Клинични пътеки

№ на КПКЛИНИЧНА ПЪТЕКА  (НРД за медицински дейности за 2020 – 2022 г.)ВъзрастЦени (лв.)
1Стационарни грижи при бременност с повишен риск 484
2Пренатална инвазивна диагностика на бременността и интензивни грижи при бременност с реализиран риск 800
3Оперативни процедури за задържане на бременност 210
4.1Преждевременно прекъсване на бременността до 13 гест. с. включително 236
4.2Преждевременно прекъсване на бременността над 13 гест. с.  340
5Раждане 940
6Грижи за здраво новородено дете 286
7Диагностика и лечение на новородени с тегло над 2500 грама, първа степен на тежест 960
8Диагностика и лечение на новородени с тегло над 2500 грама, втора степен на тежест 1440
9Диагностика и лечение на новородени с тегло от 1500 до 2499 грама, първа степен на тежест 1178
10Диагностика и лечение на новородени с тегло от 1500 до 2499 грама, втора степен на тежест 1560
11Диагностика и лечение на новородени с тегло под 1499 грама 4320
12Диагностика и лечение на дете с вродени аномалиидо 28-я ден1560
13Диагностика и интензивно лечение на новородени с дихателна недостатъчност, първа степен на тежест 2400
14Диагностика и интензивно лечение на новородени с дихателна недостатъчност, втора степен на тежест 4160
15.1Диагностика и интензивно лечение на новородени с еднократно приложение на сърфактантза новородени над 1200 гр.4290
15.2Диагностика и интензивно лечение на новородени с многократно приложение на сърфактантза новородени над 1200 гр.7670
29Диагностика и лечение на остра и изострена хронична сърдечна недостатъчност без механична вентилация 619
36Диагностика и лечение на белодробен тромбоемболизъм без фибринолитикнад 18 г.778
38Диагностика и лечение на хронична обструктивна белодробна болест – остра екзацербация 678
39Диагностика и лечение на бронхопневмония и бронхиолит при лица над 18-годишна възраст 677
40.1Диагностика и лечение на бронхиална астма: среднотежък и тежък пристъп при лица над 18-годишна възраст  606
40.2Диагностика и лечение на бронхиална астма: среднотежък и тежък пристъп при лица под 18-годишна възраст 780
41.1Диагностика и лечение на алергични заболявания на дихателната система при лица над 18 години 440
41.2Диагностика и лечение при инфекциозно-алергични заболявания на дихателната система при лица под 18 години 600
42.1Диагностика и лечение на гнойно-възпалителни заболявания на бронхо-белодробната система при лица над 18 години 934
44Високоспециализирани интервенционални процедури в пулмологията 987
45Лечение на декомпенсирана хронична дихателна недостатъчност при болести на дихателната система 760
47.1Лечение на декомпенсирана хронична дихателна недостатъчност при болести на дихателната система с механична вентилация при лица над 18 години 1679
47.2Лечение на декомпенсирана хронична дихателна недостатъчност при болести на дихателната система с механична вентилация при лица под 18 години 2182
48Диагностика и лечение на бронхопневмония в детска възраст 935
49Диагностика и лечение на бронхиолит в детската възраст 742
50.1Диагностика и лечение на исхемичен мозъчен инсулт без тромболиза при лица над 18 години 782
50.2Диагностика и лечение на исхемичен мозъчен инсулт без тромболиза при лица под 18 годинидо 28-я ден938
51.1Диагностика и лечение на исхемичен мозъчен инсулт с тромболиза 2526
52.1Диагностика и лечение на паренхимен мозъчен кръвоизлив при лица над 18 години 1337
52.2Диагностика и лечение на паренхимен мозъчен кръвоизлив при лица под 18 годинидо 28-я ден1604
53.1Диагностика и лечение на субарахноиден кръвоизлив при лица над 18 години 1432
53.2Диагностика и лечение на субарахноиден кръвоизлив при лица под 18 годинидо 28-я ден1718
56.1Диагностика и лечение на болести на черепно-мозъчните нерви (ЧМН), на нервните коренчета и плексуси, полиневропатия и вертеброгенни болкови синдроми при лица над 18 години 551
56.2Диагностика и лечение на болести на черепно-мозъчните нерви (ЧМН), на нервните коренчета и плексуси, полиневропатия и вертеброгенни болкови синдроми при лица под 18 години 663
