Съдова хирургия

Отделението е  разположено на 4 етаж в хирургичния блок на МБАЛ „Св. Анна” АД

Отделението е ситуирано в хирургичния блок, реновирано / след основен ремонт/. Разполага със стационар  22 болнични легла, от които 2  стаи са интензивни и ПКК.

Стаите са оборудвани с:

  • централна аспирационна и кислородна система;
  • система за оповестяване и видеонаблюдение.

Всяка стая разполага със самостоятелен санитарен възел, като 3 от тях разполагат и с климатична система.

В отделението се извършват около 800 операции годишно, включително сложни реконструктивни операции по повод аневризми на коремната аорта, тромбооблитериращи заболявания /артериална недостатъчност/ на екстракраниалните /мозъчни/ и периферни артерии на крайниците от различен произход, оперативни намеси при съдови травми, венозни заболявания, вкл. безкръвни методи на лечение, съдови операции при болни на хемодиализа, за което отделението разполага със най-съвременни консумативи и апаратура. В отделението са създадени и внедрени редица нови оригинални инструменти, уреди и устройства, някои от които нямат аналог.

През 1993 г., при руптурирала аортна аневризма, в клиниката се извърши първа в България безшевна анастомоза между аортата и съдова протеза с помощта на оригинален ригиден стент, признат за изобретение и за най-голямото национално постижение на медицината в България за период 1993-1996 г.

Оказва учебно-методична, консултативна и лечебна помощ на болничните заведения в северо-източния регион на България. То е база за следдипломна специализация по  съдова хирургия.

Персонал:

Началник клиника:
д-р Михаил Чешмеджиев, дм

Старша мед. сестра:
Йорданка Йоргакиева

Лекари:

д-р Михаил Чешмеджиев, дм
д-р Пламен Костов
д-р Нина Ковачева
д-р Петър Добромиров
д-р Ивайло Марков

Лекари без специалност:

д-р Атанас Атанасов
д-р Ивелина Борисова

Болните се приемат в спешен порядък от Спешно отделение на болницата, а плановите по определен стандартен метод от ПКК. След необходимото пролежаване пациентите получават епикриза, в която са вписани предстоящите контролните прегледа /2 бр./ и  насоки за домашно лечение.

Отделението разполага с ехограф и доплер за диагностициране на болните. 

Телефони за контакти:

Началник клиника: 052 821 792

Лек. кабинет – 052 821 552
ст. мед. сестра: 052 821/ 798

манипулационна: 052 821 468

ПКК: 052 821/ 206

Работно време:

ПКК: 10:30-12:30

Местоположение:

ПКК: IV етаж в Хирургичен блок
Стационар: IV етаж в Хирургичен блок