Микробиологична лаборатория

Разположение:

Микробиологичната лаборатория се намира на II етаж в трета сграда на МБАЛ „Света Анна – Варна” АД.

Екип:

Началник микробиологична лаборатория Д-р М.Григорова

Лекари – 2 микробиолози и 1 епидемиолог

Лекари – специализанти – 1

Старши мед. лаборант – Катя Русева

Здравен инспектор – 1

Лаборанти – 3

Санитари – 4

Апаратура

Лабораторията разполага с автоматизирана апаратура за микробиологична диагностика VITEK-2 и автоматизирана система за серологична диагностика MINI VIDAS.

Извършват се рутинни високоспециализирани изследвания на второ ниво на компетентност.

Телефони: 052/ 821 308 ; 052/ 821 409