Клинични пътеки

№ на КП КЛИНИЧНА ПЪТЕКА (НРД за медицински дейности за 2018 г) Възраст  Цени (лв)  F5  F6  F7
 цени от 01.07.2019 г.     
1Стационарни грижи при бременност с повишен риск 400   
2Пренатална инвазивна диагностика на бременността и интензивни грижи при бременност с реализиран риск 800   
3Оперативни процедури за задържане на бременност 150   
4.1Преждевременно прекъсване на бременността: при прекъсване на бременността до 13 г. вкл. 170   
4.2Преждевременно прекъсване на бременността: при прекъсване на бременността над 13 г. 280   
5Раждане 850   
6Грижи за здраво новородено дете 264   
7Диагностика и лечение на новородени с тегло над 2500 грама, първа степен на тежест 960   
8Диагностика и лечение на новородени с тегло над 2500 грама, втора степен на тежест 1440   
9Диагностика и лечение на новородени с тегло от 1500 до 2499 грама, първа степен на тежест 1080   
10Диагностика и лечение на новородени с тегло от 1500 до 2499 грама, втора степен на тежест 1560   
11Диагностика и лечение на новородени с тегло под 1499 грама 4320   
12Диагностика и лечение на дете c вродени аномалиидо 28-я ден1560   
13Диагностика и интензивно лечение на новородени с дихателна недостатъчност, първа степен на тежест 2400   
14Диагностика и интензивно лечение на новородени с дихателна недостатъчност, втора степен на тежест 4160   
15.1Диагностика и интензивно лечение на новородени с еднократно приложение на сърфактантза новородени над 1200 гр.4290   
15.2Диагностика и интензивно лечение на новородени с многократно приложение на сърфактантза новородени над 1200 гр.7670   
29Диагностика и лечение на остра и изострена хронична сърдечна недостатъчност без механична вентилация 572   
36Диагностика и лечение на белодробен тромбоемболизъм без фибринолитик 770   
38Диагностика и лечение на хронична обструктивна белодробна болест – остра екзацербация 605   
39Диагностика и лечение на бронхопневмония и бронхиолит при лица над 18 годишна възраст 638   
40.1Диагностика и лечение на бронхиална астма: среднотежък и тежък пристъп при лица над 18-годишна възраст 605   
40.2Диагностика и лечение на бронхиална астма: среднотежък и тежък пристъп при лица под 18-годишна възраст 780   
41.1Диагностика и лечение на алергични и инфекциозно-алергични заболявания на дихателната система при лица над 18 години 440   
41.2Диагностика и лечение на алергични и инфекциозно-алергични заболявания на дихателната система при лица под 18 години 600   
42.1Диагностика и лечение на гнойно-възпалителни заболявания на бронхо-белодробната система при лица над 18 години 858   
44Високоспециализирани интервенционални процедури в пулмологията 880   
45Лечение на декомпенсирана хронична дихателна недостатъчност при болести на дихателната система 715   
47.1Лечение на декомпенсирана хронична дихателна недостатъчност при болести на дихателната система с механична вентилация при лица над 18 години 1540   
47.2Лечение на декомпенсирана хронична дихателна недостатъчност при болести на дихателната система с механична вентилация при лица под 18 години 2002   
48Диагностика и лечение на бронхопневмония в детска възраст 840   
49Диагностика и лечение на бронхиолит в детската възраст 684   
50.1Диагностика и лечение на исхемичен мозъчен инсулт без тромболиза при лица над 18 години 730   
50.2Диагностика и лечение на исхемичен мозъчен инсулт без тромболиза при лица под 18 години 876   
51.1Диагностика и лечение на исхемичен мозъчен инсулт с тромболиза 2300   
51.2Диагностика и лечение на исхемичен мозъчен инсулт с интервенционално лечение 1550   
52.1Диагностика и лечение на паренхимен мозъчен кръвоизлив при лица над 18 години 1150   
52.2Диагностика и лечение на паренхимен мозъчен кръвоизлив при лица под 18 години 1380   
53.1Диагностика и лечение на субарахноиден кръвоизлив при лица над 18 години 1200   
53.2Диагностика и лечение на субарахноиден кръвоизлив при лица под 18 години 1440   
56.1Диагностика и лечение на болести на черепно-мозъчните нерви (ЧМН), на нервните коренчета и плексуси, полиневропатия и вертеброгенни болкови синдроми при лица над 18 години 500   
