Гинекология

Клиника по Гинекология на МБАЛ ”Света Анна-Варна” АД е специализирана структура за стационарно лечение на всички заболявания и състояния в областта на гинекологията и патологичната бременност, намираща се на 2-рия етаж Терапевтичен блок.Клиниката включва стационар и ПКК.Болничния блок има 20 легла, разположени в 6 стаи, които са със самостоятелен санитарен възел.Осигурени са необходимите работни и помощни помещения, съгласно изискванията на медицинския стандарт – манипулационна, превързочна, работни помещения за лекари и акушерки, санитарни възли, складове, помещения за дезинфекция.
В клиниката по Гинекология работи високо специализиран медицински персонал, покриващ изискванията на медицински стандарт ”Акушерство и гинекология” за болнична структура от 3 – ниво на компетентност.
Клиниката разполага със следната апаратура:
Лапароскопска апаратура, ЕКГ, УЗД , Хистерорезектоскоп, Диатермкоагулатор, електронож.
В клиниката се извършват в пълен обем всички оперативни интервенции при доброкачествени и злокачествени заболявания на женските полови органи, приоритетно се работи онкогинекология.Извършва се широк спектър на лапароскопски операции-кистектомия, отстраняване на ектопична бременност, лапароскопска хирургия при стерилитет и хистеректомия.Диагностика и лечение на всички видове патологии на бременността до 20г.с. Консервативно и оперативно лечение на възпалителни заболявания на женските полови органи, диагностични и лечебни хистероскопии.
Клиниката е база за следдипломна квалификация по “Акушерство и гинекология” и база за обучение на стажант лекари и студенти по медицина.
В клиниката се извършва научно-изследователска дейност с въвеждане на нови оперативни методи,публикации в наши, чужди списания, участие в европейски конгреси и във всички научни форуми у нас.

Структура:


Персонал:

В клиниката работят 12 лекари, 8 с призната специалност, 8 с над 5-годишен стаж, 6 със сертификати за колпоскопия и лапароскопска хирургия, 2 асистенти и докторанти към МУ-Варна.

Началник клиника:
Проф. д-р. Явор Корновски, д.м. – акушер-гинеколог, онколог.

Старша акушерка:
Адриана Николова Конова

Лекари:

Доц.д-р Елис Хюдаим Исмаил-д.н.
Доц.д-р Станислав Славчев-д.н.
Д-р Георги Георгиев
Д-р Николай Георгиев
Д-р Екатерина Трендафилова- Родилно отделение
Д-р Уалид Нахар Касем- Хамад
Д-р Георги Козовски
Д-р Стоян Костов
Д-р Нина Хаясетдинова
Д-р Илиян Люцов
Д-р Фатиме Орцева

Телефони за контакти:

Началник клиника: 052/ 821 209
Старша акушерка: 052/821 732
ПКК: 052/ 821 733

Работно време:

ПКК: 08:30 – 12:30 от понеделник до петък

Местоположение:
Хирургичен блок IV етаж