Консултация с психотерапевт

В МБАЛ „Света Анна-Варна“АД се стремим да осигурим много повече от качествени медицински грижи за пациентите си. Научно доказано е, че процесът на физическото възстановяване на пациента е пряко свързано с неговото психично благополучие, емоционалната нагласа спрямо заболяването и лечението.  Екипът на болницата цели да осигури цялостна грижа и персонализиран подход към отделния пациент и неговите близки по време на болничното лечение.

Затова всички хоспитализирани пациенти и техните близки могат да се възползват от психологична консултация при:

– аборт, преждевременно или мъртво раждане;

– скръб от загуба на близък;

– направен опит или намерение за самоубийство;

– след инсулт, инфаркт, операция, ПТП или инцидент, довел до инвалидизация или сериозен психически дистрес;

– при тежка диагноза или терминално заболяване;

– депресивни, тревожни симптоми, панически атаки, страхове, натрапливи мисли;

Психотерапевтична подкрепа в родилно отделение

Аборт, загуба на бебе по време на или след раждането, както и преждевременното раждане  – те имат опустошителен ефект върху родителите, особено майката, Тя може да развие тревожност и депресия, хронична и тежка скръб, която може да продължи с години, загуба на самочувствие и доверие в собственото тяло. Нещо повече – у много жени се появяват самообвинения, а нерядко и мисли за самоубийство. Освен това един аборт или преждевременно раждане оказват силно влияние върху последваща бременност – постоянен страх от още една загуба, тревожност, свързана с протичането на бременността. За съжаление дори сред близките си тези майки получават малко разбиране и подкрепа.

При такава травматична криза като загуба е необходимо да се започне кризисна интервенция възможно най-рано след събитието. Във фазата на шок, през първите 24ч., човек се намира в ступор, не осъзнава какво се е случило. След това започва фазата на реакция. Пациентът може да изпита депресия, безпомощност, агресия, отчаяние. Именно в тази фаза е важно да се получи психотерапевтична подкрепа, за да може да се приеме нова ориентация и да се справи с шока. Ако страдащият не получи помощ, може да се стигне до хронифициране на симптомите или да премине в психично заболяване, да се изпадне в зависимости и суицидни мисли.

Психотерапевтична подкрепа за пациенти в хирургичните отделения и отделението по анестезиология и интензивно лечение

Хоспитализацията е стресиращо събитие, което нарушава физическото и психологическото благосъстояние на пациента, което от своя страна може да повлияе на физическото възстановяване. Внезапна поява на заболяване или претърпян инцидент, страхове, свързани с операция и възможният изход, ампутация и инвалидизация, увеличават тежестта върху пациента и семейството му. Страхът е честа причина пациентът да е склонен да отлага необходима операция.

Психотерапията е насочена към справяне с тъгата, отчаянието, страховете, чувството, че животът вече няма смисъл, повишаване на личната мотивация и откриване на смисъл и цел, заради която пациентът си струва да продължи да се бори за своето възстановяване. Психотерапията помага на пациента да види, че въпреки ограниченията вследствие заболяването, той все още е ценна личност, която има какво да даде на света, има с какво да бъде полезен за другите, има задача, която само той може да изпълни. Защото човешкият живот има смисъл до последния дъх, независимо колко тежки са обстоятелствата.

Психотерапевтична подкрепа за лекарите и персонала на болницата

Предизвикателствата, пред които медицинските специалисти са изправени в ежедневието, а именно трудностите в балансирането между: проблемите в здравната система, желанието да дават качествена услуга на пациента, грижата за собствените им семейства, както и невъзможността винаги да се постигат максимални резултати в работата, водят до един постоянен вътрешен конфликт, който често е неосъзнат и с времето се превръща в „бърн-аут“.  Постоянното обществено очакване за „абсолютна перфектност“ и недопускане на „никакви грешки“ от страна на лекарите и мед. специалисти, които също са хора, а не свръх-човеци, неминуемо води както до емоционално изтощение, така и до вътрешна вина, която се отразява както на работата, така и на личния живот.

Именно затова в най-добрите болници в световен мащаб се предлага професионална психотерапевтична консултация към работещите там, а колко по-необходимо е това за ситуацията в която са поставени българските мед. специалисти. Инвестицията в собственото емоционално здраве е ключов момент в това да можем по-дълго в годините и по-качествено да изпълняваме професионалните си умения и да запазим както психичното си благополучие, така и физическото здраве, които са неразривно свързани.

Психотерапевтичният подход, който се прилага, е логотерапия и екзистенцанализ, създадена от австрийския психиатър и невролог проф. Виктор Франкъл. Тя е емпирично доказана в цял свят като изключително помагаща при загуба, тежки житейски кризи и неотменимо страдание ( като инвалидизация, нелечимо заболяване, трайно увреждане, загуба). Името логотерапия идва от гръцката дума Logos, която означава смисъл. Те. това е терапия, която помага на човека да открие смисъл в живота дори когато е изправен пред безнадеждна ситуация, която не може да бъде променена.

Консултациите се извършват от психотерапевт Женя Драгнева.

Образование и квалификации:

Австрийска диплома по психотерапия: Логотерапия и екзистенцанализ. Българската асоциация по ЛЕА, съвместно с европейската академия по логотерапия и психология в Грац, Австрия.

Следдипломна квалификация Психологично консултиране и основи на психотерапията

Магистратура Психологично консултиране

Мастърклас по логотерапевтична арт терапия

Курс по Схема терапия

Личен опит по Когнитивно-поведенческа психотерапия

Необходимо е предварително записване на час и заплащане на консултацията на Регистратурата на болницата.