60Диагностика и лечение на невро-мускулни заболявания и болести на предните рога на гръбначния мозък над 18 г.612
61Диагностика и лечение на мултипленна склероза над 18 г.770
62.1Диагностика и лечение на епилепсия и епилептични пристъпи при лица над 18 години 490
63.1Лечение на епилептичен статус при лица над 18 години 720
63.2Лечение на епилептичен статус при лица под 18 години 864
64.1Диагностика и лечение на миастения гравис и миастенни синдроми при лица над 18 години  578
64.2Диагностика и лечение на миастения гравис и миастенни синдроми при лица под 18 години  911
65.1Лечение на миастенни кризи с кортикостероиди и апаратна вентилация при лица над 18 години 7551
65.2Лечение на миастенни кризи с кортикостероиди и апаратна вентилация при лица под 18 години 9061
66.1Лечение на миастенни кризи с човешки имуноглобулин и апаратна вентилация при лица над 18 години 8660
66.2Лечение на миастенни кризи с човешки имуноглобулин и апаратна вентилация при лица под 18 години 10392
67Диагностика и лечение на паркинсонова болест 248
68.1Диагностика и лечение на заболявания на горния гастроинтестинален тракт за лица над 18-годишна възраст 400
68.2Диагностика и лечение на заболявания на горния гастроинтестинален тракт за лица под 18-годишна възраст 480
69.1Високоспециализирани интервенционални процедури при заболявания на гастроинтестиналния тракт за лица над 18-годишна възраст  636
69.2Високоспециализирани интервенционални процедури при заболявания на гастроинтестиналния тракт за лица под 18-годишна възраст 763
70.1Диагностика и лечение на болест на Крон и улцерозен колит за лица над 18-годишна възраст 1490
70.2Диагностика и лечение на болест на Крон и улцерозен колит за лица под 18-годишна възраст 1940
71.1Диагностика и лечение на заболявания на тънкото и дебелото черво за лица над 18-годишна възраст 430
71.2Диагностика и лечение на заболявания на тънкото и дебелото черво за лица под 18-годишна възраст 516
72.1Ендоскопско и медикаментозно лечение при остро кървене от гастроинтестиналния тракт за лица над 18-годишна възраст 714
72.2Ендоскопско и медикаментозно лечение при остро кървене от гастроинтестиналния тракт за лица под 18-годишна възраст 854
73.2Високоспециализирани интервенционални процедури при заболявания на хепатобилиарната система (ХБС), панкреаса и перитонеума за лица под 18-годишна възраст 2040
74.1Диагностика и лечение на заболявания на хепатобилиарната система, панкреаса и перитонеума за лица над 18-годишна възраст 920
74.2Диагностика и лечение на заболявания на хепатобилиарната система, панкреаса и перитонеума за лица под 18-годишна възраст 1104
75.1Диагностика и лечение на декомпенсирани чернодробни заболявания (цироза) за лица над 18-годишна възраст 1378
75.2Диагностика и лечение на декомпенсирани чернодробни заболявания (цироза) за лица под 18-годишна възраст 1588
76.1Диагностика и лечение на хронични чернодробни заболявания за лица над 18-годишна възраст 760
76.2Диагностика и лечение на хронични чернодробни заболявания за лица под 18-годишна възраст 912
84.1Диагностика и лечение на остър и хроничен обострен пиелонефрит при лица над 18 години 610
84.2Диагностика и лечение на остър и хроничен обострен пиелонефрит при лица под 18 години 700
87.2Диагностика и лечение на остра бъбречна недостатъчност при лица под 18 години  1386
88.2Диагностика и лечение на хронична бъбречна недостатъчност при лица под 18 години  552
89.2Диагностика и лечение на системни заболявания на съединителната тъкан при лица под 18 години 772
90.2Диагностика и лечение на възпалителни ставни заболявания при лица под 18 години 1001
106.1Диагностика и лечение на токсоалергични реакции при лица над 18 години  574
106.2Диагностика и лечение на токсоалергични реакции при лица под 18 години  688
107Диагностика и лечение на отравяния и токсични ефекти от лекарства и битови отрови 870
108Диагностика и лечение на фалоидно гъбно отравяне 2769
111Диагностика и лечение на остри внезапно възникнали състояния в детската възраст 378
