната система с механична вентилация при лица под 18 години 2422.20
48Диагностика и лечение на бронхопневмония в детска възраст 1050.50
49Диагностика и лечение на бронхиолит в детската възраст 838.20
50.1Диагностика и лечение на исхемичен мозъчен инсулт без тромболиза при лица над 18 години 882.20
50.2Диагностика и лечение на исхемичен мозъчен инсулт без тромболиза при лица под 18 годинидо 28-я ден1053.80
51.1Диагностика и лечение на исхемичен мозъчен инсулт с тромболиза 2800.60
52.1Диагностика и лечение на паренхимен мозъчен кръвоизлив при лица над 18 години 1492.70
52.2Диагностика и лечение на паренхимен мозъчен кръвоизлив при лица под 18 годинидо 28-я ден1786.40
53.1Диагностика и лечение на субарахноиден кръвоизлив при лица над 18 години 1597.20
53.2Диагностика и лечение на субарахноиден кръвоизлив при лица под 18 годинидо 28-я ден1911.80
56.1Диагностика и лечение на болести на черепно-мозъчните нерви (ЧМН), на нервните коренчета и плексуси, полиневропатия и вертеброгенни болкови синдроми при лица над 18 години 628.10
56.2Диагностика и лечение на болести на черепно-мозъчните нерви (ЧМН), на нервните коренчета и плексуси, полиневропатия и вертеброгенни болкови синдроми при лица под 18 години 751.30
60Диагностика и лечение на невро-мускулни заболявания и болести на предните рога на гръбначния мозък над 18 г.695.20
61Диагностика и лечение на мултипленна склероза над 18 г.869.00
62.1Диагностика и лечение на епилепсия и епилептични пристъпи при лица над 18 години 561.00
63.1Лечение на епилептичен статус при лица над 18 години 814.00
63.2Лечение на епилептичен статус при лица под 18 години 972.40
64.1Диагностика и лечение на миастения гравис и миастенни синдроми при лица над 18 години  657.80
64.2Диагностика и лечение на миастения гравис и миастенни синдроми при лица под 18 години  1024.10
65.1Лечение на миастенни кризи с кортикостероиди и апаратна вентилация при лица над 18 години 8328.10
65.2Лечение на миастенни кризи с кортикостероиди и апаратна вентилация при лица под 18 години 9989.10
66.1Лечение на миастенни кризи с човешки имуноглобулин и апаратна вентилация при лица над 18 години 8680.00
66.2Лечение на миастенни кризи с човешки имуноглобулин и апаратна вентилация при лица под 18 години 10412.00
67Диагностика и лечение на паркинсонова болест 294.80
68.1Диагностика и лечение на заболявания на горния гастроинтестинален тракт за лица над 18-годишна възраст 462.00
68.2Диагностика и лечение на заболявания на горния гастроинтестинален тракт за лица под 18-годишна възраст 550.00
69.1Високоспециализирани интервенционални процедури при заболявания на гастроинтестиналния тракт за лица над 18-годишна възраст  721.60
69.2Високоспециализирани интервенционални процедури при заболявания на гастроинтестиналния тракт за лица под 18-годишна възраст 861.30
70.1Диагностика и лечение на болест на Крон и улцерозен колит за лица над 18-годишна възраст 1661.00
70.2Диагностика и лечение на болест на Крон и улцерозен колит за лица под 18-годишна възраст 2156.00
71.1Диагностика и лечение на заболявания на тънкото и дебелото черво за лица над 18-годишна възраст 495.00
71.2Диагностика и лечение на заболявания на тънкото и дебелото черво за лица под 18-годишна възраст 589.60
72.1Ендоскопско и медикаментозно лечение при остро кървене от гастроинтестиналния тракт за лица над 18-годишна възраст 807.40
72.2Ендоскопско и медикаментозно лечение при остро кървене от гастроинтестиналния тракт за лица под 18-годишна възраст 961.40
73.2Високоспециализирани интервенционални процедури при заболявания на хепатобилиарната система (ХБС), панкреаса и перитонеума за лица под 18-годишна възраст 2266.00
74.1Диагностика и лечение на заболявания на хепатобилиарната система, панкреаса и перитонеума за лица над 18-годишна възраст 1034.00
74.2Диагностика и лечение на заболявания на хепатобилиарната система, панкреаса и перитонеума за лица под 18-годишна възраст 1236.40
75.1Диагностика и лечение на декомпенсирани чернодробни заболявания (цироза) за лица над 18-годишна възраст 1537.80
75.2Диагностика и лечение на декомпенсирани чернодробни заболявания (цироза) за лица под 18-годишна възраст 1768.80
76.1Диагностика и лечение на хронични чернодробни заболявания за лица над 18-годишна възраст 858.00
76.2Диагностика и лечение на хронични чернодробни заболявания за лица под 18-годишна възраст 1025.20
84.1Диагностика и лечение на остър и хроничен обострен пиелонефрит при лица над 18 години 693.00
