Административни звена

Финансово-счетоводен
Човешки ресурси
Т Р З
Контрол/отчет клинични пътеки
Медицинска статистика
Деловодство
 

Севелина Бурани – финансов контрольор

Анна Дойчева – юрисконсулт

телефон: 052 821 416
 


МБАЛ „Св. Анна – Варна“ АД: Финансово-счетоводен отдел
 

Главен счетоводител Светлана Събева

Тел./Факс 052/613 772

Тел.: 052/821 263

Тел.: 052/64 82 27        052/821 455
 

Банкови сметки

ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА АД

КЛОН ВАРНА

ВАРНА

БУЛ. СЪБОРНИ 58А

В ЛЕВА

IBAN BG58 CECB 9790 1037 38 63 00

BIC CECBBGSF

В ЕВРО

IBAN BG40 CECB 9790 1437 38 63 00

BIC CECBBGSF

Касиери:
 

Сребра Ганчева
Светлана Петкова

Тел:

052/64 82 48

052/821 333

Работно време:

08:00 – 12:00

12:30 – 16:30


Финансово-счетоводния отдел се намира на първия етаж в Терапевтичния блок на МБАЛ „Света Анна – Варна“ АД.


МБАЛ „Св. Анна – Варна“ АД: Отдел Човешки ресурси

Отдел „Човешки ресурси“ се намира на първия етаж в Терапевтичния блок на МБАЛ „Света Анна – Варна“ АД.
 

Персонал:

Експерт, управление на човешките ресурси: Милена Маринова Йорданова

специалист “Човешки ресурси”: Юлия Маринова
 

Работно време:

от 08.00 до 16.30 часа

Телефон:

64-82-34МБАЛ „Св. Анна – Варна“ АД“: Отдел ТРЗ

Персонал:

началник отдел: Десислава Дянкова
специалист „ТРЗ“: Анелия Стратиева – Йорданова
специалист „ТРЗ“ изчислител: Дияна Иванова

Работно време:

понеделник – петък
8,00 ч. – 16,30 ч. /обедна почивка 12:00ч. – 12:30ч/

Телефон:

64-82-52, 052 821/ 271

МБАЛ „Св. Анна – Варна“ АД: Контрол и отчет на клинични пътеки
 

Кодиране, отчет и контрол на медицинската документация на преминалите пациенти. Информационно звено, осигуряващо обмен на информация с НЗОК/РЗОК, РЗИ, НЦОЗА, НОИ и др. договорни партньори и контролиращи институции.

Персонал:
 Гергана Стоянова – Началник отделЕлка Ангелова – Eксперт/Здравна кассаАлександрина Иванова – Специалист, икономистЯнка Борисова – Специалист, икономистДиана Сярова – Кодировач, контрольорМарина Иванова – Кодировач, контрольорМиглена Кръстева – Кодировач, контрольорАнтония Петрова – Кодировач, контрольорПаолина Сярова  – Кодировач, контрольорПетя Димитрова – Кодировач, контрольорТеодора Паскалева– Кодировач, контрольор 


Работно време:

от 08.00 – 16.30 часа

Телефон за контакти:

052 821/ 395
052 821/ 232
052 821/ 463

Местоположение:

Хирургичен блок, ет.2 /над Компютърен томограф/

МБАЛ „Св. Анна – Варна“ АД: Отдел Медицинска статистика и следдипломно обучение

Отделът е създаден през 1954г.
Намира се в Терапевтичния блок на 1-ви етаж.
 

Дейност:

Своевременно изготвя и представя в МЗ и РЦЗ информация и справки за цялостната дейност на лечебното заведение.

Съхранява и прави справки по медицинската документация.

Предава по надлежен ред епикризи на граждани – лекувани в стационара.

Води на отчет висшите медицински кадри за квалификационно, индивидуално обучение и специализация в базите за специализация в лечебното заведение и извън него.

Извършва периодически анкетни проучвания на мнението на пациентите за оказването на медицинска помощ и здравни грижи.

Структура:

Радка Недева – телефон: 052 821/ 675
Статистик: Красимира Парушева – телефон: 052 821/ 266
Статистик: Гинка Викторова – телефон: 052 821/ 329
Статистик: Веселина Касабова – телефон: 052 821/ 266
Технически организатор СДО: Дарина Филчева – Карагьозова

Работно време:

от 8.00 до 16.30 ч.
обедна почивка от 12.00 до 12.30 ч.

Работно време с граждани:

от 10.00ч. до 12.00 ч.МБАЛ „Св. Анна – Варна“ АД: Деловодство
 

Персонал:

Снежана Ковачева – деловодител
Надка Лефтерова – деловодител

Работно време:

от 08.00 – 16.30 часа

Телефон за контакти:

052 821/ 357
052 821/ 630

Местоположение:

ет.1 в Терапевтичния блок