113.1Диагностика и консервативно лечение на световъртеж, разстройства в равновесието от периферен и централен тип с минимален болничен престой 48 часа 200
113.2Диагностика и консервативно лечение на световъртеж, разстройства в равновесието от периферен и централен тип с минимален болничен престой 4 дни 427
114Интензивно лечение на коматозни състояния, неиндицирани от травма  2392
115Интензивно лечение при комбинирани и/или съчетани травми  2800
123Оперативно лечение на абдоминална аорта, долна празна вена и клоновете им 3700
124Оперативно лечение на хронична съдова недостатъчност във феморо-поплитеалния и аксило-брахиалния сегмент 1986
125Оперативно лечение на клонове на аортната дъганад 18 г.1886
126Спешни оперативни интервенции без съдова реконструкция при болни със съдови заболявания (тромбектомии, емболектомии, ампутации и симпатектомии) 1197
127Консервативно лечение на съдова недостатъчност 544
128Консервативно лечение с простагландинови/простациклинови деривати при съдова недостатъчност 415
129Оперативно лечение при варикозна болест и усложненията й 460
136Оперативно лечение на заболявания в областта на ушите, носа и гърлото с много голям обем и сложност 2950
137Оперативно лечение на заболявания в областта на ушите, носа и гърлото с голям обем и сложност 1500
138Оперативно лечение на заболявания в областта на ушите, носа и гърлото със среден обем и сложност 650
139Високотехнологична диагностика при ушно-носно-гърлени болести 486
140.1Консервативно парентерално лечение при ушно-носно-гърлени болести при лица над 18 години 159
140.2Консервативно парентерално лечение при ушно-носно-гърлени болести при лица под 18 години 191
141Трансуретрално оперативно лечение при онкологични заболявания на пикочния мехур 1060
142Радикална цистопростатектомия с ортотопичен пикочен мехур 4000
143Трансуретрална простатектомия 1160
144Отворени оперативни процедури при доброкачествена хиперплазия на простатната жлеза и нейните усложнения 1220
145Ендоскопски процедури при обструкции на горните пикочни пътища 792
146Оперативни процедури при вродени заболявания на пикочо-половата система 2680
147Оперативни процедури върху мъжка полова система 636
148Оперативни процедури на долните пикочни пътища с голям обем и сложност 2720
149Оперативни процедури на долните пикочни пътища със среден обем и сложност 1228
150Оперативни процедури при инконтиненция на урината 695
151Реконструктивни операции в урологията 1156
152Ендоскопски процедури при обструкции на долните пикочни пътища 544
153Оперативни процедури при травми на долните пикочни пътища 1090
154Оперативни процедури на бъбрека и уретера с голям и много голям обем и сложност 2516
155Оперативни процедури на бъбрека и уретера със среден обем и сложност 1040
156Радикална цистектомия. Радикална цистопростатектомия 3380
157Радикална простатектомия 2800
158Оперативни интервенции при инфекции на меките и костни тъкани 562
159Артроскопски процедури в областта на скелетно-мускулната система  1200
160Нерадикално отстраняване на матката 1100
161Радикално отстраняване на женски полови органи 1382
162Оперативни интервенции чрез коремен достъп за отстраняване на болестни изменения на женските полови органи 830
163Оперативни интервенции чрез долен достъп за отстраняване на болестни изменения или инвазивно изследване на женските полови органи 354
164Корекции на тазова (перинеална) статика и/или на незадържане на урината при жената 862
165Диагностични процедури и консервативно лечение на токсо-инфекциозен и анемичен синдром от акушеро-гинекологичен произход  494
166Корекции на проходимост и възстановяване на анатомия при жената 800
167Системна радикална ексцизия на лимфни възли (тазови и/или парааортални и/или ингвинални) като самостоятелна интервенция или съчетана с радикално отстраняване на женски полови органи. Тазова екзентерация 2440
169Интензивно лечение на интра- и постпартални усложнения, довели до шок 1888
170Интензивно лечение на интра- и постпартални усложнения, довели до шок, с приложение на рекомбинантни фактори на кръвосъсирването 8558
