Отделение УНГ

Отделение по УНГ болести е разположено в сградата на терапевтичен блок III корпус на 6 етаж. Отделението е специализирана структура за стационарно- консервативно и оперативно лечение в пълен обем хирургични дейност, отговарящи на клиничната компетентност и квалификация на специалистите и оборудване, съответстващо на специфичните изисквания на оперативните дейности.

Отделението по УНГ болести има дългогодишна история, свързана още със създаването на настоящата МБАЛ ”Св.Анна“- Варна.Тук са работили много изтъкнати лекари като Д-р Варо, Проф Максимов, Проф Папуров, създали и оставили след себе си традиции и школа на много високо ниво. Към настоящия момент към отделението е привлечен като консултант един от доайените в специалността УНГ – Проф.Ценев, благодарение на което лекарите имат възможност за постоянно усъвършенстване и повишаване на квалификацията си.

Капацитет:  В отделението са разкрити 16 болнични легла за активно лечение.

Структура на клиниката:

  • стационарен блок:16 болнични легла в 5 стаи
  • ПКК – хоспитализацията се извършва в планов и спешен порядък в приемно-консултативния кабинет, както и извършването на контролни и спешни прегледи на пациенти насочени от Мултипрофилно спешно отделение.
  • операционен блок

 Екип: 

Началник отделение:

Доц. Д-р Гален Шиваров д.м,специалист УНГ

Старша мед. сестра:

Наталия Димитрова Върбанова

Лекари:

Д-р Венета Симеонова Димитрова-старши ординатор ,специалист УНГ

Д-р Радослав Димитров Радев -ординатор ,специалист УНГ

Д-р  Луай Халед Канхуш -ординатор ,специалист УНГ

Д-р Иво Костадинов Мирчев  – ординатор ,специалист УНГ

Д-р Виктор Дамянович Минков – ординатор ,специалист УНГ 

Д-р Женя Севдалинова Танчева – Жекова, специалист УНГ

Д-р Теодора Еремиева Вътева – ординатор УНГ

Д-р Благовеста Христова Спасова – специализант УНГ

Д-р Стелиана Руменова Минкова – специализант УНГ

Д-р Полина Петрова Иванова –  специализант УНГ

Д-р Али Мустафа Али – специализант УНГ

Д-р Диана Миленова Петкова – специализант УНГ

Д-р Георги Йорданов Русев – специализант УНГ

Д-р Християна Христофорова Тодорова – специализант УНГ

Д-р Мелиса Шукриева Шефкетова – специализант УНГ

Апаратура:

  • Апарат за радиочестотна индуцирана термотерапия RFITT
  • Модерен анестезиологичен апарат
  • Модерен операционен микроскоп
  • Апаратура за микроларингохирургия и отохирургия

Работно време: ПКК: 8:00-14:00

Отделението разполага със най-съвременна техника –модерен  операционен микроскоп, риносинусоскопска видеосистема,ларингостробоскопска видеосистема,акустичен рино и фарингометър,аудиометър,тимпанометър,сетове за микроларингохирургия, кръвоспиращи биполарни каутеризатори  . През 2007 г. беше въведен за първи път във Варна метода на радиочестотно-индуцирана термотерапия/термоаблация/ с апарат за радиохирургия „Целон“и започнаха да се правят безкръвни операции за подобряване на носното дишане, за лечение на хъркане и намаляване на обема на сливиците. УНГ отделение има най-високото/трето/ниво на компетентност и тук се извършват оперативни интервенции с най- голямата степен на сложност. Отделението е база за обучение на специализанти, като тук се обучиха ,както и в момента се обучават лекари, както от България, така и от Чили, Гърция, Сирия, Македония , Грузия и др..

 През последните 10 години УНГ отделение  се утвърди като сериозен център за онкологична хирургия на глава и шия,  като тук се извършиха стотици успешни операции на пациенти със карцином на ларинкса.

Разви се изключително много диагностиката в областта на аудиологията и рино ларингологията,като в настоящия момент апаратурата за изследване на носната ,фарингеална и ларингеална патология /акустичен рино и фарингометър и стробоскоп/ позволява много точна обективизация  на причините за затруднено носно дишане,анатомичните причини за хъркане ,както и на болестните състояния  на гласните гънки.

Дейности и уникални услуги:

Единствена в североизточна България  апаратура за повлияване на хъркането при пациенти с обструктивна сънна апнея.

Информация за пациента:

Преди постъпване за лечение планово приети пациенти се приемат с направление за хоспитализация и амбулаторен лист издадени от общопрактикуващия лекар.При постъпване пациента се запознава с вътршния ред и лечение от лекуващия лекар.При дехоспитализация пациента получава указание за  назначените контролни прегледи.

Акценти:

Ларингострабоскопската видеосистема позволява пегледи, диагностика на патологични и функционални състояния на гласни гънки при певци,учители и тяхното последващо лечение.

Наличието на модерен аудиометър и тимпанометър и обезшумена камера дават възможност за прецизна диагностика на нарушенията на слуха,както при възрастни пациенти ,така и при малки деца.

 Амбициите на колектива е да се разшири максимално диапазона и на пластичната хирургия  естетична и реконструктивна  в рамките на специалността.   

Отделението се състои от уютни болнични стаи с по две три легла и телевизор,интензивни стаи със кислородни системи, ВИП  стая. Екипът осигурява денонощна спешна консултативна и лечебна помощ на пациенти, независимо от кое населено място са.

В УНГ отделение заседава комисията по ЛКК за слухопротезиране (сряда от 11:00 часа). За целта пациентите носят: изследвания на слух (аудиограма), лична амбулаторна карта, лична карта и документ за преглед от специалист УНГ.

Телефони за контакти:

Началник отделение: 052 821/ 569

 Ст. мед. сестра: 052 821/ 705

Манипулационна:052 821/322

Лекарски кабинет:052 821/594

Технически сътрудник:052 821/375