ТЕЛК

ТЕЛК СЪСТАВИ ПРИ МБАЛ „СВ. АННА-ВАРНА“ АД ГР. ВАРНА

1. Oбща ТЕЛК I състав:
ул.”Цар Освободител “ 100
барака на ТЕЛК
 

председател: Д-р Емилия Ангелова Червенкова
 

членове:
Д-р Ценка Великова Гидолова
Д-р Вяра Георгиева Кабакова – Стефовска – невролог
Д-р Светлозар Велчев Попов
телефон за връзка: 052 821/ 205
 

технически сътрудници:
телефон за връзка: 052 821/ 224
 

работно време:
от 8:00ч – 16:30ч
от понеделник до петък
 

заседания: от понеделник до четвъртък
петък: посещения в дома, стационара, клиничен ден
 

2. Обща ТЕЛК II състав:
ул.”Цар Освободител “ 100
барака на ТЕЛК
 

председател: Д-р Анелия Цветкова Колева – интернист
 

членове:
Д-р Георги Георгиев Червенков
Д-р Лили Христова Щерева
Д-р Наталия Димитрова Михайлова – Дичева
Д-р Надежда Георгиева Митева
телефон за връзка: 052 821/ 751
 

технически сътрудници
телефон за връзка: 052 821/ 588
 

работно време:
8:00 ч -16:30ч
от понеделник до петък
 

заседания: от понеделник до четвъртък
петък: освид. в дома, стационара, клиничен ден