171Оперативни процедури на хранопровод, стомах и дуоденум с голям и много голям обем и сложност, при лица над 18 години 3220
172Оперативни процедури на хранопровод, стомах и дуоденум с голям и много голям обем и сложност, при лица под 18 години 5057
173Оперативни процедури на хранопровод, стомах и дуоденум със среден обем и сложност, при лица над 18 години 2062
174Оперативни процедури на хранопровод, стомах и дуоденум със среден обем и сложност, при лица под 18 години 2990
175Оперативни процедури на тънки и дебели черва, вкл. при заболявания на мезентериума и ретроперитонеума с голям и много голям обем и сложност, при лица над 18 години  2936
176Оперативни процедури на тънки и дебели черва, вкл. при заболявания на мезентериума и ретроперитонеума с голям и много голям обем и сложност, при лица под 18 години 4110
177Оперативни процедури на тънки и дебели черва със среден обем и сложност, при лица над 18 години 1199
178Оперативни процедури на тънки и дебели черва със среден обем и сложност, при лица под 18 години 1890
179Оперативни процедури върху апендикс 728
180Хирургични интервенции за затваряне на стома 710
181Хирургични интервенции на ануса и перианалното пространство 530
182Оперативни процедури при хернии 710
183Оперативни процедури при хернии с инкарцерация 790
184Конвенционална холецистектомия 1240
185Лапароскопска холецистектомия  1010
186Оперативни процедури върху екстрахепаталните жлъчни пътища 2480
187Оперативни процедури върху черен дроб 3560
188Оперативни процедури върху черен дроб при ехинококова болест 1659
189Оперативни процедури върху панкреас и дистален холедох, с голям и много голям обем и сложност 4950
190Оперативни процедури върху панкреас и дистален холедох, със среден обем и сложност 1820
191.1Оперативни процедури върху далака при лица над 18 години  1180
191.2Оперативни процедури върху далака при лица под 18 години  1560
192Оперативни интервенции при диабетно стъпало, без съдово-реконструктивни операции 1230
193Оперативно лечение на онкологично заболяване на гърдата: стадии Tis 1-4 N 0-2 M0-1 1600
194Оперативни интервенции върху гърда с локална ексцизия и биопсия 336
195Оперативно лечение при остър перитонит 2398
196Оперативно лечение на интраабдоминални абсцеси 1698
197Консервативно лечение при остри коремни заболявания 750
198Хирургично лечение при животозастрашаващи инфекции на меките и костни тъкани 2200
199.1Лечение на тумори на кожа и лигавици – злокачествени новообразувания 618
199.2Лечение на тумори на кожа и лигавици – доброкачествени новообразувания 305
200Реконструктивни операции на гърдата по медицински показания след доброкачествени и злокачествени тумори, вродени заболявания и последици от травми и изгаряния 920
201Оперативни процедури върху щитовидна и паращитовидни жлези, с голям и много голям обем и сложност 1500
202Оперативни процедури върху щитовидна и паращитовидни жлези, със среден обем и сложност 879
203Хирургично лечение при надбъбречни заболявания 1742
204Тежка черепно-мозъчна травма – оперативно лечение 3880
205Тежка черепно-мозъчна травма – консервативно поведение 1552
206.1Краниотомии, неиндицирани от травма, чрез съвременни технологиии (невроендоскопия и интраоперативен ултразвук) 3980
207Краниотомии, неиндицирани от травма, по класически начин 2480
208Консервативно поведение при леки и средно тежки черепно-мозъчни травми 415
209Хирургично лечение при травма на главата 1111
210Периферни и черепно-мозъчни нерви (екстракраниална част) – оперативно лечение 830
211.1Гръбначни и гръбначномозъчни оперативни интервенции с голям и много голям обем и сложност 2950
211.2Гръбначни и гръбначномозъчни оперативни интервенции с голям и много голям обем и сложност – с невронавигация и интраоперативен 3D контрол 3300
212Гръбначни и гръбначномозъчни оперативни интервенции с малък и среден обем и сложност 1950
213Оперативно лечение на тумори на бял дроб, медиастинум, плевра и гръдна стена 2700