56.2Диагностика и лечение на болести на черепно-мозъчните нерви (ЧМН), на нервните коренчета и плексуси, полиневропатия и вертеброгенни болкови синдроми при лица под 18 години 600   
60Диагностика и лечение на невро-мускулни заболявания и болести на предните рога на гръбначния мозъкнад 18 г.480   
61Диагностика и лечение на мултипленна склерозанад 18 г.650   
62.1Диагностика и лечение на епилепсия и епилептични пристъпи при лица над 18 години 400   
63.1Лечение на епилептичен статус при лица над 18 години 600   
63.2Лечение на епилептичен статус при лица под 18 години 720   
64.1Диагностика и лечение на миастения гравис и миастенни синдроми при лица на възраст над 18 г. 500   
64.2Диагностика и лечение на миастения гравис и миастенни синдроми при лица на възраст под 18 г. 788   
65.1Лечение на миастенни кризи с кортикостероиди и апаратна вентилация при лица над 18 години 6000   
65.2Лечение на миастенни кризи с кортикостероиди и апаратна вентилация при лица под 18 години 7200   
66.1Лечение на миастенни кризи с човешки имуноглобулин и апаратна вентилация при лица над 18 години 8000   
66.2Лечение на миастенни кризи с човешки имуноглобулин и апаратна вентилация при лица под 18 години 9600   
67Диагностика и лечение на паркинсонова болест 231   
68.1Диагностика и лечение на заболявания на горния гастроинтестинален тракт при лица над 18 години 400   
68.2Диагностика и лечение на заболявания на горния гастроинтестинален тракт при лица под 18 години 480   
69.1Високоспециализирани интервенционални процедури при заболявания на гастроинтестиналния тракт при лица над 18 години 600   
69.2Високоспециализирани интервенционални процедури при заболявания на гастроинтестиналния тракт при лица под 18 години 720   
70.1Диагностика и лечение на болест на Крон и улцерозен колит при лица над 18 години 1400   
70.2Диагностика и лечение на болест на Крон и улцерозен колит при лица под 18 години 1820   
71.1Диагностика и лечение на заболявания на тънкото и дебелото черво при лица над 18 години 400   
71.2Диагностика и лечение на заболявания на тънкото и дебелото черво при лица под 18 години 480   
72.1Ендоскопско и медикаментозно лечение при остро кървене от гастроинтестиналния тракт при лица над 18 години 600   
72.2Ендоскопско и медикаментозно лечение при остро кървене от гастроинтестиналния тракт при лица под 18 години 720   
73.1Високоспециализирани интервенционални процедури при заболявания на хепатобилиарната система (ХБС), панкреаса и перитонеума при лица над 18 години 1700   
73.2Високоспециализирани интервенционални процедури при заболявания на хепатобилиарната система (ХБС), панкреаса и перитонеума при лица под 18 години 2040   
74.1Диагностика и лечение на заболявания на хепатобилиарната система, панкреаса и перитонеума при лица над 18 години 920   
74.2Диагностика и лечение на заболявания на хепатобилиарната система, панкреаса и перитонеума при лица под 18 години 1104   
75.1Диагностика и лечение на декомпенсирани чернодробни заболявания (цироза) при лица над 18 години 1300   
75.2Диагностика и лечение на декомпенсирани чернодробни заболявания (цироза) при лица под 18 години 1560   
76.1Диагностика и лечение на хронични чернодробни заболявания при лица над 18 години 700   
76.2Диагностика и лечение на хронични чернодробни заболявания при лица под 18 години 840   
84Диагностика и лечение на остър и хроничен обострен пиелонефрит 550   
87.2Диагностика и лечение на остра бъбречна недостатъчност при лица под 18 години 1260   
88.2Диагностика и лечение на хронична бъбречна недостатъчност при лица под 18 години 480   
89.2Диагностика и лечение на системни заболявания на съединителната тъкан при лица под 18 години 754   
90.2Диагностика и лечение на възпалителни ставни заболявания при лица под 18 години 1001   
106.1Диагностика и лечение на токсоалергични реакции при лица над 18 години 550   
106.2Диагностика и лечение на токсоалергични реакции при лица под 18 години 660   
