Връзки

НАЦИОНАЛЕН ОСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ
http://www.nssi.bg/
 

МИНИСТЕРСТВОТО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
http://www.mh.government.bg/
 

НАЦИОНАЛНА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА
http://www.nhif.bg/
 

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ
http://www.nap.bg/
 

РАЙОННА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА – ГРАД ВАРНА
http://varna.nhif.bg/
 

ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ ВАРНА
http://www.vn.government.bg/
 

ОБЩИНА ВАРНА
http://www.varna.bg/
 

МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ „ПРОФ. Д-Р ПАРАСКЕВ СТОЯНОВ“ – ВАРНА
http://www.mu-varna.bg/