Клиника по Педиатрия

Клиниката по Педиатрия е създадена през месец януари 2011 година на мястото на бившето Детско отделение. Осъществен е основен ремонт на всички помещения и оборудване със съвременна медицинска апаратура.

Клиниката разполага с 20 легла в болнични стаи с много добри материално-битови условия и собствен санитарен възел, стая за интензивно лечение, ехографски кабинет, занималня и детска площадка в непосредствена близост в двора на болницата. Обзаведена е ВИП /фамилна/ стая. За осигуряване на емоционален комфорт на малките пациенти ежеседмично се грижат клоун и аниматор.

Клиниката по Педиатрия  предлага високо професионално медицинско обслужване на деца от 1 месец до 18 години, отговарящо на ІІІ ниво компетентност, съгласно медицински стандарт по Педиатрия, образцов хигиенен режим, загриженост и съпричастност на лекуващия екип.

Клиниката е акредитирана за база за обучение и придобиване на специалност по педиатрия и детска ревматология.

Капацитет:  20 болнични легла

  • 13 педиатрични
  • 5 ревматологични
  • 2 пулмологични

Приоритетни медицински дейности:

  • Обща педиатрия, детска ревматология, детска пневмология, клинична алергология.

Персонал:

Началник клиника: 

Проф. д-р Боряна Борисова Върбанова, дм

  • Завършва висшето си медицинско образование във гр. Варна през 1985год. От 1987год. след конкурс е назначена като преподавател в катедрата по педиатрия в  Медицински университет Варна. Придобити специалности:Педиатрия, Детска ревматология, Клинична алергология.
  • Дългосрочни специализации по имунология и детска ревматология в България, Холандия и Англия, курсове и следдипломно обучение в Германия и Франция. 
  • През 2000г. защитава дисертационен труд на тема:Нарушения в хуморалния и клетъчен имунен отговор при деца с олигоартритна и полиартритна форма на  ювенилен хроничен артрит.
  • През 2003год. е избрана за доцент по педиатрия към МУ “Проф.д-р Параскев Стоянов” Варна. През 2018г. е избрана за професор по педиатрия към същия университет. Автор на над 200 публикации в българска и чуждоезична литература.
  • Член на Българската Педиатрична ассоциация, Българското Научното дружество по ревматология, Pediatric Rheumatology  European Society /PRES/, Научното дружество по алергология, Национален координатор за България на PRINTO /Pediatric Rheumatology International Trial Organisation/ към PRES.

Старша мед. сестра: 

Мария Станойкова

Лекари:

Д-р Вера Иванова Попова- Педиатрия

Д-р Анна Илиева Гочева –  Педиатрия, Детска ревмокардиология

Д-р Димитър Илиев Петров – Педиатрия, Детска пневмология и фтизиатрия

Д-р Пенка Николаева Минева – Педиатрия

Д-р Виктория  Василева – Педиатрия

Д-р Росица Добрева Митишева – Педиатрия

Д-р Ясмина  Тръпчевска – Костойчиноска – специализант по педиатрия

Д-р Поля Юриева Данкова-Минчева – специализант по педиатрия

Д-р Даниела Валентинова Ковачева – специализант по педиатрия

Д-р Николета Иванова Манолова-Господинова – специализант по педиатрия

Д-р Вероника Валериева Железова – специализант по детска ревматология

Д- р Йоана Димитрова Александрова-Лозанова –  специализант по педиатрия

Д-р Мариана Златкова Мирчева

Уникални услуги:

диагноза и съвременно лечение на деца със системни заболявания на съединителната тъкан

Информация за пациента:

Клиниката осъществява 24 часов спешен и планов прием на деца от 1м. до 18г. от Варна, региона и Североизточна България. Придружителите не заплащат такса престой.

Телефони за контакти:

Началник клиника: 052 821/ 756

Ст. мед. сестра: 052 821/ 485

Лекарски кабинет: 052 821/ 672

Манипулационна: 052 821/ 332

Местоположение:

 Стационар : Блок 3, I етаж

/сградата към ул. „Селиолу“/