107Диагностика и лечение на отравяния и токсични ефекти от лекарства и битови отрови 825   
108Диагностика и лечение на фалоидно гъбно отравяне 2200   
111Диагностика и лечение на остри внезапно възникнали състояния в детската възраст 300   
113.1Диагностика и консервативно лечение на световъртеж, разстройства в равновесието от периферен и централен тип с минимален болничен престой 48 часа 200   
113.2Диагностика и консервативно лечение на световъртеж, разстройства в равновесието от периферен и централен тип с минимален болничен престой 4 дни 400   
114Интензивно лечение на коматозни състояния, неиндицирани от травма 2200   
115Интензивно лечение при комбинирани и/или съчетани травми 2500   
123Oперативно лечение на абдоминална аорта, долна празна вена и клоновете им 3500   
124Оперативно лечение на хронична съдова недостатъчност във феморо-поплитеалния и аксило-брахиалния сегмент 1919   
125Оперативно лечение на клонове на аортната дъганад 18 г.1709   
126Спешни оперативни интервенции без съдова реконструкция при болни със съдови заболявания (тромбектомии, емболектомии, ампутации и симпатектомии) 1100   
127Kонсервативно лечение на съдова недостатъчност 520   
128Консервативно лечение с простагландинови/простациклинови деривати при съдова недостатъчност 330   
129Оперативно лечение при варикозна болест и усложненията й 400   
136Оперативно лечение на заболявания в областта на ушите, носа и гърлото с много голям обем и сложност 2950   
137Оперативно лечение на заболявания в областта на ушите, носа и гърлото с голям обем и сложност 1500   
138Оперативно лечение на заболявания в областта на ушите, носа и гърлото със среден обем и сложност 650   
139Високотехнологична диагностика при ушно-носно-гърлени болести 450   
140.1Консервативно парентерално лечение при ушно-носно-гърлени болести при лица над 18 години 150   
140.2Консервативно парентерално лечение при ушно-носно-гърлени болести при лица под 18 години 180   
141Трансуретрално оперативно лечение при онкологични заболявания на пикочния мехур 1000   
142Радикална цистопростатектомия с ортотопичен пикочен мехур 4000   
143Трансуретрална простатектомия 1100   
144Отворени оперативни процедури при доброкачествена хиперплазия на простатната жлеза и нейните усложнения 1100   
145Ендоскопски процедури при обструкции на горните пикочни пътища 774   
146Оперативни процедури при вродени заболявания на пикочо-половата система 2500   
147Оперативни процедури върху мъжка полова система 600   
148Оперативни процедури на долните пикочни пътища с голям обем и сложност 2600   
149Оперативни процедури на долните пикочни пътища със среден обем и сложност 1160   
150Оперативни процедури при инконтиненция на урината 612   
151Реконструктивни операции в урологията 1000   
152Ендоскопски процедури при обструкции на долните пикочни пътища 520   
153Оперативни процедури при травми на долните пикочни пътища 1000   
154Оперативни процедури на бъбрека и уретера с голям и много голям обем и сложност 2300   
155Оперативни процедури на бъбрека и уретера със среден обем и сложност 950   
156Радикална цистектомия. Радикална цистопростатектомия 3200   
157Радикална простатектомия 2800   
158Оперативни интервенции при инфекции на меките и костни тъкани 550   
159Артроскопски процедури в областта на скелетно-мускулната система 700   
160Нерадикално отстраняване на матката 1100   
161Радикално отстраняване на женски полови органи 1100   
162Оперативни интервенции чрез коремен достъп за отстраняване на болестни изменения на женските полови органи 770   
163Оперативни интервенции чрез долен достъп за отстраняване на болестни изменения или инвазивно изследване на женските полови органи 330   
164Корекции на тазова (перинеална) статика и/или на незадържане на урината при жената 806   
165Диагностични процедури и консервативно лечение на токсо-инфекциозен и анемичен синдром от акушеро-гинекологичен произход 460   
166Корекции на проходимост и възстановяване на анатомия при жената 650   
