ТЕЛК

ТЕЛК СЪСТАВИ ПРИ МБАЛ „СВ. АННА-ВАРНА“ АД ГР. ВАРНА

1. ТЕЛК I състав:
ул.”Цар Освободител “ 100
телефон за връзка:  0885 880830
 

председател: Д-р Емилия Ангелова Червенкова – офталмолог
 

членове:

Д-р Вяра Георгиева Кабакова – Стефовска – невролог
Д-р Светлозар Велчев Попов – психиатър
Д-р Георги Георгиев Червенков – хирург
 

технически сътрудници:
телефон за връзка: 0885 880830

e-mail: telk_sv.anna_parvisastav@yahoo.com
 

работно време:
от 8:00ч – 16:30ч
от понеделник до петък
 

заседания: от понеделник до четвъртък
петък: посещения в дома, стационара, клиничен ден
 

2. ТЕЛК II състав:
ул.”Цар Освободител “ 100
телефон за връзка: 0888 399042
 

председател: Д-р Анелия Цветкова Колева – интернист
 

членове:
Д-р Лили Христова Щерева – интернист и пулмолог
Д-р Ценка Великова Гидолова – кардиолог


 

технически сътрудници
телефон за връзка: 0888 399042
 

работно време:
8:00 ч -16:30ч
от понеделник до петък
 

заседания: от понеделник до четвъртък
петък: освид. в дома, стационара, клиничен ден