Образна диагностика

 Разположение: oтделението е базирано на ІІ етаж в хирургичен блок на МБАЛ”Света Анна – Варна”АД,

Разполага с шест кабинета:

 • два рентгенови кабинета – кабинет 214 и кабинет 214 Б;
 • един рентгеноскопичен кабинет – кабинет 214 А;
 • един ултарзвуков кабинет – кабинет 215;
 • сектор компютърна томография – два кабинета.

ИСТОРИЯ:

Рентгеновото отделение е разкрито в ОРКБ Варна през далечната 1933г. Катедрата по

Рентгенология и радиология е основана през 1962г. на база рентгеновото отделение на Окръжна

болница – Варна. Ръководител на Катедрата по рентгенология и радиология е бил проф. д-р Дянко

Попмихайлов (1962-1976), Отделението е база за обучение на лекари – специализанти.

Структура на клиниката:

Екип:

Началник на отделение:

д-р Василка Симеонова

Старши рентгенов лаборант:

Роза Иванова

Водещи специалисти в клиниката:

д – р Дикран Дахлиян, лекар – специалист;

д – р Михаил Бошнаков, лекар – специалист;

д – р Светлана Попова, лекар – специалист;

Апаратура:

 Отделението е осигурено със съвременна апаратура по образна диагностика:

Два компютърни томографа – 16 слайсов и 32 слайсов.

Два дигитални рентгенови апарата – позволяващи дигитализиране и трансфер на рентгеновите образи.

Дигитален скопично – графичен рентгенов апарат.

Кабинет за ултразвукова диагностика – оборудван с ултразвуков доплеров апарат Hitachi.

Дейности и уникални услуги:

 Отделение „Образна диагностика“ е структура от диагностично-консултативния блок на лечебното заведение с предмет на дейност извършване на образни изследвания:

 • Конвенционални рентгенографии на всички анатомични области;
 • Рентгеноскопични изследвания на гастроинтестинален тракт, гръдна клетка.
 • Ултразвукови доплерови изследвания на коремни органи, млечни жлези, щитовидна жлеза, тестиси.
 • Компютърна томография на висчки анатомични области, компютърна ангиография,
 • виртуална колоноскопия, интервенционални изследвания под КТ – контрол.
 • Уникални изследвания, които се извършват в много малък брой клиники в страната,
 • благодарение на уникална апаратура: виртуална колоноскопия, всички видове КТ –ангиографии.

От 2011г. работи система за дигитализация – PACS. Тя е уникална система за архивиране и пренос на изображения от всички мокдалности, оптимизира непосредствената практическа работа на ренгенолога, достъпа на клиницистите до изображенията и архивирането на информацията. Подпомага процеса на обучение на специализантите.

В отделението работят високо квалифицирани специалисти, които обслужват пациенти:

– приети за стационарно лечение в болницата

– пациенти преминали през спешно отделение и приемно – консултативните кабинети за спешен и планов прием

– пациенти от други лечебни заведения по договор с МБАЛ “Света Анна – Варна” АД

– пациенти срещу заплащане по ценоразпис, утвърден от директора на лечебното заведение.

Отделение „Образна диагностика“ е база за следдипломно обучение по специалността „Образнадиагностика“.

Акредитационна оценка – отлична.

Информация за пациента:

Отделението Образна диагностика работи 24 часа в денонощието.

Всеки пациент, нуждаещ се от образно изследване, се обслужва безотказно, по спешност, без

значение на възраст, пол и други характерни белези.

Телефон за контакти:

Началник отделение: 052 821/ 239

Ст. рентгенов лаборант: 052 821/ 479, 519

Кабинети образна диагностика: 052 821/ 536, 052 821/ 563, 052 821/ 239