Неонатология

Отделение НЕОНАТОЛОГИЯ е основано на 01.07.2009год. на базата на съществуващия дотогава Сектор Новородени към Родилно отделение. Това се наложи поради големия брой раждания в болницата ,повишаването на броя недоносени деца като цяло за страната и зачестилата патология.Обезпечаването с високо квалифицирани кадри направи възможно учредяването на самостоятелно,високотехнологично отделение,работещо според изискванията на Медицинския стандарт по НЕОНАТОЛОГИЯ.

Отделението e изцяло реновирано през 2018г.

През настоящата година отделението празнува 10 годишен юбилей.

Разположение: на 3 етаж в Терапевтичния корпус, на МБАЛ ,,Света Анна-Варна’’АД

Структура на отделението: Има 30 легла, разпределени в 4 сектора:

 • Физиологичен – за здрави, доносени новородени
 • Интензивен – приемат се деца с повшен риск, забавена кардио-пулмонална адаптация, изявена дихателна недостатъчност, изискваща апаратна вентилация и приложение на сърфактант терапия. На новородените в интензивния сектор се осъществява непрекъснат 24-часов мониторинг на основните жизнени функции.
 • Сектор „Специални грижи“ – полагат се грижи за недоносени деца със стабилни жизнени показатели
 • Изолационен бокс-полагат се грижи за деца с неонатални бактериални и вирусни инфекции.
 • Млечна кухня-за подготовка на храната, за новородени.
 • Стая за кенгуру грижа

Екип:          В отделението работят 8 лекари, 15 акушерки, 8 санитари.

Началник отделение:   Д-р Миглена Маринова – специалист по Педиатрия и Неонатология

Лекари:                        Д-р Цветанка Пеева – специалист по Педиатрия

                                          Д-р Абди Амер – специалист по Педиатрия

                                          Д-р Далина Николова – специалист по Педиатрия

                                          Д-р Мариянка Малешкова – специалист по Педиатрия

     Лекари без специалност:

                                          Д-р Елина Атанасова – специализант по Неонатология

                                          Д-р Виждан Талиб – специализант по Неонатология

                                          Д-р Ралица Първанова – специализант по Неонатология

     Старша акушерка:   Мирена  Симеонова

     Апаратура: неонатални монитори за основни жизнени  показатели,пулсоксиметри, апаратура за дихателна ресусцитация , стационарни инкубатори,транспортен инкубатор,респиратори за новородени деца,инфузионни помпи ,централна кислородна инсталация,централна аспирационна система,легла за новородени деца, лампи за фототерапия,лампа за интензивна фототерапия, апарат за постоянно положително налягане в дихателните пътища- назален СРАР,ЕКГ апарат;  апарат за отоакустични емисии- за провеждане на  неонатален слухов скрининг,инхалатор.

Дейности и уникални услуги:

 • Първична кардио-пулмонална ресусцитация
 • Рутинни грижи за здрави и интензивно лечение на рискови новородени
 • Лечебно-диагностична дейност според медицинския стандарт по Неонатология
 • Осъществяне на апаратна вентилация
 • Приложение на сърфактант терапия
 • Скринингова програма за ранна диагностика на вродена глухота
 • Късно проследяване на рискови новородени
 • Трансфонтанелна ехография

Информация за пациента: Преди постъпване на пациента в отделението,родителите разписват :’’ИНФОРМИРАНО СЪГЛАСИЕ ЗА РОДИТЕЛИ НА ЗДРАВО НОВОРОДЕНО ДЕТЕ’’ За вашето дете ще бъдат положени грижи в рамките на около 72 часа след раждането. Те включват:

1. Оценка на състоянието на детето непосредствено след раждането.

2. Подробен преглед от лекар педиатър в родилна зала.

3. Ежедневен преглед от педиатър или неонатолог.

4. Ежедневен хигиенен тоалет.

5. Дохранване при необходимост.

6. Обучение и подпомагане на майката при кърмене.

