ОАИЛ

Разположение: Отделението по анестезиология и интензивно лечение е базирано на 3 етаж в спешния център на хирургическия блок към МБАЛ „Св. Анна – Варна – Варна“ АД

Отделението по Анестезиология Реанимация и Интензивно лечение е създадено през 1965година по европейски модел и е първата извън – столична структура със собствен стационар, съчетаваща структурно и функционално лечебнодиагностичната, преподавателската и консултативна дейност.Под ръководството на д-р Власаки Власаков – един от пионерите на професията в страната, се въвеждат принципите на модерната анестезиология, реанимация и интензивно лечение, и това дава мощен тласък за развитие на всички оперативни специалности в града и региона.  Започва стремглаво развитие на модерната хирургия, което изисква нови капацитети и поставя пред анестезиолозите нови предизвикателства.

Д-р Власаков и персоналът на ОАРИЛ вземат и активно участие в изграждането и работата на Водно спасителната служба (ВСС) към БЧК. Със своя Специализиран подвижен реанимационен екип(СПРЕ) участва в стотици акции за спасяване и лечение на удавени от цялото Северно Черноморие.

Развиват се бързо възможностите на интензивното лечение. ОАИЛ поема през годините основната тежест по лечението на  пострадалите от влаковата катастрофа край Провадия, потъването на понтонния мост при Белослав и взривът на завода за Поливинилхлорид в Девня.

Като клинична база на Медицинския университет и Медицински колеж, ОАИЛ развива активна преподавателска и кръжочна дейност. Участва в обучението на генерации лекари, медицински сестри, акушерки, помощник фармацевти. От създаването си ОАИЛ е основен консултативен център по Анестезиология и интензивно лечение за Североизточна България и поема лечението на  много критично болни от другите болници в региона. В ОАИЛ през годините работят отдадени на професията си хоро като д-р Н. Мандов, д-р Пташникова, д-р А. Димитрова, доц. Станчева, д-р В.Савова, м.с. Караджова, м.с. Стойнова и много други, посветили живота си на лечението на най-тежко болните

В годините отделението разширява и развива своята дейност. Извършената реконструкция и модернизация на отделение, позволява едно модерно и комплексно обслужване на нарастващия поток на критично болни.

Капацитет:

Разполага с 11 интензивни легла, където се лекуват критично болни от гр. Варна, областта и другите области на Североизточна България., както и чуждестранни граждани. 

Анестезиологичната дейност се извършва в шестнадесет профилирани операционни зали и два ендоскопски кабинета, която осигурява 24часово покритие на спешната и планова оперативна дейност.

Структурата на ОАИЛ:

 • сектор „Анестезиология“ 
 • сектор „Интензивно лечение“ 
 • Кабинет за преданестезиологична консултация.

Екип:

ОАИЛ осигурява непрекъсната 24 часова квалифицирана помощ от медицински екипи в двата сектора.

Началник отделение: Д-р Валентин Власаков, DEAA

Лекари с призната специалност „Анестезиология и Интензивно лечение”:

Д-р Валентин Власаков Власаков

Д-р Корнелия Христова Няголова

Д-р Радосвета Апостолова Бабева

Д-р Елена Емилова Йосифова

Д-р Данаил Димитров Димитров

Д-р Катя Митева Стефанова

Д-р Катя Митева Стефанова

Д-р Максим Анатолиевич Касапский

Д-р Теодора Христова Попова

Д-р Милен Константинов Славов

Д-р Надя Драганова Ганчева  

Д-р Теодора Христова Попова

Д-р Милен Константинов Славов

Д-р Надя Драганова Ганчева  

Д-р Галина Ганчева Джурова

Д-р Евелина Николаева Минчева

Д-р Ирена Стефанова Хаджийска

Д-р Борислав Николаев Чалъков

Д-р Пламена Георгиева Колева

Д-р Фатме Мехмед Чалъкова

Д-р Георги Любомиров Попов

Д-р Десислава Кирилова Христова

Д-р Радостин Господинов Николов

Д-р Андрей Анатолиев Георгиев

Д-р Севгин Хасан Касим 

Д-р Жулиде Хасан Хафуз

Лекари без специалност „Анестезиология и Интензивно лечение”:

Д-р Преслав Йорданов Димитров

Д-р Евгений  Николаев Тодоров 

Д-р Добромир Маринов Мичоров 

Д-р Александър Рафаилов Исаев

Д-р Велико Георгиев Георгиев

Д-р Анастасия Проданова

Д-р Полина Марсел Хаимова

Д-р Елица Веселинова Купенова

Медицински специалисти:

Старша мед. сестра: Магистър по УЗГ м.с.Николинка Баева Николова

Магистър по УЗГ а.Кадер Айдън Мемиш

Магистър по УЗГ м.с. Весела Стоянова Радева

м.с. Радослава Димитрова Василева

м.с.Гюлшен Мустафа Ахмед

м.с.Галина Петкова Христова

м.с.Станка Тодорова Димитрова

а.Диана Симеонова Смолецова

м.с.Георги Станков Георгиев

м.с.Нели Адрианова Чавдарова

м.с.Вероника Руменова Петрова

а.Силвия Василева Стефанова

м.с.Виолета Петрова Балашева

а.Мадлен Оник Баклаваджян

а.Пламена Тихомирова Бораджиева

м.с.Зорница Илиева Димитрова

м.с.Филка Димовa Георгиева

м.с.Теодора Антонова Бохосян

м.с.Ирена Вескова Емилова

м.с.Веселка Енчева Стойкова

м.с.Ермиони Спаси Димитрио

м.с.Маргарита Серафимова Тенева

м.с.Лариса Николаевна Мартиненко

м.с. Хрипсиме Агопова Ангелова

м.с.Людмила Стайкова Николова

м.с.Марианка Атанасова Атанасова

м.с.Яна Мирославова Стоянова

а.Кристияна Атанасова Щерева

а.Каролина Христова Стефанова

м.с.Любляна Жекова Дочева

а.Атанаска Петрова Маринова

м.с.Емилия Валентинова Спасова

а.Антоана Пламенова Георгиева

м.с.Минка Стоянова Алексиева

м.с.Даниела Николаева Одабашян

м.с.Светлана Кирова Димитрова

рехабилитатор: Иван Ангелов Драгнев

тех. сътрудник: Магистър по икономика Венета Василева Биралчанова

сан. Марийка Георгиева Павлова

сан. Гергина Димитрова Атанасова

сан Надежда Викторова Господинова

сан. Надежда Михайлова Лочева

сан. Росица Пенкова Николова

сан. Стоянка Йорданова Димова

сан. Магдалена Георгиева Станева

сан. Севда Василева Божилова

сан. Радка Георгиева Тодорова

сан.Диана Петрова Йорданова

Водещи специалисти: Д-р Валентин Власаков

Роден 1954г. в Габрово, България. Владее руски, немски и английски език. Завършено висше медицинско образование степен „магистър” в МУ Варна през 1982 г. Специалист по анестезиология и интензивно лечение от 1986 г. Член на съвета на ESA  (Европейска асоциация по Анестезиология) от 1993г. През 2002г. присъдена Европейска диплома по анестезиология и интензивна медицина – DEAA (Доктор на Европейската Академия по Анестезиология). Редактор на българския превод на Насоки за КПР на ERC от 2010г. Клинични и научни интереси в областта на регионалната анестезия, анестезия и интензивно лечение, спешна медицина, лечение на остра болка, ентерално и парентерално хранене.

Апаратура:

 Стационарни и транспортни респиратори и наркозна апаратура – Дрегер и Миндрей; Мониторни системи; Бронхоскоп; Ехограф; Рентгенограф; Видеолорингоскоп; Невростимулатори; Апарат за хемофилтрация и плазмофереза др.

Услуги:

Следоперативно обезболяване при големи оперативни интервенции – ПКА (пациент – контролирана аналгезия) с инфузионна помпа Микрел.

Обезболяване на нормално раждане с перидурален катетър.

Ултразвукова навигация при съдово-нервни достъпи.

Дейности: 

Терапевтична дейност : „Интензивно лечение“ е специализирана структура за лечение на пациенти с тежки нарушения на основните жизнени функции: съзнание, дишане и сърдечна дейност: 

 • шок при тежки травми;
 • шок при тежък кръвоизлив;
 • алергичен/анафилактичен шок;
 • полиорганна недостатъчност;
 • остра дихателна недостатъчност;
 • остра сърдечно – съдова недостатъчност;
 • остра бъбречна недостатъчност;
 • сепсис;
 •  пациенти нуждаещи се от хранителна и метаболитна поддръжка;
 • други живото застрашаващи състояния;

        Прилагат се всички съвременни методи на лечение характерни за интензивната медицина – изкуствена белодробна вентилация, хемодиализа, парентерално хранене, мозъчно – съдова протекция, кардиопротекция и др.

Диагностична дейност:

         Диагностика на всички интензивни и живото застрашаващи състояния

Информация за пациента:

При лечение в ОАИЛ се осигурява спазване правата на пациента, установени в Закона за здравето. Правата на пациента се упражняват при спазване на Правилника за устройството, дейността и вътрешния ред на лечебното заведение и отделението. При постъпването и в хода на лечението на пациента в отделението, той и/или неговите близки се уведомяват за състоянието, настоящи и бъдещи провеждания на терапевтични и диагностични дейности, както и за възможните усложнения свързани с тяхното провеждане, могат допълнително да бъдат разпитвани с оглед уточняване на детайли от заболяването. Окончателната диагноза се поставя на база физикално и апаратно изследване. В случай, че пациента или неговите близки заявят  отказ на лечение, това трябва да се направи писмено, с което да се поемат всички рисковете за това действие.

Финансовите взаимоотношения с болницата са съгласно действащото законодателство.

Сведения за състоянието се получават всеки работен ден от 12:30 до 13:30ч от  лекуващ лекар или Началник отделение.

Акценти:

ОАИЛ е основно структурно звено за осъществяване на интензивнолечение и предоставяне на интензивни грижи при пациенти с тежки  травми, нарушения на основните жизнени функции и при пациенти с разностранна патология, които се лекуват във всички отделения и клиники на МБАЛ „Св. Анна – Варна”

Осъществява анестезиология и интензивно лечение, регионални анестетични техники с ултразвукова навигация, обезболяване след големи оперативни интервенции ПКА (пациент контролирана аналгезия), обезболяване при нормално раждане.

Телефони за контакти:

Началник отделение: 052 821/ 556

Ст. мед. сестра: 052 821/ 722
Технически.сътрудник, тел. 052/821 773 
ПКК, тел. 052/821 669
Е-mail: mbal_svetaanna_oail@abv.bg

Работно време:

ПКК: 8:30-12:30