214Разширени (големи) операции с пълно или частично отстраняване на повече от един интраторакален орган, включително медиастинален тумор или гръдна стена. Едноетапни операции при белодробни болести, засягащи двата бели дроба при болести със съчетана белодробна и друга локализация 3480
215Оперативно лечение на болести на бял дроб, медиастинум, плевра и гръдна стена, без онкологични заболявания 1755
216Спешни състояния в гръдната хирургия 635
217.1Оперативни процедури с голям обем и сложност на таза и долния крайник 2200
217.2Оперативни процедури с много голям обем и сложност на таза, тазобедрената и колянната става 4880
217.3Оперативни процедури при множествени счупвания и/или луксации на таза, горни и долни крайници 5500
218Оперативни процедури с алопластика на тазобедрена и колянна става 1315
219Оперативни процедури на таза и долния крайник със среден обем и сложност  964
220.1Оперативни процедури в областта на раменния пояс и горния крайник с голям обем и сложност 1048
220.2Оперативни процедури в областта на раменния пояс и горния крайник с голям обем и сложност при повече от един пръст (лъч) 1250
221Оперативни процедури в областта на раменния пояс и горния крайник с много голям обем и сложност 1438
222Средни оперативни процедури в областта на раменния пояс и горния крайник 494
223Оперативни процедури при заболявания на гръдния кош 720
224Септични (бактериални) артрити и остеомиелити при лица под 18 години 2460
225Хирургично лечение в лицево-челюстната област с много голям обем и сложност 1240
226Оперативно лечение в лицево-челюстната област с голям обем и сложност 822
227Оперативни процедури в лицево-челюстната област със среден обем и сложност 863
228Оперативно лечение на възпалителни процеси в областта на лицето и шията 545
229Консервативно лечение при заболявания на лицево-челюстната област 336
230Оперативно лечение на вродени малформации в лицево-челюстната област 1170
232Хирургично лечение на изгаряния с площ от 5 % до 10 % при възрастни и до 3 % при деца 560
235Оперативно лечение на поражения, предизвикани от ниски температури (измръзване)над 5 г.560
237Оперативно лечение на кожни дефекти от различно естество, налагащи пластично възстановяване 950
254Продължително лечение и ранна рехабилитация след острия стадий на исхемичен и хеморагичен мозъчен инсулт с остатъчни проблеми за здравето  56
999Наблюдение до 48 часа в стационарни условия след проведена амбулаторна процедура 126
№ на АПрАМБУЛАТОРНА ПРОЦЕДУРА (НРД за медицински дейности за 2020 – 2022 г.)Възраст Цени (лв.)
1.1Хрониохемодиализа 170
4Осигуряване на постоянен достъп за провеждане на диализно лечение и химиотерапия 182
10Наблюдение при пациенти с невромускулни заболявания на неинвазивна вентилация 160
11Консервативно лечение на продължителна бъбречна колика 91
18Оперативни процедури в областта на ушите, носа и гърлото и лицево-челюстната област с малък обем и сложност 250
22Малки оперативни процедури на раменен пояс и горен крайник 193
23Малки оперативни процедури на таза и долния крайник 256
24Малки артроскопски процедури в областта на скелетно-мускулната система 144
25Диагностична и терапевтична пункция и/или биопсия 58
26Амбулаторни хирургични процедури 90
30Напасване на протеза на горен или долен крайник 24
34Ендоскопска диагностика на заболявания, засягащи стомашно-чревния тракт 120
42Амбулаторно наблюдение/диспансеризация на пациенти с възпалителни полиартропатии и спондилопатиипод 18 г.90
44Диагностика на злокачествени заболявания на гърдата 500 
99Предсрочно изпълнение на дейностите по КП Съгласно чл.338, ал.3 и ал.4 от НРД за МД за 2020г. – 2022г.
№ на КПрКЛИНИЧНА ПРОЦЕДУРА (НРД за медицински дейности за 2020 – 2022 г.) Цени (лв.)
1Диализно лечение при остри състояния 170
3.1Интензивно лечение, мониторинг и интензивни грижи с механична вентилация и/или парентерално хранене – в ОАИЛ/КАИЛ от трето ниво на компетентност  720
4Интензивно лечение, мониторинг и интензивни грижи без механична вентилация и/или парентерално хранене 155