ТЕЛК

ТЕЛК СЪСТАВИ ПРИ МБАЛ „СВ. АННА-ВАРНА“ АД ГР. ВАРНА

1. Oбща ТЕЛК I състав:
ул.”Цар Освободител “ 100
барака на ТЕЛК
 

председател: д-р Р. Георгиева – интернист
 

членове:
д-р Е. Бъчварова – хирург
д-р В. Кабакова – невролог
д-р Н. Митева – невролог – НОИ
телефон за връзка: 052 821/ 205
 

технически сътрудници: М. Сотирова и Я. Любенова
телефон за връзка: 052 821/ 224
 

работно време:
от 8:00ч – 16:30ч
от понеделник до петък
 

заседания: от понеделник до четвъртък
петък: посещения в дома, стационара, клиничен ден
 

2. Обща ТЕЛК II състав:
ул.”Цар Освободител “ 100
барака на ТЕЛК
 

председател: д-р А. Колева – интернист
 

членове:
д-р Е. Видев – невролог
д-р Д. Монев – ортопед
д-р Ц. Гидолова- интернист – нои
телефон за връзка: 052 821/ 751
 

технически сътрудници: М. Андонова и Д. Хараламбиева
телефон за връзка: 052 821/ 588
 

работно време:
8:00 ч -16:30ч
от понеделник до петък
 

заседания: от понеделник до четвъртък
петък: освид. в дома, стационара, клиничен ден
 

3. Спец. психиатрична ТЕЛК:
ул.”Цар Освободител “ 100
барака на ТЕЛК
 

председател: д-р Св. Попов – психиатър
 

членове:
д-р В. Узунов – психиатър
д-р Н. Михайлова – психиатър
телефон за връзка: 64-82-32
 

технически сътрудници: Н.Нейкова и Л. Илиева
телефон за връзка: 052 821/ 621
 

работно време:
11:00ч – 18:30ч
понеделник и сряда
8:00ч – 15:30ч
вторник, четвъртък и петък
 

заседания: от понеделник до четвъртък
петък: посещения в дома и стационар, клиничен ден
 

4. Спец. белодробна ТЕЛК:
ул.” Цар Освободител” 100
барака на белодр. ТЕЛК
 

председател: д-р В. Петкова –пулмолог
 

членове:
д-р Л. Христова – пулмолог
д-р Х. Илиева – интернист
д-р Р. Иванова – пулмолог-нои
телефон за връзка: 64-82-32
 

технически сътрудници: Р. Райчева и Хр. Недева
телефон за връзка: 052 821/ 735
 

работно време:
8:00ч – 16:30ч
понеделник, сряда, четвъртък и петък
11:00ч – 19:30ч
вторник
 

заседания: от понеделник до четвъртък
петък: посещения в дома и стационара, клиничен ден
 

5. Спец.очна ТЕЛК
кабинет 113, ет.1 на спец.очна болница
ул.”Дойран” 15
 

председател: д-р Ем. Червенкова – офталмолог

членове:
д-р Н. Герова – офталмолог
д-р Попова – офталмолог-НОИ
телефон за връзка: 63-40-97

технически сътрудници: Т. Лефтерова и Д. Андонова
телефон за връзка: 63-40-97

работно време:
8:00ч – 15:30ч
понеделник, вторник, четвъртък и петък
08:00ч – 19:30ч
сряда

заседания: от понеделник до четвъртък
петък: посещения в дома и стац., клиничен ден

Социални работници: М. Тодорова и М. Господинова
бараката на ТЕЛК
ул.”Цар Освободител “ 100
телефон за връзка: 052 821/ 743

работно време:
8:00ч – 16:30ч
от понеделник до петък
– справки с граждани, предприятия и НОИ

Технически сътрудник: М. Симова
бараката на ТЕЛК
ул.”Цар Освободител “ 100
телефон за връзка: 052 821/ 743

работно време:
8:00ч – 16:30ч
от понеделник до петък

– води кореспонденцията на всички ТЕЛК състави
работно време от 7:30ч – 16:00ч