7. Имунизации съгласно Имунизационния календар на Република България (срещу хепатит В и туберкулоза).

8. Вземане на кръв за изследване за масов неонатален скрининг (фенилкетонурия, хипотиреоидизъм и вродена надбъбречнокорова хиперплазия).

Скринингът е задължителен за всички новородени деца в Република България. Имунизациите са задължителни за всички новородени деца в Република България, които нямат противопоказания за тях.

Изисква се подпис на поне един от родителите или настойниците на новороденото дете.

„ИНФОРМИРАНО СЪГЛАСИЕ ЗА РОДИТЕЛЯ/НАСТОЙНИКА НА НОВОРОДЕНО ДЕТЕ С НЕОБХОДИМОСТ ОТ ИНТЕНЗИВНО ЛЕЧЕНИЕ ИЛИ СПЕЦИАЛНИ ГРИЖИ’’ Вашето дете е рисково новородено дете. Степента на риска се определя от възможностите за адаптация към живот извън утробата на майката.
Рисковите новородени деца са:
1. Преждевременно родени деца – преди 37 гестационна седмица с адекватно тегло за гестационната възраст.
2. Преждевременно родени деца – преди 35 гестационна седмица с ниско или изключително ниско тегло.
3. Новородени деца с усложнения по време на раждането – перинатална асфиксия.
4. Новородени деца на майки с диабет, друга ендокринна патология и от патологично протекла бременност.
5. Новородени деца с данни за майчино-фетална инфекция.
6. Новородени деца от непроследявана бременност.
7. Новородени деца от многоплодна бременност.
8. Новородени деца с вродени аномалии.
Новородените деца, при които след раждането се установява забавена сърдечно-белодробна адаптация, се насочват към интензивните сектори на неонатологичните отделения. Интензивното лечение представлява комплекс от животоспасяващи процедури и дейности, които се извършват от висококвалифицирани екипи от неонатолози, консултанти от различни специалности с педиатрична насоченост и други специалисти, медицински сестри  и акушерки. Провежда се механична вентилация, мониторен контрол на основните жизнени показатели и парентерално хранене. Специалните грижи са комплекс от дейности, които се прилагат в случаи, когато има умерено изразени нарушения в общото състояние на новороденото дете и те обикновено включват: мониторно наблюдение, кислородолечение, включване на венозни вливания, лечение с антибиотици, хранене със сонда и др. При новородените деца с изразена жълтеница се прилагат различни методи на лечение – вливания на течности и биопродукти, фототерапия, а когато жълтеницата е тежка и се дължи на несъвместимост между кръвните групи на майката и детето, се прилага специална процедура – обменно кръвопреливане. Съобразно тежестта на заболяването се налага различен по продължителност болничен престой. Късните последици от повечето заболявания на рисковите новородени деца се дължат на основното заболяване, като информация за това се получава ежедневно от лекуващия лекар и след цялостното диагностично уточняване. Сърфактант лечението е животоспасяващо средство, което се прилага по спешност при деца с тежка дихателна недостатъчност поради първичен или вторичен недостиг на сърфактант. При недоносените деца се провеждат редовно ултразвукови изследвания на мозъка, както и проследяване състоянието на очите.

Съгласие  при необходимост да бъдат използвани кръв и кръвни продукти, ако това е преценено като необходимо от лекуващите лекари. Съгласие при необходимост да бъдат извършени рентгенови изследвания. При недоносените деца и тези със сериозни заболявания имунизациите се отлагат, като това ще Ви бъде разяснено от лекуващия лекар.

Съгласие за детето, да бъдат приложени всички необходими диагностични и лечебни процедури, които са в интерес на здравето му.

Документи при изписване:

Описание на съпровождащите епикризата изследвания,контролни прегледи и документи:

1. Имунизационен паспорт

 Телефони:          

Началник отделение: 052 821 314

Лекари: 052 821 683

Старша акушерка: 052 821 259

Манипулационна: 052821 574