167Системна радикална ексцизия на лимфни възли (тазови и/или парааортални и/или ингвинални) като самостоятелна интервенция или съчетана с радикално отстраняване на женски полови органи. Тазова екзентерация 2200   
169Интензивно лечение на интра- и постпартални усложнения, довели до шок 1500   
170Интензивно лечение на интра- и поспартални усложнения, довели до шок, с приложение на рекомбинантни фактори на кръвосъсирването 6800   
171Оперативни процедури на хранопровод, стомах и дуоденум с голям и много голям обем и сложност, при лица над 18 години 2800   
172Оперативни процедури на хранопровод, стомах и дуоденум с голям и много голям обем и сложност, при лица под 18 години 4650   
173Оперативни процедури на хранопровод, стомах и дуоденум със среден обем и сложност, при лица над 18 години 1780   
174Оперативни процедури на хранопровод, стомах и дуоденум със среден обем и сложност, при лица под 18 години 2670   
175Оперативни процедури на тънки и дебели черва, вкл. при заболявания на мезентериума и ретроперитонеума с голям и много голям обем и сложност, при лица над 18 години 2600   
176Оперативни процедури на тънки и дебели черва, вкл. при заболявания на мезентериума и ретроперитонеума с голям и много голям обем и сложност, при лица под 18 години 3975   
177Оперативни процедури на тънки и дебели черва със среден обем и сложност, при лица над 18 години 1100   
178Оперативни процедури на тънки и дебели черва със среден обем и сложност, при лица под 18 години 1725   
179Оперативни процедури върху апендикс 650   
180Хирургични интервенции за затваряне на стома 650   
181Хирургични интервенции на ануса и перианалното пространство 500   
182Оперативни процедури при хернии 650   
183Оперативни процедури при хернии с инкарцерация 700   
184Конвенционална холецистектомия 1150   
185Лапароскопска холецистектомия 950   
186Оперативни процедури върху екстрахепаталните жлъчни пътища 2300   
187Оперативни процедури върху черен дроб 3350   
188Оперативни процедури върху черен дроб при ехинококова болест 1450   
189Оперативни процедури върху панкреас и дистален холедох, с голям и много голям обем и сложност 4950   
190Оперативни процедури върху панкреас и дистален холедох, със среден обем и сложност 1820   
191.1Оперативни процедури върху далака при лица над 18 години 1000   
191.2Оперативни процедури върху далака при лица под 18 години 1500   
192Оперативни интервенции при диабетно стъпало, без съдово-реконструктивни операции 1200   
193Оперативно лечение на онкологично заболяване на гърдата: стадии Tis 1-4 N 0-2 M0-1 1300   
194Оперативни интервенции върху гърда с локална ексцизия и биопсия 300   
195Оперативно лечение при остър перитонит 2200   
196Оперативно лечение на интраабдоминални абсцеси 1500   
197Консервативно лечение при остри коремни заболявания 750   
198Хирургично лечение при животозастрашаващи инфекции на меките и костни тъкани 2200   
199.1Лечение на тумори на кожа и лигавици – злокачествени новообразувания 550   
199.2Лечение на тумори на кожа и лигавици – доброкачествени новообразувания 305   
200Реконструктивни операции на гърдата по медицински показания след доброкачествени и злокачествени тумори, вродени заболявания и последици от травми и изгаряния 800   
201Оперативни процедури върху щитовидна и паращитовидни жлези, с голям и много голям обем и сложност 1000   
202Оперативни процедури върху щитовидна и паращитовидни жлези, със среден обем и сложност 800   
203Хирургично лечение при надбъбречни заболявания 1500   
204Тежка черепно-мозъчна травма – оперативно лечение 3400   
205Тежка черепно-мозъчна травма – консервативно поведение 1330   
206.1Краниотомии, неиндицирани от травма, чрез съвременни технологиии (невроендоскопия и интраоперативен ултразвук) 3800   
207Краниотомии, неиндицирани от травма, по класически начин 2300   
208Консервативно поведение при леки и средно тежки черепно-мозъчни травми 400   
209Хирургично лечение при травма на главата 1052   
210Периферни и черепномозъчни нерви (екстракраниална част) – оперативно лечение 800   
211Гръбначни и гръбначно-мозъчни оперативни интервенции с голям и много голям обем и сложност 2450   
