Майчино и детско здраве

Подновяват се здравно-консултативните дейности за родилки и бременни с патологична бременност

06 април 2022

В рамките на Националната програма за подобряване на майчиното и детско здраве 2021-2030 г. като дейност към „ЗДРАВНО – КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР ЗА МАЙЧИНО И ДЕТСКО ЗДРАВЕ“ (ЗКЦ) се подновяват здравно-консултативните дейности за родилки и бременни с патологична бременност, в това число и гражданки на Украйна, потърсили закрила на територията  на Република България, като специализирани медицински консултации в приемно-консултативния кабинет на родилно отделение всеки работен ден от 11.00. – до 12.30 часа от лекари специалисти АГ.

Прегледите са извън обхвата на задължителните здравни осигуровки и не подлежат на финансиране от МЗ на друго основание и от НЗОК.

За повече информация ТУК

Персонал:

Координатор: Мария Недялкова Тодорова – координатор, съвместяващ функциите и на психолог.

Телефонът за контакт с координатора и психолога:  0882 88 08 71

Социален работник: Елена Вескова Тодорова – социален работник. Телефон за контакт вътр. №796 или 052/821 796

Местоположение:  Центърът се помещава в Заседателната  зала, намираща се  на партера на Хирургичен блок