84.2Диагностика и лечение на остър и хроничен обострен пиелонефрит при лица под 18 години 792.00
87.2Диагностика и лечение на остра бъбречна недостатъчност при лица под 18 години  1546.60
88.2Диагностика и лечение на хронична бъбречна недостатъчност при лица под 18 години  629.20
89.2Диагностика и лечение на системни заболявания на съединителната тъкан при лица под 18 години 871.20
90.2Диагностика и лечение на възпалителни ставни заболявания при лица под 18 години 1123.10
104  1200.00
106.1Диагностика и лечение на токсоалергични реакции при лица над 18 години  653.40
106.2Диагностика и лечение на токсоалергични реакции при лица под 18 години  778.80
107Диагностика и лечение на отравяния и токсични ефекти от лекарства и битови отрови 979.00
108Диагностика и лечение на фалоидно гъбно отравяне 3067.90
111Диагностика и лечение на остри внезапно възникнали състояния в детската възраст 437.80
113.1Диагностика и консервативно лечение на световъртеж, разстройства в равновесието от периферен и централен тип с минимален болничен престой 48 часа 242.00
113.2Диагностика и консервативно лечение на световъртеж, разстройства в равновесието от периферен и централен тип с минимален болничен престой 4 дни 491.70
114Интензивно лечение на коматозни състояния, неиндицирани от травма  2653.20
115Интензивно лечение при комбинирани и/или съчетани травми  3102.00
123Оперативно лечение на абдоминална аорта, долна празна вена и клоновете им 4092.00
124Оперативно лечение на хронична съдова недостатъчност във феморо-поплитеалния и аксило-брахиалния сегмент 2206.60
125Оперативно лечение на клонове на аортната дъганад 18 г.2096.60
126Спешни оперативни интервенции без съдова реконструкция при болни със съдови заболявания (тромбектомии, емболектомии, ампутации и симпатектомии) 1338.70
127Консервативно лечение на съдова недостатъчност 620.40
128Консервативно лечение с простагландинови/простациклинови деривати при съдова недостатъчност 478.50
129Оперативно лечение при варикозна болест и усложненията й 528.00
136Оперативно лечение на заболявания в областта на ушите, носа и гърлото с много голям обем и сложност 3267.00
137Оперативно лечение на заболявания в областта на ушите, носа и гърлото с голям обем и сложност 1672.00
138Оперативно лечение на заболявания в областта на ушите, носа и гърлото със среден обем и сложност 737.00
139Високотехнологична диагностика при ушно-носно-гърлени болести 556.60
140.1Консервативно парентерално лечение при ушно-носно-гърлени болести при лица над 18 години 196.90
140.2Консервативно парентерално лечение при ушно-носно-гърлени болести при лица под 18 години 232.10
141Трансуретрално оперативно лечение при онкологични заболявания на пикочния мехур 1188.00
142Радикална цистопростатектомия с ортотопичен пикочен мехур 4422.00
143Трансуретрална простатектомия 1298.00
144Отворени оперативни процедури при доброкачествена хиперплазия на простатната жлеза и нейните усложнения 1364.00
145Ендоскопски процедури при обструкции на горните пикочни пътища 893.20
146Оперативни процедури при вродени заболявания на пикочо-половата система 2970.00
147Оперативни процедури върху мъжка полова система 721.60
148Оперативни процедури на долните пикочни пътища с голям обем и сложност 3014.00
149Оперативни процедури на долните пикочни пътища със среден обем и сложност 1372.80
150Оперативни процедури при инконтиненция на урината 786.50
151Реконструктивни операции в урологията 1293.60
152Ендоскопски процедури при обструкции на долните пикочни пътища 620.40
153Оперативни процедури при травми на долните пикочни пътища 1221.00
154Оперативни процедури на бъбрека и уретера с голям и много голям обем и сложност 2789.60
155Оперативни процедури на бъбрека и уретера със среден обем и сложност 1166.00
156Радикална цистектомия. Радикална цистопростатектомия 3740.00
157Радикална простатектомия 3102.00
158Оперативни интервенции при инфекции на меките и костни тъкани 640.20
159Артроскопски процедури в областта на скелетно-мускулната система  1342.00
160Нерадикално отстраняване на матката 1232.00
161Радикално отстраняване на женски полови органи 1542.20
162Оперативни интервенции чрез коремен достъп за отстраняване на болестни изменения на женските полови органи 935.00
163Оперативни интервенции чрез долен достъп за отстраняване на болестни изменения или инвазивно изследване на женските полови органи 411.40
