Информация свързана с ТЕЛК

Преустановява се вземането на документи от пациенти в ТЕЛК съставите към МБАЛ „Света Анна – Варна“ АД до второ нареждане.

Лицата с временна нетрудоспособност ще се освидетелстват по документи предоставени от Картотеката на инвалида и ЕР ще се изпраща с обратна разписка.

Болните подлежащи на преосвидетелстване ще се решават по документи или ще се отлагат за след месец юни с осведомително писмо.ЕР ще се изпраща с обратна разписка.

Болните за първично освидетелстване, на които е определена дата за преглед в ТЕЛК ще се разглеждат по документи, при наличие на достатъчно такива в досието или ще се отлагат с уведомително писмо.

Повече информация за ТЕЛК – тук