Диализно лечение

Разположение: на IV етаж в III корпус /сградата към ул. „Селиолу“/

История: Отделение “Диализно лечение” е открито през 1991 г. като втори диализен център в гр. Варна, в бившата V поликлиника Владиславово, сега ДКЦ – 3 ЕООД.

Със стартирането на Здравната реформа в извънболничната помощ от 01.07.2000 г. Центърът по хемодиализа е прехвърлен в структурата на МБАЛ ”Света Анна-Варна” АД гр.Варна.

Това е първото отделение във Варна, което въвежда бикарбонатната хемодиализа през м. януари 2000 г.

Структура: Отделение “Диализно лечение” е осигурено с помещения и условия на околната среда, които отговарят изцяло на изискванията, утвърдени от Медицински стандарт “Диализно лечение” и РЗИ.

То е отделение без легла и се състои от четири функционално обособени сектора:

1. Лечебно-диагностичен сектор

– Зала № 1 – с 9 диализни поста;

– Зала № 2 – с 2 диализни поста;

– Зала № 3 – с 3 диализни поста;

– 1 диализен пост в ОАИЛ – обслужващ нетранспортабилни пациенти със ХБН, ОБН и полиорганна недостатъчност, лекувани в отделението за интензивно лечение или други клиники  и отделения на болницата.

2. Технически сектор

3. Административно-стопански сектор

4. Приемно-консултативен нефрологичен кабинет на функционален принцип

Екип:

Началник отделение: Д-р Ангелина Ангелова – специалист по вътрешни болести и нефрология; ултразвуково изследване на коремни органи.

Лекари:

Д-р Антоанета Тонева – специалист по вътрешни болести и нефрология; ултразвуково изследване на коремни органи

Д-р Бисерка Петкова-Папурова – специалист по вътрешни болести и нефрология; ултразвуково изследване на коремни органи

Д-р Радостин Милев – специализант по нефрология

Д-р Боян Петков – специализант по нефрология

Д-р Евелина Коцева – специализант по нефрология

Старша мед. сестра: Юлия Кисьова

Апаратура: Отделението разполага с 19 диализни апарата 4008 S на немската фирма “Fresenius”. Използват се високоефективни диализатори и качествени консумативи за диализа. Пречистването на водата се осъществява с  апаратура за обратна осмоза на фирма “Fresenius”. Провежда се  Bi-Bag диализа – със сух бикарбонат на фирма “Fresenius”. Отделението е оборудвано и с модерни преносими ехограф и електрокардиограф.

Дейности на отделението:

 • Провеждане на хрониодиализно лечение на болни с терминална хронична бъбречна недостатъчност (ХБН).
 • Лечение на болни с остра бъбречна недостатъчност (ОБН).
 • Лечение на болни с напреднала ХБН и подготовката им за диализно лечение.
 • Лечение на усложненията на ХБН при болни на диализно лечение.
 • Лечение на бъбречната анемия.
 • Лечение на костната болест при бъбречни заболявания.
 • Диагностика на хиперпаратиреоидизъм;
 • Ултразвуково изследване на бъбреците.
 • Доплерово изследване на бъбречния кръвоток;
 • Осигуряване на временен съдов достъп за хемодиализа, чрез поставяне на централен венозен катетър под ехографски контрол.
 • Осигуряване на постоянен съдов достъп с дълготрайни тунелизирани венозни катетри („пермкат“).
 • Осъществяване на консултативна нефрологична помощ.
 • Психо-социална помощ и подпомагане адаптацията на пациенти с терминална бъбречна недостатъчност към хрониодиализното лечение;
 • Обучение на пациенти с хронични бъбречни заболявания на хрониодиализа за хигиенно-диетичен режим, подбор на храните, диетични препоръки и грижи за поддържане на съдовия достъп.
 • Клинични проучвания в областта на нефрологията и диализното лечение.
 • Подготовка на  болни с терминална ХБН за бъбречна трансплантация.
 • Провеждане на курортни диализи на българи и чужденци.

Методи:

• хемодиализа

• ултрадифузия

Информация за пациента:

 • Телевизори с кабелна телевизия във всяка диализна зала.
 • Wi-Fi на територията на отделението.
 • Резервации за курортни хемодиализи се правят минимум една седмица предварително, като пациентът предварително трябва да изпрати по факс или имейл етапна епикриза от центъра, в който се диализира и актуални изследвания за Хепатит В, Хепатит С и СПИН.
 • Пациенти, които не са граждани на държави от ЕС заплащат всяка диализна процедура по ценоразпис на болницата.

Телефони за контакти:

Началник отделение: 052 821/ 501

Ст. мед. сестра: 052 821/ 564

Лекари: 052 821/ 498

Зала: 052 821/ 678; 052/602-649

Факс: 052/613-771

e-mail: dialyse.varna@abv.bg

Работно време:

понеделник, сряда и петък от 7,00 – 24,00 часа

вторник, четвъртък и събота от 7,00 – 19,00 часа.ПКК: всеки работен ден от 10,00 – 11,00 часа.