164Корекции на тазова (перинеална) статика и/или на незадържане на урината при жената 970.20
165Диагностични процедури и консервативно лечение на токсо-инфекциозен и анемичен синдром от акушеро-гинекологичен произход  565.40
166Корекции на проходимост и възстановяване на анатомия при жената 902.00
167Системна радикална ексцизия на лимфни възли (тазови и/или парааортални и/или ингвинални) като самостоятелна интервенция или съчетана с радикално отстраняване на женски полови органи. Тазова екзентерация 2706.00
169Интензивно лечение на интра- и постпартални усложнения, довели до шок 2098.80
170Интензивно лечение на интра- и постпартални усложнения, довели до шок, с приложение на рекомбинантни фактори на кръвосъсирването 9435.80
171Оперативни процедури на хранопровод, стомах и дуоденум с голям и много голям обем и сложност, при лица над 18 години 3564.00
172Оперативни процедури на хранопровод, стомах и дуоденум с голям и много голям обем и сложност, при лица под 18 години 5584.70
173Оперативни процедури на хранопровод, стомах и дуоденум със среден обем и сложност, при лица над 18 години 2290.20
174Оперативни процедури на хранопровод, стомах и дуоденум със среден обем и сложност, при лица под 18 години 3311.00
175Оперативни процедури на тънки и дебели черва, вкл. при заболявания на мезентериума и ретроперитонеума с голям и много голям обем и сложност, при лица над 18 години  3251.60
176Оперативни процедури на тънки и дебели черва, вкл. при заболявания на мезентериума и ретроперитонеума с голям и много голям обем и сложност, при лица под 18 години 4543.00
177Оперативни процедури на тънки и дебели черва със среден обем и сложност, при лица над 18 години 1340.90
178Оперативни процедури на тънки и дебели черва със среден обем и сложност, при лица под 18 години 2101.00
179Оперативни процедури върху апендикс 822.80
180Хирургични интервенции за затваряне на стома 803.00
181Хирургични интервенции на ануса и перианалното пространство 605.00
182Оперативни процедури при хернии 803.00
183Оперативни процедури при хернии с инкарцерация 891.00
184Конвенционална холецистектомия 1386.00
185Лапароскопска холецистектомия  1133.00
186Оперативни процедури върху екстрахепаталните жлъчни пътища 2750.00
187Оперативни процедури върху черен дроб 3938.00
188Оперативни процедури върху черен дроб при ехинококова болест 1846.90
189Оперативни процедури върху панкреас и дистален холедох, с голям и много голям обем и сложност 5467.00
190Оперативни процедури върху панкреас и дистален холедох, със среден обем и сложност 2024.00
191.1Оперативни процедури върху далака при лица над 18 години  1320.00
191.2Оперативни процедури върху далака при лица под 18 години  1738.00
192Оперативни интервенции при диабетно стъпало, без съдово-реконструктивни операции 1375.00
193Оперативно лечение на онкологично заболяване на гърдата: стадии Tis 1-4 N 0-2 M0-1 1782.00
194Оперативни интервенции върху гърда с локална ексцизия и биопсия 391.60
195Оперативно лечение при остър перитонит 2659.80
196Оперативно лечение на интраабдоминални абсцеси 1889.80
197Консервативно лечение при остри коремни заболявания 847.00
198Хирургично лечение при животозастрашаващи инфекции на меките и костни тъкани 2442.00
199.1Лечение на тумори на кожа и лигавици – злокачествени новообразувания 701.80
199.2Лечение на тумори на кожа и лигавици – доброкачествени новообразувания 357.50
200Реконструктивни операции на гърдата по медицински показания след доброкачествени и злокачествени тумори, вродени заболявания и последици от травми и изгаряния 1034.00
201Оперативни процедури върху щитовидна и паращитовидни жлези, с голям и много голям обем и сложност 1672.00
202Оперативни процедури върху щитовидна и паращитовидни жлези, със среден обем и сложност 988.90
203Хирургично лечение при надбъбречни заболявания 1938.20
204Тежка черепно-мозъчна травма – оперативно лечение 4290.00
205Тежка черепно-мозъчна травма – консервативно поведение 1729.20
206.1Краниотомии, неиндицирани от травма, чрез съвременни технологиии (невроендоскопия и интраоперативен ултразвук) 4400.00
207Краниотомии, неиндицирани от травма, по класически начин 2750.00
208Консервативно поведение при леки и средно тежки черепно-мозъчни травми 478.50
209Хирургично лечение при травма на главата 1244.10
210Периферни и черепно-мозъчни нерви (екстракраниална част) – оперативно лечение 935.00
211.1Гръбначни и гръбначномозъчни оперативни интервенции с голям и много голям обем и сложност 3267.00
