Клиника Урология

Клиниката е основана от проф. Тотю Андреев през 1967г., като той я оглавява до 1978г. По това време започват да се извършват първите лумботомии по повод на злокачествени новообразувания на бъбреците и нефролитиаза. През 1971г.-1972г. под негово ръководство е приложена първата ендоскопска оперативна техника в кликата поурология.

От 1978г. до 1984г. клиниката се ръководи от доц. Кулов.

От 1984г. до 1991г. начело на клиниката е доц. Гочев. В този период в клиниката се извършват рутинно аденомектомии и цистопростатектомии.  За пръв път се осъществява трансверзална лапаротомия за достъп до бъбрека.

От 1991г. до 1995г. клиниката се ръководи от доц. Денчев. По време на неговото управление настъпва сериозен тласък в областта на датската урология, който се свързва с лечението на всички малоформации на урогенеталната система в детска възраст.

От 1995г. до 2015г. клиниката се оглавява от доц. Петкова. В този период рутинно се извършват радикални простатектомии, нефректомии, аденомектомии, цистектомии с ортотопичен пикочен мехур.

От 2015г. до момента, клиниката се оглавява от доц. Ганев, който развива успешно лапароскопските методи за лечение на злокачествени новообразувания на простатната жлеза и бъбреците. Въведена са щадящи ендоскопски оперативни техники, поради което делът на отворените операции, извършвани в миналото, е сведен до минимум с цел съкращаване на възстановителния следоперативен период и риска от усложнения. От 2019г. в клиниката, оглавявана от доц.Ганев, се извършват процедури по разбиване на конкременти в бъбреците и уретерите чрез използване на последно поколение лазерен литотриптер.

Разположение: на 2 етаж в хирургичен блок на МБАЛ“Св.Анна“АД

Капацитет: Легла – 24 бр.

Структура на клиниката: Клиниката се състои от стационарен блок, операционен блок и ПКК. Стационарният блок разполага с 24 легла, разпределени в 10 стаи, като 2 от тях са интензивни. Всички са със самостоятелен санитарен възел, алармена и домофона система. Операционния блок се състои от 3 операционни зали – зала за отворени операции, зала за ендоскопски операции и рентгенова зала. В структурата на клиниката има разкрит ПКК, в който се извършва плановия прием на пациенти, контролни прегледи на дехоспитализираните пациенти, прегледи на спешни пациенти, превръзки и медицински манипулации.

Екип:

Началник клиника: Доц. д-р Тошо Йорданов Ганев, дм

Завършва висшето си медицинско образование в гр. Варна през 1993г. От 1994г. до 1999 г. е специализант в Клиника Урология на МУ Варна. През 1999г. придобива специалност по урология. През  2001г. е избран за старши асистент, а през  2008г. за главен асистент. През 2009г. успешно защитава дисертационен труд на тема „Изследване и оптимизиране на хормонотерапията при карцином на простатната жлеза“, с което придобива образователна и научна степен доктор. Хабилитира се за доцент през 2013г. През 2009г. преминава специализиран курс в Германия по Лазерно лечение на простатата и курс за напреднали по Перкутанна нефростомия и уретероскопия  в Медицински Университет Патра, Гърция.

За целия период от своята урологична дейност той овладява всички познати оперативни методи в урологията, включително ендоскопски и лапароскопски методи за диагностика и лечение на урологичните заболявания.

До момента Доц. Ганев има общо 25 научни публикации, три от които са под печат, 11 научни доклада, представени на български и чуждестранни медицински форуми, както и един монографичен труд на тема „Интермитентна хормонотерапия при карцином на простатата“.   

Член е на Световното, Европейското и Българското урологично дружество, както и на Българското дружество по онкология.

Водещи специалисти в клиниката:

Доц. д-р Т. Ганев, дм – Онкоурология, лапароскопска урология, лазерна литотрипсия

д-р В.Стамболийски – Ендоскопска урология 

доц. Н.Евтимов, дм – Обща урология и реконструктивни операции

д-р Ив.Абушев – Ендоскопска урология

Апаратура: лапароскопска, ендоскопска биполярна и монополярна апаратура, лазерен литотриптер

Дейности и уникални услуги: в клиниката се извършват в пълен обем всички оперативни интервенции, свързани с вродени аномалии в детската възраст.

В клиниката приоритетно се извършва онкоурология при пациенти с карцином на простатата и карценом на бъбрека както и отворена хирургия при карцином на пикочен мехур – цистектомия.

Рутинно се извършва трансуретрална хирургия на уретра, пикочен мехур и простата, както и ендоскопска хирургия на горните и долните пикочни пътища.

Извършват се реконструктивни операции в областта на урологията,оперативни процедури при инконтиненция на урината, оперативни процедури при травми на долните пикочни пътища, отворени оперативни процедури при доброкачествена хиперплазия на простатната жлеза, както и оперативни процедури върху мъжка полова система.

В клиниката се извършва лапароскопскопска простатектомия, нефректомия, парциална резекция на бъбрек, както и лапароскопски операции при аномалии на пиелоуретералния сигмент.

За разбиване на камъни в бъбреците и уретерите се използва съвременна лазерна апаратура. Методът е минимално инвазивен, безопасен за пациента, с краткотрайна продължителност, без странични ефекти и риск от усложнения.

Тя е база за следдипломна квалификация по урология и за обучение на студентите по медицина.

Клиниката е център за развитие на научно-изследователска дейност.

Информация за пациента:  в клиниката осъществява 24 часов спешен и планов прием на пациенти от Варна, региона и Североизточна България. Спешния прием се осъществява чрез СХК след преглед от хирург и уролог. Плановия прием в клиниката се извършва в ПКК въз основа на оперативна план-програма за седмицата. ПКК се намира в клиниката, която е разположена на вторият етаж в хирургическия блок с работно време  от 07,30 до 13,30 часа делничните дни.

Акценти: усилията на целия екип на Клиника Урология са насочени към успешното развитие на съвременните методи за лечение на урологичните заболявания, чрез прилагане на минимално инвазивни методи на лечение, каквито са лапароскопската и ендоскопската хирургия, както и методът за отстраняване на конкременти в бъбреците и уретерите, чрез лазерна литотрипсия.

Телефони:

Началник клиника: 052 821/ 231
Ст. мед. сестра: 052 821/ 730
Лекарски кабинет: 052 821/ 422
Манипулационна: 052 821/ 336 Техн.сътрудник: 052 821/580