Детска хирургия

Намира се на първия етаж на Хирургичния блок на МБАЛ „Св.Анна –Варна“ и се състои от стационар и Детски хирургичен приемно –консултативен кабинет.

В отделението се лекуват деца на възраст до 18 години от регионите Варна, Бургас, Добрич, Русе, Разград,Шумен,Силистра.
 

В отделението по детска хирургия се извършват целия обем хирургически интервенции при вродени и придобити заболявания на белия дроб и храносмилателната система на деца от 0 до 18год.


Персонал:

Началник отделение:
д-р Румен Христов

Старша мед. сестра:
Дора Василева

Лекари:

Д-р Галин Христов
Д-р Алис Ренджилиян – Димитрова

Телефон за контакти:

Началник отделение: 052 821 526
Лекарски кабинет: 052 821 712
Ст. мед. сестра: 052 821 785
Манипулационна: 052 821 361

Работно време:

ПКК: 8:00-12:00

Местоположение:

Хирургичен блок I етаж