211.2Гръбначни и гръбначномозъчни оперативни интервенции с голям и много голям обем и сложност – с невронавигация и интраоперативен 3D контрол 3652.00
212Гръбначни и гръбначномозъчни оперативни интервенции с малък и среден обем и сложност 2167.00
213Оперативно лечение на тумори на бял дроб, медиастинум, плевра и гръдна стена 2992.00
214Разширени (големи) операции с пълно или частично отстраняване на повече от един интраторакален орган, включително медиастинален тумор или гръдна стена. Едноетапни операции при белодробни болести, засягащи двата бели дроба при болести със съчетана белодробна и друга локализация 3850.00
215Оперативно лечение на болести на бял дроб, медиастинум, плевра и гръдна стена, без онкологични заболявания 1952.50
216Спешни състояния в гръдната хирургия 720.50
217.1Оперативни процедури с голям обем и сложност на таза и долния крайник 2442.00
217.2Оперативни процедури с много голям обем и сложност на таза, тазобедрената и колянната става 5390.00
217.3Оперативни процедури при множествени счупвания и/или луксации на таза, горни и долни крайници 6072.00
218Оперативни процедури с алопластика на тазобедрена и колянна става 1468.50
219Оперативни процедури на таза и долния крайник със среден обем и сложност  1082.40
220.1Оперативни процедури в областта на раменния пояс и горния крайник с голям обем и сложност 1174.80
220.2Оперативни процедури в областта на раменния пояс и горния крайник с голям обем и сложност при повече от един пръст (лъч) 1397.00
221Оперативни процедури в областта на раменния пояс и горния крайник с много голям обем и сложност 1603.80
222Средни оперативни процедури в областта на раменния пояс и горния крайник 565.40
223Оперативни процедури при заболявания на гръдния кош 814.00
224Септични (бактериални) артрити и остеомиелити при лица под 18 години 2728.00
225Хирургично лечение в лицево-челюстната област с много голям обем и сложност 1386.00
226Оперативно лечение в лицево-челюстната област с голям обем и сложност 926.20
227Оперативни процедури в лицево-челюстната област със среден обем и сложност 971.30
228Оперативно лечение на възпалителни процеси в областта на лицето и шията 621.50
229Консервативно лечение при заболявания на лицево-челюстната област 391.60
230Оперативно лечение на вродени малформации в лицево-челюстната област 1309.00
232Хирургично лечение на изгаряния с площ от 5 % до 10 % при възрастни и до 3 % при деца 638.00
235Оперативно лечение на поражения, предизвикани от ниски температури (измръзване)над 5 г.638.00
237Оперативно лечение на кожни дефекти от различно естество, налагащи пластично възстановяване 1067.00
254Продължително лечение и ранна рехабилитация след острия стадий на исхемичен и хеморагичен мозъчен инсулт с остатъчни проблеми за здравето  61.60
999Наблюдение до 48 часа в стационарни условия след проведена амбулаторна процедура 160.60
№ на АПрАМБУЛАТОРНА ПРОЦЕДУРА (НРД за медицински дейности за 2020 – 2022 г.)Възраст Цени (лв.)
1.1Хрониохемодиализа 170
4Осигуряване на постоянен достъп за провеждане на диализно лечение и химиотерапия 182
10Наблюдение при пациенти с невромускулни заболявания на неинвазивна вентилация 160
11Консервативно лечение на продължителна бъбречна колика 91
18Оперативни процедури в областта на ушите, носа и гърлото и лицево-челюстната област с малък обем и сложност 250
22Малки оперативни процедури на раменен пояс и горен крайник 193
23Малки оперативни процедури на таза и долния крайник 256
24Малки артроскопски процедури в областта на скелетно-мускулната система 144
25Диагностична и терапевтична пункция и/или биопсия 58
26Амбулаторни хирургични процедури 90
30Напасване на протеза на горен или долен крайник 24
34Ендоскопска диагностика на заболявания, засягащи стомашно-чревния тракт 120
42Амбулаторно наблюдение/диспансеризация на пациенти с възпалителни полиартропатии и спондилопатиипод 18 г.90
44Диагностика на злокачествени заболявания на гърдата 500 
99Предсрочно изпълнение на дейностите по КП Съгласно чл.338, ал.3 и ал.4 от НРД за МД за 2020г. – 2022г.
№ на КПрКЛИНИЧНА ПРОЦЕДУРА (НРД за медицински дейности за 2020 – 2022 г.) Цени (лв.)
1Диализно лечение при остри състояния 170
3Интензивно лечение, мониторинг и интензивни грижи с механична вентилация и/или парентерално хранене – в ОАИЛ/КАИЛ от трето ниво на компетентност  720
4Интензивно лечение, мониторинг и интензивни грижи без механична вентилация и/или парентерално хранене 155