Диагностично-консултативен блок


МДЛ „Клинична лаборатория“
Разположение: кабинет 212 на ІІ етаж в хирургичен блок  на МБАЛ”Света Анна - Варна”АД История: МДЛ”Клинична лаборатория” е преминала през различни етапи на централизация и...
Образна диагностика
 Разположение: oтделението е базирано на ІІ етаж в хирургичен блок на МБАЛ”Света Анна – Варна”АД, Разполага с шест кабинета: два рентгенови кабинета – кабинет 214 и...
Микробиологична лаборатория
Разположение: Микробиологичната лаборатория се намира на II етаж в трета сграда на МБАЛ „Света Анна – Варна” АД. Екип: Началник микробиологична лаборатория Д-р М.Григорова Лекари...