212Гръбначни и гръбначно-мозъчни оперативни интервенции с малък и среден обем и сложност 1819   
213Оперативно лечение на тумори на бял дроб, медиастинум, плевра и гръдна стена 2700   
214Разширени (големи) операции с пълно или частично отстраняване на повече от един интраторакален орган, включително медиастинален тумор или гръдна стена. Едноетапни операции при белодробни болести засягащи двата бели дроба при болести със съчетана белодробн 3300   
215Оперативно лечение на болести на бял дроб, медиастинум, плевра и гръдна стена, без онкологични заболявания 1650   
216Спешни състояния в гръдната хирургия 550   
217.1Оперативни процедури с голям обем и сложност на таза и долния крайник 2050   
217.2Оперативни процедури с много голям обем и сложност на таза, тазобедрената и колянната става 4700   
217.3Оперативни процедури при множествени счупвания и/или луксации на таза, горни и долни крайници 5350   
218Оперативни процедури с алопластика на тазобедрена и колянна става 1257   
219Оперативни процедури на таза и долния крайник със среден обем и сложност 910   
220Оперативни процедури в областта на раменния пояс и горния крайник с голям обем и сложност 1000   
221Оперативни процедури в областта на раменния пояс и горния крайник с много голям обем и сложност 1326   
222Средни оперативни процедури в областта на раменния пояс и горния крайник 460   
223Оперативни процедури при заболявания на гръдния кош 720   
224Септични (бактериални) артрити и остеомиелити при лица под 18 години 2400   
225Хирургично лечение в лицево-челюстната област с много голям обем и сложност 1000   
226Оперативно лечение в лицево-челюстната област с голям обем и сложност 705   
227Оперативни процедури в лицево-челюстната област със среден обем и сложност 863   
228Оперативно лечение на възпалителни процеси в областта на лицето и шията 500   
229Консервативно лечение при заболявания на лицево-челюстната област 300   
230Оперативно лечение на вродени малформации в лицево-челюстната област 900   
232Хирургично лечение на изгаряния с площ от 5 % до 10 % при възрастни и до 3 % при деца 500   
235Оперативно лечение на поражения, предизвикани от ниски температури (измръзване) 500   
237Оперативно лечение на кожни дефекти от различно естество, налагащи пластично възстановяване 950   
254Продължително лечение и ранна рехабилитация след острия стадий на исхемичен и хеморагичен мозъчен инсулт с остатъчни проблеми за здравето 50   
999Наблюдение до 48 часа в стационарни условия след проведена амбулаторна процедура 120   
 КЛИНИЧНА ПРОЦЕДУРА (НРД за медицински дейности за 2018 г.-цени от 01.07.2019 г)     
1Диализно лечение при остри състояния 144   
3Интензивно лечение, мониторинг и интензивни грижи с механична вентилация и/или парентерално хранене 426   
4Интензивно лечение, мониторинг и интензивни грижи без механична вентилация и/или парентерално хранене 155   
 АМБУЛАТОРНА ПРОЦЕДУРА (НРД за медицински дейности за 2018 г.-цени от 01.07.2019 г)Възраст     
1.1Хрониохемодиализа 144   
1.2Бъбречно-заместителна терапия (хемофилтрация) 190   
4Осигуряване на постоянен достъп за провеждане на диализно лечение и химиотерапия  182   
10Наблюдение при пациенти с невромускулни заболявания на неинвазивна вентилация 160   
11Консервативно лечение на продължителна бъбречна колика 91   
18Оперативни процедури в областта на ушите, носа и гърлото и лицево-челюстната област с малък обем и сложност 250   
22Малки оперативни процедури на раменен пояс и горен крайник 193   
23Малки оперативни процедури на таза и долния крайник 256   
24Mалки артроскопски процедури в областта на скелетно-мускулната система  144   
25Диагностична и терапевтична пункция и/или биопсия 58   
26Амбулаторни хирургични процедури 90   
30Напасване на протеза на горен или долен крайник 24   
34Ендоскопска диагностика на заболявания, засягащи стомашно-чревния тракт 120   
42Амбулаторно наблюдение/диспансеризация на пациенти с тежкопротичащи възпалителни полиартропатии и спондилопатиипод 18 г.90   
99Предсрочно изпълнение на дейностите по КП